Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studij s nastavom na hrvatskom jeziku

Prijediplomski stručni studij Predškolski odgoj


Ispis predmeta

Predškolski odgoj
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Jurdana, V.
-
60
30P+30S
1
3.0
Šuran, F.
-
45
30P+15S
1
4.0
Pavletić, H.
-
45
30P+15S
1
1.0
Tkalčec, Z.
30
30PK
1
6.0
Tatković, N.
-
60
30P+30S
1
3.0
Zuliani Blašković, Đ.
-
30
15P+15S
1
3.0
Žufić, J.
-
45
15P+30PK
1
2.0
Drandić, D.
-
60
60PK
1
ECTS Izborna grupa (strani jezik) iz Stručni odgojiteljski studij I semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15A
2
4.0
Pavletić, H.
-
45
30P+15S
2
4.0
Kadum, S.
-
45
15P+15S+15A
2
1.0
Tkalčec, Z.
-
30
30PK
2
4.0
Riman, K.
-
45
15P+30S
2
5.0
Zuliani Blašković, Đ.
-
45
30P+15S
2
2.0
Šuran, F.
-
30
15P+15S
2
ECTS Izborni predmete iz Stručni odgojiteljski studij II semestar
=> Izabrati 2 od ponuđena predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2
2.0
Žufić, J.
-
30
15P+15S
2
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15A
2
ECTS Izborni predmeti (strani jezik) iz Stručni odgojiteljski studij II semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u I smestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Retar, I.
-
30
15P+15PK
3
1.0
Tkalčec, Z.
-
30
30PK
3
2.0
Žižović, B.
-
30
15P+15PK
3
5.0
Drandić, D.
-
60
30P+30S
3
4.0
Tatković, N.
-
45
30P+15S
3
3.0
Špelić, A.
-
30
15P+15S
3
2.0
Lazarić, L.
-
60
60PK
3
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
30PK
3
5.0
Prpić, I.
-
60
30P+30S
3
ECTS Izborna grupa PO III. semestar
=> Obavezno odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Žižović, B.
-
30
15P+15A
3
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
3
2.0
Jurdana, V.
-
30
15P+15S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Tkalčec, Z.
-
30
30PK
4
5.0
Žižović, B.
-
60
30P+30PK
4
3.0
Štifanić, M.
30
15P+15PK
4
4.0
Tatković, N.
-
45
30P+15S
4
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
30PK
4
3.0
Blažević, I.
30
15P+15PK
4
4.0
Diković, M.
30
15P+15S
4
4.0
Diković, M.
30
15P+15S
4
ECTS Izborna grupa PO IV. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Rotar, A.
-
30
15P+15A
4
2.0
Špelić, A.
-
30
15P+15S
4
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Blažević, I.
45
15P+30PK
5
3.0
Marić, M.
-
45
15P+30PK
5
4.0
Tatković, N.
-
45
15P+30PK
5
3.0
Žižović, B.
-
45
15P+30PK
5
4.0
Tatković, N.
-
45
15P+30PK
5
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
5
4.0
Lazarić, L.
-
120
120PK
5
4.0
-
30
15P+15PK
5
ECTS Izborna grupa PO V. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
5
2.0
Zuliani Blašković, Đ.
-
30
15P+15A
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Blažević, I.
45
15P+30PK
6
3.0
Marić, M.
-
45
15P+30PK
6
4.0
Tatković, N.
-
45
15P+30PK
6
3.0
Rotar, A.
-
45
15P+30PK
6
4.0
Tatković, N.
-
45
15P+30PK
6
5.0
Ružić Baf, M.
-
45
15P+30S
6
4.0
-
90
90A
6
ECTS Izborna grupa PO VI. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Diković, M.
30
15P+15A
6
2.0
Špelić, A.
-
30
15P+15PK
6
2.0
Debeljuh, A.
-
30
15P+15A
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Riman, K.
-
60
30P+30S
1
3.0
Šuran, F.
-
45
30P+15S
1
4.0
Pavletić, H.
-
45
30P+15S
1
1.0
Tkalčec, Z.
-
30
30A
1
6.0
Tatković, N.
-
60
30P+30S
1
3.0
Zuliani Blašković, Đ.
-
30
15P+15S
1
3.0
Žufić, J.
-
45
15P+30A
1
2.0
Drandić, D.
-
30
30PK
1
ECTS Strani jezik I. semestar (izvanredni studij)
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se slušao u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
1
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15A
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15A
2
4.0
Pavletić, H.
-
45
30P+15S
2
4.0
Kadum, S.
-
45
15P+15S+15A
2
1.0
Tkalčec, Z.
-
30
30PK
2
4.0
Riman, K.
-
45
15P+30S
2
5.0
Špelić, A.
-
45
30P+15S
2
2.0
Šuran, F.
-
30
15P+15S
2
ECTS Izborni kolegiji II. semestar (izvanredni studij)
=> Obavezno izabrati minimalno 2. izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2
2.0
Žufić, J.
-
30
15P+15S
2
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15A
2
ECTS Strani jezik II. semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u prethodnom semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15A
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Blažević, I.
-
30
15P+15A
3
1.0
Tkalčec, Z.
-
30
30A
3
2.0
Žižović, B.
-
30
15P+15A
3
5.0
Drandić, D.
-
60
30P+30S
3
4.0
Tatković, N.
-
45
30P+15S
3
3.0
Špelić, A.
-
30
15P+15S
3
2.0
Lazarić, L.
-
75
75PK
3
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
30A
3
5.0
Prpić, I.
-
60
30P+30S
3
ECTS Izborna grupa POI III. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Žižović, B.
-
30
15P+15A
3
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
3
2.0
Jurdana, V.
-
30
15P+15S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Tkalčec, Z.
-
30
30A
4
5.0
Žižović, B.
-
60
30P+30A
4
3.0
Štifanić, M.
30
15P+15A
4
4.0
Tatković, N.
-
45
30P+15A
4
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
30A
4
3.0
Blažević, I.
-
30
15P+15A
4
4.0
Tatković, N.
-
30
15P+15S
4
4.0
Tatković, N.
-
30
15P+15S
4
ECTS Izborna grupa POI IV. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Rotar, A.
-
30
15P+15A
4
2.0
Špelić, A.
-
30
15P+15S
4
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Blažević, I.
-
45
15P+30A
5
3.0
Marić, M.
-
45
15P+30A
5
4.0
Tatković, N.
-
45
15P+30A
5
3.0
Žižović, B.
-
45
15P+30A
5
4.0
Tatković, N.
-
45
15P+30A
5
3.0
Tatković, N.
-
30
15P+15S
5
4.0
Lazarić, L.
-
100
100PK
5
4.0
Pogarčić, I.
-
30
15P+15A
5
ECTS Izborna grupa POI V. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
5
2.0
Zuliani Blašković, Đ.
-
30
15P+15A
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Blažević, I.
-
45
15P+30A
6
3.0
Marić, M.
-
45
15P+30A
6
4.0
Tatković, N.
-
45
15P+30A
6
3.0
Žižović, B.
-
45
15P+30A
6
4.0
Tatković, N.
-
45
15P+30A
6
5.0
Debeljuh, A.
-
45
15P+30S
6
4.0
-
90
90A
6
ECTS Izborna grupa POI VI. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Tatković, N.
-
30
15P+15A
6
2.0
Špelić, A.
-
30
15P+15PK
6
2.0
Debeljuh, A.
-
30
15P+15A
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Jurdana, V.
-
60
30P+30S
1
3.0
Šuran, F.
-
45
30P+15S
1
4.0
Pavletić, H.
-
45
30P+15S
1
1.0
Tkalčec, Z.
30
30PK
1
6.0
Tatković, N.
-
60
30P+30S
1
3.0
Zuliani Blašković, Đ.
-
30
15P+15S
1
3.0
Žufić, J.
-
45
15P+30PK
1
2.0
Drandić, D.
-
60
60PK
1
ECTS Izborna grupa (strani jezik) iz Stručni odgojiteljski studij I semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
1
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Riman, K.
-
60
30P+30S
1
3.0
Šuran, F.
-
45
30P+15S
1
4.0
Pavletić, H.
-
45
30P+15S
1
1.0
Tkalčec, Z.
-
30
30A
1
6.0
Tatković, N.
-
60
30P+30S
1
3.0
Zuliani Blašković, Đ.
-
30
15P+15S
1
3.0
Žufić, J.
-
45
15P+30A
1
2.0
Drandić, D.
-
30
30PK
1
ECTS Strani jezik I. semestar (izvanredni studij)
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se slušao u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
1
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15A
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15A
2
4.0
Pavletić, H.
-
45
30P+15S
2
4.0
Kadum, S.
-
45
15P+15S+15A
2
1.0
Tkalčec, Z.
-
30
30PK
2
4.0
Riman, K.
-
45
15P+30S
2
5.0
Zuliani Blašković, Đ.
-
45
30P+15S
2
2.0
Šuran, F.
-
30
15P+15S
2
ECTS Izborni predmete iz Stručni odgojiteljski studij II semestar
=> Izabrati 2 od ponuđena predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2
2.0
Žufić, J.
-
30
15P+15S
2
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15A
2
ECTS Izborni predmeti (strani jezik) iz Stručni odgojiteljski studij II semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u I smestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
2
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15A
2
4.0
Pavletić, H.
-
45
30P+15S
2
4.0
Kadum, S.
-
45
15P+15S+15A
2
1.0
Tkalčec, Z.
-
30
30PK
2
4.0
Riman, K.
-
45
15P+30S
2
5.0
Špelić, A.
-
45
30P+15S
2
2.0
Šuran, F.
-
30
15P+15S
2
ECTS Izborni kolegiji II. semestar (izvanredni studij)
=> Obavezno izabrati minimalno 2. izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2
2.0
Žufić, J.
-
30
15P+15S
2
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15A
2
ECTS Strani jezik II. semestar
=> Izabrati isti strani jezik kao i u prethodnom semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15A
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Retar, I.
-
30
15P+15PK
3
1.0
Tkalčec, Z.
-
30
30PK
3
2.0
Žižović, B.
-
30
15P+15PK
3
5.0
Drandić, D.
-
60
30P+30S
3
4.0
Tatković, N.
-
45
30P+15S
3
3.0
Špelić, A.
-
30
15P+15S
3
2.0
Lazarić, L.
-
60
60PK
3
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
30PK
3
5.0
Prpić, I.
-
60
30P+30S
3
ECTS Izborna grupa PO III. semestar
=> Obavezno odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Žižović, B.
-
30
15P+15A
3
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
3
2.0
Jurdana, V.
-
30
15P+15S
3
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Blažević, I.
-
30
15P+15A
3
1.0
Tkalčec, Z.
-
30
30A
3
2.0
Žižović, B.
-
30
15P+15A
3
5.0
Drandić, D.
-
60
30P+30S
3
4.0
Tatković, N.
-
45
30P+15S
3
3.0
Špelić, A.
-
30
15P+15S
3
2.0
Lazarić, L.
-
75
75PK
3
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
30A
3
5.0
Prpić, I.
-
60
30P+30S
3
ECTS Izborna grupa POI III. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Žižović, B.
-
30
15P+15A
3
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
3
2.0
Jurdana, V.
-
30
15P+15S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Tkalčec, Z.
-
30
30PK
4
5.0
Žižović, B.
-
60
30P+30PK
4
3.0
Štifanić, M.
30
15P+15PK
4
4.0
Tatković, N.
-
45
30P+15S
4
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
30PK
4
3.0
Blažević, I.
30
15P+15PK
4
4.0
Diković, M.
30
15P+15S
4
4.0
Diković, M.
30
15P+15S
4
ECTS Izborna grupa PO IV. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Rotar, A.
-
30
15P+15A
4
2.0
Špelić, A.
-
30
15P+15S
4
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
4
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Tkalčec, Z.
-
30
30A
4
5.0
Žižović, B.
-
60
30P+30A
4
3.0
Štifanić, M.
30
15P+15A
4
4.0
Tatković, N.
-
45
30P+15A
4
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
30A
4
3.0
Blažević, I.
-
30
15P+15A
4
4.0
Tatković, N.
-
30
15P+15S
4
4.0
Tatković, N.
-
30
15P+15S
4
ECTS Izborna grupa POI IV. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Rotar, A.
-
30
15P+15A
4
2.0
Špelić, A.
-
30
15P+15S
4
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Blažević, I.
45
15P+30PK
5
3.0
Marić, M.
-
45
15P+30PK
5
4.0
Tatković, N.
-
45
15P+30PK
5
3.0
Žižović, B.
-
45
15P+30PK
5
4.0
Tatković, N.
-
45
15P+30PK
5
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
5
4.0
Lazarić, L.
-
120
120PK
5
4.0
-
30
15P+15PK
5
ECTS Izborna grupa PO V. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
5
2.0
Zuliani Blašković, Đ.
-
30
15P+15A
5
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Blažević, I.
-
45
15P+30A
5
3.0
Marić, M.
-
45
15P+30A
5
4.0
Tatković, N.
-
45
15P+30A
5
3.0
Žižović, B.
-
45
15P+30A
5
4.0
Tatković, N.
-
45
15P+30A
5
3.0
Tatković, N.
-
30
15P+15S
5
4.0
Lazarić, L.
-
100
100PK
5
4.0
Pogarčić, I.
-
30
15P+15A
5
ECTS Izborna grupa POI V. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15A
5
2.0
Zuliani Blašković, Đ.
-
30
15P+15A
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Blažević, I.
45
15P+30PK
6
3.0
Marić, M.
-
45
15P+30PK
6
4.0
Tatković, N.
-
45
15P+30PK
6
3.0
Rotar, A.
-
45
15P+30PK
6
4.0
Tatković, N.
-
45
15P+30PK
6
5.0
Ružić Baf, M.
-
45
15P+30S
6
4.0
-
90
90A
6
ECTS Izborna grupa PO VI. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Diković, M.
30
15P+15A
6
2.0
Špelić, A.
-
30
15P+15PK
6
2.0
Debeljuh, A.
-
30
15P+15A
6
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Blažević, I.
-
45
15P+30A
6
3.0
Marić, M.
-
45
15P+30A
6
4.0
Tatković, N.
-
45
15P+30A
6
3.0
Žižović, B.
-
45
15P+30A
6
4.0
Tatković, N.
-
45
15P+30A
6
5.0
Debeljuh, A.
-
45
15P+30S
6
4.0
-
90
90A
6
ECTS Izborna grupa POI VI. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Tatković, N.
-
30
15P+15A
6
2.0
Špelić, A.
-
30
15P+15PK
6
2.0
Debeljuh, A.
-
30
15P+15A
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj