Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studij s nastavom na hrvatskom jeziku

Preddiplomski stručni studij Predškolski odgoj


Ispis predmeta

Predškolski odgoj
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dječja književnost (41503)
Jurdana, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Filozofija odgoja (41496)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik I. (63582)
Pavletić, H.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (41515)
Tkalčec, Z.
0,0,0
30
(30PK)
1 INFO
6.0 Opća pedagogija (41497)
Tatković, N.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (41498)
Zuliani Blašković, Đ.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike (147091)
Žufić, J.
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
2.0 Stručna praksa I. (156780)
- 60
(60PK)
1 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezik) iz Stručni odgojiteljski studij I semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (41506)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (41508)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura (41526)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Hrvatski jezik II. (63584)
Pavletić, H.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Istraživanje odgoja i obrazovanja (41528)
Kadum, S.
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (46603)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Medijska kultura (41521)
Riman, K.
- 45
(15P+30S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija (41529)
Zuliani Blašković, Đ.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (156783)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
ECTS Izborni predmete iz Stručni odgojiteljski studij II semestar
=> Izabrati 2 od ponuđena predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (45844)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati (145508)
Žufić, J.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Zbor (42743)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti (strani jezik) iz Stručni odgojiteljski studij II semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u I smestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (41507)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (41509)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kineziologija (41544)
Retar, I.
- 30
(15P+15PK)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (41517)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
3 INFO
2.0 Likovna kultura (41542)
Žižović, B.
- 30
(15P+15PK)
3 INFO
5.0 Pedagogija djece s poteškoćama u razvoju (41537)
Drandić, D.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Predškolska pedagogija 1 (41535)
Tatković, N.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Psihologija predškolske dobi (41533)
Špelić, A.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa II. (156781)
Lazarić, L.
- 60
(60PK)
3 INFO
2.0 Sviranje 1 (41539)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30PK)
3 INFO
5.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta (41541)
Prpić, I.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa PO III. semestar
=> Obavezno odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (42741)
Žižović, B.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Talijanski jezik 1 (51879)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Usmena zavičajna baština (65158)
Jurdana, V.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (51876)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
4 INFO
5.0 Lutkarstvo i scenska kultura (41545)
Žižović, B.
- 60
(30P+30PK)
4 INFO
3.0 Osnove ekologije (41550)
Štifanić, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
4 INFO
4.0 Predškolska pedagogija 2 (41536)
Tatković, N.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
2.0 Sviranje 2 (41540)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30PK)
4 INFO
3.0 Teorijske osnove kineziološke metodike (41554)
Blažević, I.
- 30
(15P+15PK)
4 INFO
4.0 Teorijske osnove metodike govorne komunikacije (41555)
Diković, M.
1,1,1
30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Teorijske osnove metodike upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova (41556)
Diković, M.
1,1,1
30
(15P+15S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa PO IV. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - grafika (42745)
Rotar, A.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (42740)
Špelić, A.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Talijanski jezik 2 (51880)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineziološka metodika 1 (41566)
Blažević, I.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture 1 (41564)
Marić, M.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije 1 (41558)
Tatković, N.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
3.0 Metodika likovne kulture 1 (41562)
Žižović, B.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova 1 (41560)
Tatković, N.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (41557)
Kadum, S.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Stručna praksa III. (156782)
Lazarić, L.
- 120
(120PK)
5 INFO
4.0 Uporaba ICT u odgoju i obrazovanju (41568)
- 30
(15P+15PK)
5 INFO
ECTS Izborna grupa PO V. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Talijanski jezik 3 (51881)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (51882)
Zuliani Blašković, Đ.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineziološka metodika 2 (41567)
Blažević, I.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture 2 (41565)
Marić, M.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije 2 (41559)
Tatković, N.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
3.0 Metodika likovne kulture 2 (41563)
Rotar, A.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova 2 (41561)
Tatković, N.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
5.0 Teorije predškolskog odgoja (78455)
Ružić Baf, M.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
4.0 Završni rad (51878)
- 90
(90A)
6 INFO
ECTS Izborna grupa PO VI. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Igre i djeca (51884)
Diković, M.
1,1,1
30
(15P+15A)
6 INFO
2.0 Psihologija grupe (118758)
Špelić, A.
- 30
(15P+15PK)
6 INFO
2.0 Rad s darovitom djecom (51883)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dječja književnost (63616)
Riman, K.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Filozofija odgoja (63612)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik I. (63615)
Pavletić, H.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura I. (63620)
Tkalčec, Z.
- 30
(30A)
1 INFO
6.0 Opća pedagogija (63613)
Tatković, N.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (63614)
Zuliani Blašković, Đ.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike (63619)
Žufić, J.
- 45
(15P+30A)
1 INFO
2.0 Stručna praksa I. (63621)
- 30
(30PK)
1 INFO
ECTS Strani jezik I. semestar (izvanredni studij)
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se slušao u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (63617)
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Njemački jezik I. (63618)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura (63630)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Hrvatski jezik II. (63623)
Pavletić, H.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Istraživanje odgoja i obrazovanja (63632)
Kadum, S.
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura II. (63634)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Medijska kultura (63628)
Riman, K.
- 45
(15P+30S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija (63633)
Špelić, A.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (156784)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
ECTS Izborni kolegiji II. semestar (izvanredni studij)
=> Obavezno izabrati minimalno 2. izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (63636)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati (145524)
Žufić, J.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Zbor I. (63639)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
ECTS Strani jezik II. semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u prethodnom semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (63624)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Njemački jezik II. (63625)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kineziologija (65027)
Blažević, I.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura III. (65028)
Tkalčec, Z.
- 30
(30A)
3 INFO
2.0 Likovna kultura (65026)
Žižović, B.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
5.0 Pedagogija djece s poteškoćama u razvoju (65023)
Drandić, D.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Predškolska pedagogija I. (65022)
Tatković, N.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Psihologija predškolske dobi (65021)
Špelić, A.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa II. (65030)
Lazarić, L.
- 75
(75PK)
3 INFO
2.0 Sviranje I. (65024)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30A)
3 INFO
5.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta (65025)
Prpić, I.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa POI III. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (70475)
Žižović, B.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Talijanski jezik I. (65061)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Usmena zavičajna baština (65049)
Jurdana, V.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Kineziološka kultura IV. (65048)
Tkalčec, Z.
- 30
(30A)
4 INFO
5.0 Lutkarstvo i scenska kultura (65034)
Žižović, B.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
3.0 Osnove ekologije (65035)
Štifanić, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
4 INFO
4.0 Predškolska pedagogija II. (65032)
Tatković, N.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
2.0 Sviranje II. (65033)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30A)
4 INFO
3.0 Teorijske osnove kineziološke metodike (65036)
Blažević, I.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
4.0 Teorijske osnove metodike govorne komunikacije (65037)
Tatković, N.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Teorijske osnove metodike upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova (65046)
Tatković, N.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa POI IV. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Grafika (65057)
Rotar, A.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (65059)
Špelić, A.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Talijanski jezik II. (65062)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineziološka metodika I. (65075)
Blažević, I.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture I. (65074)
Marić, M.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije I. (65066)
Tatković, N.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Metodika likovne kulture I. (65072)
Žižović, B.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova I. (65069)
Tatković, N.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (65064)
Tatković, N.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Stručna praksa III. (157986)
Lazarić, L.
- 100
(100PK)
5 INFO
4.0 Uporaba ICT u odgoju i obrazovanju (65077)
Pogarčić, I.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
ECTS Izborna grupa POI V. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Talijanski jezik III. (65156)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (65152)
Zuliani Blašković, Đ.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineziološka metodika II. (65088)
Blažević, I.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture II. (65085)
Marić, M.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije II. (65081)
Tatković, N.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
3.0 Metodika likovne kulture II. (65084)
Žižović, B.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova II. (65083)
Tatković, N.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
5.0 Teorije predškolskog odgoja (78456)
Debeljuh, A.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
4.0 Završni rad (65144)
- 90
(90A)
6 INFO
ECTS Izborna grupa POI VI. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Igre i djeca (65155)
Tatković, N.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
2.0 Psihologija grupe (133055)
Špelić, A.
- 30
(15P+15PK)
6 INFO
2.0 Rad s darovitom djecom (65154)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dječja književnost (41503)
Jurdana, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Filozofija odgoja (41496)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik I. (63582)
Pavletić, H.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (41515)
Tkalčec, Z.
0,0,0
30
(30PK)
1 INFO
6.0 Opća pedagogija (41497)
Tatković, N.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (41498)
Zuliani Blašković, Đ.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike (147091)
Žufić, J.
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
2.0 Stručna praksa I. (156780)
- 60
(60PK)
1 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezik) iz Stručni odgojiteljski studij I semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (41506)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (41508)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dječja književnost (63616)
Riman, K.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Filozofija odgoja (63612)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik I. (63615)
Pavletić, H.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura I. (63620)
Tkalčec, Z.
- 30
(30A)
1 INFO
6.0 Opća pedagogija (63613)
Tatković, N.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (63614)
Zuliani Blašković, Đ.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike (63619)
Žufić, J.
- 45
(15P+30A)
1 INFO
2.0 Stručna praksa I. (63621)
- 30
(30PK)
1 INFO
ECTS Strani jezik I. semestar (izvanredni studij)
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se slušao u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (63617)
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Njemački jezik I. (63618)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura (41526)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Hrvatski jezik II. (63584)
Pavletić, H.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Istraživanje odgoja i obrazovanja (41528)
Kadum, S.
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (46603)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Medijska kultura (41521)
Riman, K.
- 45
(15P+30S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija (41529)
Zuliani Blašković, Đ.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (156783)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
ECTS Izborni predmete iz Stručni odgojiteljski studij II semestar
=> Izabrati 2 od ponuđena predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (45844)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati (145508)
Žufić, J.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Zbor (42743)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti (strani jezik) iz Stručni odgojiteljski studij II semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u I smestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (41507)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (41509)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura (63630)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Hrvatski jezik II. (63623)
Pavletić, H.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Istraživanje odgoja i obrazovanja (63632)
Kadum, S.
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura II. (63634)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Medijska kultura (63628)
Riman, K.
- 45
(15P+30S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija (63633)
Špelić, A.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (156784)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
ECTS Izborni kolegiji II. semestar (izvanredni studij)
=> Obavezno izabrati minimalno 2. izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (63636)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati (145524)
Žufić, J.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Zbor I. (63639)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
ECTS Strani jezik II. semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u prethodnom semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (63624)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Njemački jezik II. (63625)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kineziologija (41544)
Retar, I.
- 30
(15P+15PK)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (41517)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
3 INFO
2.0 Likovna kultura (41542)
Žižović, B.
- 30
(15P+15PK)
3 INFO
5.0 Pedagogija djece s poteškoćama u razvoju (41537)
Drandić, D.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Predškolska pedagogija 1 (41535)
Tatković, N.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Psihologija predškolske dobi (41533)
Špelić, A.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa II. (156781)
Lazarić, L.
- 60
(60PK)
3 INFO
2.0 Sviranje 1 (41539)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30PK)
3 INFO
5.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta (41541)
Prpić, I.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa PO III. semestar
=> Obavezno odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (42741)
Žižović, B.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Talijanski jezik 1 (51879)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Usmena zavičajna baština (65158)
Jurdana, V.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kineziologija (65027)
Blažević, I.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura III. (65028)
Tkalčec, Z.
- 30
(30A)
3 INFO
2.0 Likovna kultura (65026)
Žižović, B.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
5.0 Pedagogija djece s poteškoćama u razvoju (65023)
Drandić, D.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Predškolska pedagogija I. (65022)
Tatković, N.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Psihologija predškolske dobi (65021)
Špelić, A.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa II. (65030)
Lazarić, L.
- 75
(75PK)
3 INFO
2.0 Sviranje I. (65024)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30A)
3 INFO
5.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta (65025)
Prpić, I.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa POI III. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (70475)
Žižović, B.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Talijanski jezik I. (65061)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Usmena zavičajna baština (65049)
Jurdana, V.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (51876)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
4 INFO
5.0 Lutkarstvo i scenska kultura (41545)
Žižović, B.
- 60
(30P+30PK)
4 INFO
3.0 Osnove ekologije (41550)
Štifanić, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
4 INFO
4.0 Predškolska pedagogija 2 (41536)
Tatković, N.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
2.0 Sviranje 2 (41540)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30PK)
4 INFO
3.0 Teorijske osnove kineziološke metodike (41554)
Blažević, I.
- 30
(15P+15PK)
4 INFO
4.0 Teorijske osnove metodike govorne komunikacije (41555)
Diković, M.
1,1,1
30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Teorijske osnove metodike upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova (41556)
Diković, M.
1,1,1
30
(15P+15S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa PO IV. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - grafika (42745)
Rotar, A.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (42740)
Špelić, A.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Talijanski jezik 2 (51880)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Kineziološka kultura IV. (65048)
Tkalčec, Z.
- 30
(30A)
4 INFO
5.0 Lutkarstvo i scenska kultura (65034)
Žižović, B.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
3.0 Osnove ekologije (65035)
Štifanić, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
4 INFO
4.0 Predškolska pedagogija II. (65032)
Tatković, N.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
2.0 Sviranje II. (65033)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30A)
4 INFO
3.0 Teorijske osnove kineziološke metodike (65036)
Blažević, I.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
4.0 Teorijske osnove metodike govorne komunikacije (65037)
Tatković, N.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Teorijske osnove metodike upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova (65046)
Tatković, N.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa POI IV. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Grafika (65057)
Rotar, A.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (65059)
Špelić, A.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Talijanski jezik II. (65062)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineziološka metodika 1 (41566)
Blažević, I.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture 1 (41564)
Marić, M.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije 1 (41558)
Tatković, N.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
3.0 Metodika likovne kulture 1 (41562)
Žižović, B.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova 1 (41560)
Tatković, N.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (41557)
Kadum, S.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Stručna praksa III. (156782)
Lazarić, L.
- 120
(120PK)
5 INFO
4.0 Uporaba ICT u odgoju i obrazovanju (41568)
- 30
(15P+15PK)
5 INFO
ECTS Izborna grupa PO V. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Talijanski jezik 3 (51881)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (51882)
Zuliani Blašković, Đ.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineziološka metodika I. (65075)
Blažević, I.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture I. (65074)
Marić, M.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije I. (65066)
Tatković, N.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Metodika likovne kulture I. (65072)
Žižović, B.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova I. (65069)
Tatković, N.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (65064)
Tatković, N.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Stručna praksa III. (157986)
Lazarić, L.
- 100
(100PK)
5 INFO
4.0 Uporaba ICT u odgoju i obrazovanju (65077)
Pogarčić, I.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
ECTS Izborna grupa POI V. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Talijanski jezik III. (65156)
Lazarić, L.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (65152)
Zuliani Blašković, Đ.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineziološka metodika 2 (41567)
Blažević, I.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture 2 (41565)
Marić, M.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije 2 (41559)
Tatković, N.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
3.0 Metodika likovne kulture 2 (41563)
Rotar, A.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova 2 (41561)
Tatković, N.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
5.0 Teorije predškolskog odgoja (78455)
Ružić Baf, M.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
4.0 Završni rad (51878)
- 90
(90A)
6 INFO
ECTS Izborna grupa PO VI. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Igre i djeca (51884)
Diković, M.
1,1,1
30
(15P+15A)
6 INFO
2.0 Psihologija grupe (118758)
Špelić, A.
- 30
(15P+15PK)
6 INFO
2.0 Rad s darovitom djecom (51883)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineziološka metodika II. (65088)
Blažević, I.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture II. (65085)
Marić, M.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika govorne komunikacije II. (65081)
Tatković, N.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
3.0 Metodika likovne kulture II. (65084)
Žižović, B.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova II. (65083)
Tatković, N.
- 45
(15P+30A)
6 INFO
5.0 Teorije predškolskog odgoja (78456)
Debeljuh, A.
- 45
(15P+30S)
6 INFO
4.0 Završni rad (65144)
- 90
(90A)
6 INFO
ECTS Izborna grupa POI VI. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Igre i djeca (65155)
Tatković, N.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
2.0 Psihologija grupe (133055)
Špelić, A.
- 30
(15P+15PK)
6 INFO
2.0 Rad s darovitom djecom (65154)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15A)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj