Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nove paradigme obrazovanja

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Radetić-Paić, M.
-
20
20P
1
5.0
Tatković, N.
-
20
20P
1
5.0
-
30
20P+10PK
1
ECTS Izborna grupa NPO I. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 1. izborni predmet od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
15
15P
1
4.0
-
15
15P
1
4.0
Šetić, N.
-
15
15P
1
4.0
Špelić, A.
-
10
10P
1
4.0
Šuran, F.
-
15
15P
1
4.0
Plavšić, M.
-
15
15P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0
-
150
150S
2
5.0
-
20
20P
2
5.0
Lepičnik Vodopivec, J.; Juraković, L.
-
20
20P
2
15.0
-
300
300S
2
ECTS Izborna grupa NPO II. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 2 izborna kolegija od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
15
15P
2
4.0
Scotti Jurić, R.
-
15
15P
2
4.0
Sinković, G.
-
20
10P+10PK
2
4.0
-
15
15P
2
4.0
-
15
15P
2
4.0
Piršl, E.; Diković, M.
-
15
15P
2
4.0
Radolović, O.
-
15
15P
2
4.0
-
15
15P
2
4.0
Špelić, A.
-
25
15P+10S
2
4.0
Tatković, N.
-
15
15P
2
4.0
Barbieri, A.
-
20
10P+10PK
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0
-
200
200S
3
15.0
-
300
300S
3
ECTS Izborna grupa NPO III. semestar
=> Izabrati ponuđeni izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
20
20S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0
-
200
200S
4
15.0
-
300
300S
4
ECTS Izborna grupa NPO IV. semestar
=> Izabrati ponuđeni izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
20
20S
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
20
20S
5
10.0
-
200
200S
5
15.0
-
300
300S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
20
20S
6
10.0
-
200
200S
6
15.0
-
300
300S
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Radetić-Paić, M.
-
20
20P
1
5.0
Tatković, N.
-
20
20P
1
5.0
-
30
20P+10PK
1
ECTS Izborna grupa NPO I. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 1. izborni predmet od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
15
15P
1
4.0
-
15
15P
1
4.0
Šetić, N.
-
15
15P
1
4.0
Špelić, A.
-
10
10P
1
4.0
Šuran, F.
-
15
15P
1
4.0
Plavšić, M.
-
15
15P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0
-
150
150S
2
5.0
-
20
20P
2
5.0
Lepičnik Vodopivec, J.; Juraković, L.
-
20
20P
2
15.0
-
300
300S
2
ECTS Izborna grupa NPO II. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 2 izborna kolegija od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
15
15P
2
4.0
Scotti Jurić, R.
-
15
15P
2
4.0
Sinković, G.
-
20
10P+10PK
2
4.0
-
15
15P
2
4.0
-
15
15P
2
4.0
Piršl, E.; Diković, M.
-
15
15P
2
4.0
Radolović, O.
-
15
15P
2
4.0
-
15
15P
2
4.0
Špelić, A.
-
25
15P+10S
2
4.0
Tatković, N.
-
15
15P
2
4.0
Barbieri, A.
-
20
10P+10PK
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0
-
200
200S
3
15.0
-
300
300S
3
ECTS Izborna grupa NPO III. semestar
=> Izabrati ponuđeni izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
20
20S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0
-
200
200S
4
15.0
-
300
300S
4
ECTS Izborna grupa NPO IV. semestar
=> Izabrati ponuđeni izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
20
20S
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
20
20S
5
10.0
-
200
200S
5
15.0
-
300
300S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
20
20S
6
10.0
-
200
200S
6
15.0
-
300
300S
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Struktura studija

OPIS PROGRAMA

 

Godina studija: I.

Semestar:I.

PREDMET

NASTAVNICA/

NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS[1]

Komunikacijski aspekti obrazovanja

Prof. dr. sc. Nevenka Tatković

20

 

 

5

O

Građanski odgoj i obrazovanje u hrvatskom i europskom kontekstu

Izv. prof. dr.sc. Elvi Piršl

Doc. dr. sc. Marina Diković

20

 

 

5

O

Inkluzivno obrazovanje posebnih skupina

Izv. prof. dr.sc. Mirjana Radetić Paić

20

 

 

5

O

Izborni  predmet

 

15

 

 

4

I

UKUPNO

 

 

 

 

19

 

POPIS IZBORNIH PREDMETA (I. SEMESTAR  I. GOD)

PREDMET

NASTAVNICA/

NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Organizacija i upravljanje sustavom visokog obrazovanja u zemljama Europske unije

Izv. prof. Dejan Hozjan

Doc. dr.sc. Zlatko Šehanović

15

 

 

4

I

Psihologija grupe

Doc. dr. sc. Aldo Špelić

10

 

 

4

I

Sociološki aspekti globalizacije obrazovanja

Prof. dr.sc. Fulvio Šuran

15

 

 

4

I

Povijest odgoja i obrazovanja

Prof. dr. sc. Nevio Šetić

15

 

 

4

I

Upravljanje projektima izvaninstitucionalnog obrazovanja

Doc.dr.sc.  Marlena Plavšić

15

 

 

4

I

                   

 

Godina studija: I.

Semestar: II.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Menadžment u obrazovanju

Prof. dr.sc. Jurka Lepičnik Vodopivec

Doc. dr. sc. Linda Juraković

20

 

 

5

O

Metodologija znanstveno -istraživačkog rada

Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić

Dr.sc. Edgar Buršić

20

10

 

5

O

Izborni predmet

 

15

 

 

4

I

Izborni predmet

 

15

 

 

4

I

Rad na tezama / Istraživačka aktivnost

Mentor

 

 

 

15

 

Bodovi za publikaciju

 

 

 

 

8

 

UKUPNO

 

 

 

 

41

 

POPIS IZBORNIH PREDMETA  (II. SEMESTAR  I. GOD)

PREDMET

NASTAVNICA/

NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Rani psihosocijalni razvoj djeteta i  odgojno-obrazovni proces

Doc. dr.sc. Aldo Špelić

15

 

10

4

 I

Suvremeni pristupi kompetencijama obrazovnih djelatnika

Prof. dr. sc. Nevenka Tatković

15

 

 

4

I

Osnove trgovačkog i radnog prava

Doc.dr.sc. Oliver Radolović

15

 

 

4

I

Dvojezičnost i višejezičnost u Europskoj uniji

Prof. dr.sc. Rita Scotti Jurić

15

 

 

4

I

Upravljanje troškovima i poslovna politika u obrazovanju

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri

10

10

 

4

I

Informatički menadžment u obrazovanju

Izv.prof. Giorgio Sinković

10

10

 

4

I

Kurikulumski pristup u odgoju i obrazovanju

Izv. prof. dr.sc. Elvi Piršl

Doc. dr.sc. Marina Diković

15

 

 

4

I

 

Godina studija: II.

Semestar:III.

PREDMET

NASTAVNICA/

NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Individualni rad s mentorom

Mentor

 

 

 

5

I

Sudjelovanje s izlaganjem na znanstvenim skupovima: 3 domaća ili 1 međunarodna konferencija, radionice*

Mentor

 

 

 

15

O

Rad na tezama / Istraživački rad s mentorom

Mentor

 

 

 

10

O

UKUPNO

 

 

 

 

30

 

               

*Prema posebnom pravilniku

 

Godina studija: II.

Semestar:IV.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Individualni rad s mentorom

Mentor

 

 

 

5

I

Sudjelovanje s izlaganjem na znanstvenim skupovima: 3 domaća ili 1 međunarodna konferencija, radionice*

Mentor

 

 

 

15

O

Priprema i javno predstavljanje doktorske dispozicije (sinopsis)

Mentor

 

 

 

10

O

UKUPNO

 

 

 

 

30

 

*Prema posebnom pravilniku

 

Godina studija: III.

Semestar:V.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Individualni rad s mentorom

Mentor

 

 

 

5

I

Sudjelovanje s izlaganjem na znanstvenim skupovima: 3 domaća ili 1 međunarodna konferencija, radionice*

Mentor

 

 

 

15

O

Rad na tezama / Istraživački rad s mentorom

Mentor

 

 

 

10

O

UKUPNO

 

 

 

 

30

 

*Prema posebnom pravilniku

 

Godina studija: III.

Semestar: VI.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Individualni rad s mentorom

Mentor

 

 

 

5

I

Sudjelovanje s izlaganjem na znanstvenim skupovima: 3 domaća ili 1 međunarodna konferencija, radionice*

Mentor

 

 

 

15

O

Obrana teme disertacije

Mentor

 

 

 

10

O

UKUPNO

 

 

 

 

30

 

SVEUKUPNO

 

 

 

 

180

 

*Prema posebnom pravilniku


[1] Upisuje se O ukoliko je predmet obvezan ili I ukoliko je predmet izborni.

 

Silabi svih kolegija