Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi

Osnovni uvjet upisa u predloženi doktorski studij je završen sveučilišni diplomski studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, te završen četverogodišnji ili petogodišnji sveučilišni dodiplomski studij u sustavu studiranja koji je vrijedio prije 2005. godine.

Kao kriteriji odabira polaznika na ovaj doktorski studij postavit će se opći  i posebni kriteriji, koji će se uzeti u obzir tijekom razredbenog postupka.

Kao opći kriteriji uzet će se u obzir: (a) prosjek ocjena sveučilišnog diplomskog studija, ne manji od 3,5;

Kao posebni kriteriji uzet će se u obzir: (b) najmanje dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ako je prosjek ocjena manji od 3,5 i (c) intervju.

Vijeće doktorskog studija će razmotriti sve obrasce za prijavu (diplome, dosadašnji akademski rad, publikacijske aktivnosti i drugo) te izraditi konačnu listu kandidata za upis.

S kojih je studija niže razine moguć upis na predloženi studijski program?

Sa svih nastavničkih sveučilišnih studija moguć je upis na predloženi studijski program, kao  i sa srodnih studija diplomske razine sveučilišnih studijskih programa društvenih znanosti (informacijske i komunikacijske znanosti, sociologija, psihologija, pedagogija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija, kineziologija, interdisciplinarne društvene znanosti), humanističkih (filozofija, teologija, filologija, povijest, povijest umjetnosti, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija, religijske znanosti, interdisciplinarne humanističke znanosti), umjetničkih, interdisciplinarnih i drugih znanstvenih područja.

Natječaj za upis studenata u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija društvenih znanosti „Nove paradigme obrazovanja“ u akademskoj godini 2019./2020.

Fakultetsko vijeće FOOZ-a na svojoj 6. sjednici održanoj 28. svibnja 2019. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij „Nove paradigme obrazovanja“ u akademskoj godini 2019./2020. U nastavku pročitajte tekst Natječa, odluku o raspisivanju natječaja te obrazac prijave...

Intervju za upis na doktorski studij „Nove paradigme obrazovanja“ (12.3. u 16 sati)

Obavještavamo prijavljene kandidate na doktorski studij "Nove paradigme obrazovanja" , da će se intervju održati u ponedjeljak, 12. ožujka u 16 sati u vijećnici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Ronjgova 1, Pula.

Rang-lista za upis studenata na doktorski studij „Nove paradigme obrazovanja“

Na upis će biti pozvani studenti (utvrđeni šiframa) do rednog broja 12. U slučaju odustajanja primljenog studenta od upisa, rang-lista se pomiče za prvog sljedećeg. Termin upisa biti će objavljen naknadno.

Termin upisa na doktorski studij "Nove paradigme obrazovanja"

Temeljem Odluke o konačnoj rang listi za upis studenata na doktorski studij „Nove paradigme obrazovanja“ pozivaju se studenti (utvrđeni šiframa) do rednog broja 12 na upis dana 09. srpnja 2018. godine u 13.00 sati u dvorani 25, I kat, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Ronjgova 1. 

Odluke: