Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nove paradigme obrazovanja

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Inkluzivno obrazovanje posebnih skupina (187746)
Radetić-Paić, M.
- 20
(20P)
1 INFO
5.0 Komunikacijski aspekti obrazovanja (181294)
Tatković, N.
- 20
(20P)
1 INFO
5.0 Metodologija znanstveno - istraživačkog rada (187748)
- 30
(20P+10PK)
1 INFO
ECTS Izborna grupa NPO I. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 1. izborni predmet od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Jezik struke društvenih znanosti (187756)
- 15
(15P)
1 INFO
4.0 Organizacija i upravljanje sustavom visokog obrazovanja u zemljama Europske unije (187751)
- 15
(15P)
1 INFO
4.0 Povijest odgoja i obrazovanja (187754)
Šetić, N.
- 15
(15P)
1 INFO
4.0 Psihologija grupe (187752)
Špelić, A.
- 10
(10P)
1 INFO
4.0 Sociološki aspekti globalizacije obrazovanja (187753)
Šuran, F.
- 15
(15P)
1 INFO
4.0 Upravljanje projektima izvaninstitucionalnog obrazovanja (187755)
Plavšić, M.
- 15
(15P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Bodovi za publikaciju (187750)
- 150
(150S)
2 INFO
5.0 Građanski odgoj i obrazovanje u hrvatskom i europskom kontekstu (187745)
- 20
(20P)
2 INFO
5.0 Menadžment u obrazovanju (187747)
Lepičnik Vodopivec, J.; Juraković, L.
- 20
(20P)
2 INFO
15.0 Rad na tezama / Istraživačka aktivnost (187749)
- 300
(300S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa NPO II. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 2 izborna kolegija od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Darovitost u odgojno obrazovnom procesu (187773)
- 15
(15P)
2 INFO
4.0 Dvojezičnost i višejezičnost u Europskoj uniji (187767)
Scotti Jurić, R.
- 15
(15P)
2 INFO
4.0 Informatički menadžment u obrazovanju (187769)
Sinković, G.
- 20
(10P+10PK)
2 INFO
4.0 Istraživanje tjelesne aktivnosti i zdravlja kod djece i mladih (187774)
- 15
(15P)
2 INFO
4.0 Izabrana poglavlja o glazbi u društvenom, humanističkom i umjetničkom kontekstu (187771)
- 15
(15P)
2 INFO
4.0 Kurikulumski pristup u odgoju i obrazovanju (187770)
Piršl, E.; Diković, M.
- 15
(15P)
2 INFO
4.0 Osnove trgovačkog i radnog prava (187764)
Radolović, O.
- 15
(15P)
2 INFO
4.0 Psihoanalitičke i biblioterapijske interpretacije dječje književnosti (187772)
- 15
(15P)
2 INFO
4.0 Rani psihosocijalni razvoj djeteta i odgojno - obrazovni proces (187762)
Špelić, A.
- 25
(15P+10S)
2 INFO
4.0 Suvremeni pristup kompetencijama obrazovnih djelatnika (187763)
Tatković, N.
- 15
(15P)
2 INFO
4.0 Upravljanje troškovima i poslovna politika u obrazovanju (187768)
Barbieri, A.
- 20
(10P+10PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Rad na tezama / Istraživački rad s mentorom (187824)
- 200
(200S)
3 INFO
15.0 Sudjelovanje s izlaganjem na znanstvenim skupovima: 3 domaća ili 1 međunarodna konferencija, radionice (187823)
- 300
(300S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa NPO III. semestar
=> Izabrati ponuđeni izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Individualni rad s mentorom (187822)
- 20
(20S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Priprema i javno predstavljanje doktorske dispozicije (sinopsis) (187826)
- 200
(200S)
4 INFO
15.0 Sudjelovanje s izlaganjem na znanstvenim skupovima: 3 domaća ili 1 međunarodna konferencija, radionice (187825)
- 300
(300S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa NPO IV. semestar
=> Izabrati ponuđeni izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Individualni rad s mentorom (187827)
- 20
(20S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Individualni rad s mentorom (209084)
- 20
(20S)
5 INFO
10.0 Rad na tezama/ Istraživački rad s mentorom (209086)
- 200
(200S)
5 INFO
15.0 Sudjelovanje s izlaganjem na znanstvenim skupovima: 3 domaća ili 1 međunarodna konferencija, radionice (209085)
- 300
(300S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Individualni rad s mentorom (209087)
- 20
(20S)
6 INFO
10.0 Obrana teme disertacije (209089)
- 200
(200S)
6 INFO
15.0 Sudjelovanje s izlaganjem na znanstvenim skupovima: 3 domaća ili 1 međunarodna konferencija, radionice (209088)
- 300
(300S)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Inkluzivno obrazovanje posebnih skupina (187746)
Radetić-Paić, M.
- 20
(20P)
1 INFO
5.0 Komunikacijski aspekti obrazovanja (181294)
Tatković, N.
- 20
(20P)
1 INFO
5.0 Metodologija znanstveno - istraživačkog rada (187748)
- 30
(20P+10PK)
1 INFO
ECTS Izborna grupa NPO I. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 1. izborni predmet od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Jezik struke društvenih znanosti (187756)
- 15
(15P)
1 INFO
4.0 Organizacija i upravljanje sustavom visokog obrazovanja u zemljama Europske unije (187751)
- 15
(15P)
1 INFO
4.0 Povijest odgoja i obrazovanja (187754)
Šetić, N.
- 15
(15P)
1 INFO
4.0 Psihologija grupe (187752)
Špelić, A.
- 10
(10P)
1 INFO
4.0 Sociološki aspekti globalizacije obrazovanja (187753)
Šuran, F.
- 15
(15P)
1 INFO
4.0 Upravljanje projektima izvaninstitucionalnog obrazovanja (187755)
Plavšić, M.
- 15
(15P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Bodovi za publikaciju (187750)
- 150
(150S)
2 INFO
5.0 Građanski odgoj i obrazovanje u hrvatskom i europskom kontekstu (187745)
- 20
(20P)
2 INFO
5.0 Menadžment u obrazovanju (187747)
Lepičnik Vodopivec, J.; Juraković, L.
- 20
(20P)
2 INFO
15.0 Rad na tezama / Istraživačka aktivnost (187749)
- 300
(300S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa NPO II. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 2 izborna kolegija od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Darovitost u odgojno obrazovnom procesu (187773)
- 15
(15P)
2 INFO
4.0 Dvojezičnost i višejezičnost u Europskoj uniji (187767)
Scotti Jurić, R.
- 15
(15P)
2 INFO
4.0 Informatički menadžment u obrazovanju (187769)
Sinković, G.
- 20
(10P+10PK)
2 INFO
4.0 Istraživanje tjelesne aktivnosti i zdravlja kod djece i mladih (187774)
- 15
(15P)
2 INFO
4.0 Izabrana poglavlja o glazbi u društvenom, humanističkom i umjetničkom kontekstu (187771)
- 15
(15P)
2 INFO
4.0 Kurikulumski pristup u odgoju i obrazovanju (187770)
Piršl, E.; Diković, M.
- 15
(15P)
2 INFO
4.0 Osnove trgovačkog i radnog prava (187764)
Radolović, O.
- 15
(15P)
2 INFO
4.0 Psihoanalitičke i biblioterapijske interpretacije dječje književnosti (187772)
- 15
(15P)
2 INFO
4.0 Rani psihosocijalni razvoj djeteta i odgojno - obrazovni proces (187762)
Špelić, A.
- 25
(15P+10S)
2 INFO
4.0 Suvremeni pristup kompetencijama obrazovnih djelatnika (187763)
Tatković, N.
- 15
(15P)
2 INFO
4.0 Upravljanje troškovima i poslovna politika u obrazovanju (187768)
Barbieri, A.
- 20
(10P+10PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Rad na tezama / Istraživački rad s mentorom (187824)
- 200
(200S)
3 INFO
15.0 Sudjelovanje s izlaganjem na znanstvenim skupovima: 3 domaća ili 1 međunarodna konferencija, radionice (187823)
- 300
(300S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa NPO III. semestar
=> Izabrati ponuđeni izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Individualni rad s mentorom (187822)
- 20
(20S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Priprema i javno predstavljanje doktorske dispozicije (sinopsis) (187826)
- 200
(200S)
4 INFO
15.0 Sudjelovanje s izlaganjem na znanstvenim skupovima: 3 domaća ili 1 međunarodna konferencija, radionice (187825)
- 300
(300S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa NPO IV. semestar
=> Izabrati ponuđeni izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Individualni rad s mentorom (187827)
- 20
(20S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Individualni rad s mentorom (209084)
- 20
(20S)
5 INFO
10.0 Rad na tezama/ Istraživački rad s mentorom (209086)
- 200
(200S)
5 INFO
15.0 Sudjelovanje s izlaganjem na znanstvenim skupovima: 3 domaća ili 1 međunarodna konferencija, radionice (209085)
- 300
(300S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Individualni rad s mentorom (209087)
- 20
(20S)
6 INFO
10.0 Obrana teme disertacije (209089)
- 200
(200S)
6 INFO
15.0 Sudjelovanje s izlaganjem na znanstvenim skupovima: 3 domaća ili 1 međunarodna konferencija, radionice (209088)
- 300
(300S)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Struktura studija

OPIS PROGRAMA

 

Godina studija: I.

Semestar:I.

PREDMET

NASTAVNICA/

NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS[1]

Komunikacijski aspekti obrazovanja

Prof. dr. sc. Nevenka Tatković

20

 

 

5

O

Građanski odgoj i obrazovanje u hrvatskom i europskom kontekstu

Izv. prof. dr.sc. Elvi Piršl

Doc. dr. sc. Marina Diković

20

 

 

5

O

Inkluzivno obrazovanje posebnih skupina

Izv. prof. dr.sc. Mirjana Radetić Paić

20

 

 

5

O

Izborni  predmet

 

15

 

 

4

I

UKUPNO

 

 

 

 

19

 

POPIS IZBORNIH PREDMETA (I. SEMESTAR  I. GOD)

PREDMET

NASTAVNICA/

NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Organizacija i upravljanje sustavom visokog obrazovanja u zemljama Europske unije

Izv. prof. Dejan Hozjan

Doc. dr.sc. Zlatko Šehanović

15

 

 

4

I

Psihologija grupe

Doc. dr. sc. Aldo Špelić

10

 

 

4

I

Sociološki aspekti globalizacije obrazovanja

Prof. dr.sc. Fulvio Šuran

15

 

 

4

I

Povijest odgoja i obrazovanja

Prof. dr. sc. Nevio Šetić

15

 

 

4

I

Upravljanje projektima izvaninstitucionalnog obrazovanja

Doc.dr.sc.  Marlena Plavšić

15

 

 

4

I

                   

 

Godina studija: I.

Semestar: II.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Menadžment u obrazovanju

Prof. dr.sc. Jurka Lepičnik Vodopivec

Doc. dr. sc. Linda Juraković

20

 

 

5

O

Metodologija znanstveno -istraživačkog rada

Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić

Dr.sc. Edgar Buršić

20

10

 

5

O

Izborni predmet

 

15

 

 

4

I

Izborni predmet

 

15

 

 

4

I

Rad na tezama / Istraživačka aktivnost

Mentor

 

 

 

15

 

Bodovi za publikaciju

 

 

 

 

8

 

UKUPNO

 

 

 

 

41

 

POPIS IZBORNIH PREDMETA  (II. SEMESTAR  I. GOD)

PREDMET

NASTAVNICA/

NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Rani psihosocijalni razvoj djeteta i  odgojno-obrazovni proces

Doc. dr.sc. Aldo Špelić

15

 

10

4

 I

Suvremeni pristupi kompetencijama obrazovnih djelatnika

Prof. dr. sc. Nevenka Tatković

15

 

 

4

I

Osnove trgovačkog i radnog prava

Doc.dr.sc. Oliver Radolović

15

 

 

4

I

Dvojezičnost i višejezičnost u Europskoj uniji

Prof. dr.sc. Rita Scotti Jurić

15

 

 

4

I

Upravljanje troškovima i poslovna politika u obrazovanju

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri

10

10

 

4

I

Informatički menadžment u obrazovanju

Izv.prof. Giorgio Sinković

10

10

 

4

I

Kurikulumski pristup u odgoju i obrazovanju

Izv. prof. dr.sc. Elvi Piršl

Doc. dr.sc. Marina Diković

15

 

 

4

I

 

Godina studija: II.

Semestar:III.

PREDMET

NASTAVNICA/

NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Individualni rad s mentorom

Mentor

 

 

 

5

I

Sudjelovanje s izlaganjem na znanstvenim skupovima: 3 domaća ili 1 međunarodna konferencija, radionice*

Mentor

 

 

 

15

O

Rad na tezama / Istraživački rad s mentorom

Mentor

 

 

 

10

O

UKUPNO

 

 

 

 

30

 

               

*Prema posebnom pravilniku

 

Godina studija: II.

Semestar:IV.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Individualni rad s mentorom

Mentor

 

 

 

5

I

Sudjelovanje s izlaganjem na znanstvenim skupovima: 3 domaća ili 1 međunarodna konferencija, radionice*

Mentor

 

 

 

15

O

Priprema i javno predstavljanje doktorske dispozicije (sinopsis)

Mentor

 

 

 

10

O

UKUPNO

 

 

 

 

30

 

*Prema posebnom pravilniku

 

Godina studija: III.

Semestar:V.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Individualni rad s mentorom

Mentor

 

 

 

5

I

Sudjelovanje s izlaganjem na znanstvenim skupovima: 3 domaća ili 1 međunarodna konferencija, radionice*

Mentor

 

 

 

15

O

Rad na tezama / Istraživački rad s mentorom

Mentor

 

 

 

10

O

UKUPNO

 

 

 

 

30

 

*Prema posebnom pravilniku

 

Godina studija: III.

Semestar: VI.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Individualni rad s mentorom

Mentor

 

 

 

5

I

Sudjelovanje s izlaganjem na znanstvenim skupovima: 3 domaća ili 1 međunarodna konferencija, radionice*

Mentor

 

 

 

15

O

Obrana teme disertacije

Mentor

 

 

 

10

O

UKUPNO

 

 

 

 

30

 

SVEUKUPNO

 

 

 

 

180

 

*Prema posebnom pravilniku


[1] Upisuje se O ukoliko je predmet obvezan ili I ukoliko je predmet izborni.

 

Silabi svih kolegija