Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nove paradigme obrazovanja

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Radetić-Paić, M.
-
20
20P
1
5.0
Tatković, N.
-
20
20P
1
5.0
-
30
20P+10PK
1
ECTS Izborna grupa NPO I. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 1. izborni predmet od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
15
15P
1
4.0
-
15
15P
1
4.0
Šetić, N.
-
15
15P
1
4.0
Špelić, A.
-
10
10P
1
4.0
Šuran, F.
-
15
15P
1
4.0
Plavšić, M.
-
15
15P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0
-
150
150S
2
5.0
-
20
20P
2
5.0
Lepičnik Vodopivec, J.; Juraković, L.
-
20
20P
2
15.0
-
300
300S
2
ECTS Izborna grupa NPO II. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 2 izborna kolegija od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
15
15P
2
4.0
-
15
15P
2
4.0
Sinković, G.
-
20
10P+10PK
2
4.0
-
15
15P
2
4.0
-
15
15P
2
4.0
Diković, M.
-
15
15P
2
4.0
Radolović, O.
-
15
15P
2
4.0
-
15
15P
2
4.0
Špelić, A.
-
25
15P+10S
2
4.0
Tatković, N.
-
15
15P
2
4.0
Barbieri, A.
-
20
10P+10PK
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0
-
200
200S
3
15.0
-
300
300S
3
ECTS Izborna grupa NPO III. semestar
=> Izabrati ponuđeni izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
20
20S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0
-
200
200S
4
15.0
-
300
300S
4
ECTS Izborna grupa NPO IV. semestar
=> Izabrati ponuđeni izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
20
20S
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
20
20S
5
10.0
-
200
200S
5
15.0
-
300
300S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
20
20S
6
10.0
-
200
200S
6
15.0
-
300
300S
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Radetić-Paić, M.
-
20
20P
1
5.0
Tatković, N.
-
20
20P
1
5.0
-
30
20P+10PK
1
ECTS Izborna grupa NPO I. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 1. izborni predmet od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
15
15P
1
4.0
-
15
15P
1
4.0
Šetić, N.
-
15
15P
1
4.0
Špelić, A.
-
10
10P
1
4.0
Šuran, F.
-
15
15P
1
4.0
Plavšić, M.
-
15
15P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0
-
150
150S
2
5.0
-
20
20P
2
5.0
Lepičnik Vodopivec, J.; Juraković, L.
-
20
20P
2
15.0
-
300
300S
2
ECTS Izborna grupa NPO II. semestar
=> Obavezno izabrati minimalno 2 izborna kolegija od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
15
15P
2
4.0
-
15
15P
2
4.0
Sinković, G.
-
20
10P+10PK
2
4.0
-
15
15P
2
4.0
-
15
15P
2
4.0
Diković, M.
-
15
15P
2
4.0
Radolović, O.
-
15
15P
2
4.0
-
15
15P
2
4.0
Špelić, A.
-
25
15P+10S
2
4.0
Tatković, N.
-
15
15P
2
4.0
Barbieri, A.
-
20
10P+10PK
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0
-
200
200S
3
15.0
-
300
300S
3
ECTS Izborna grupa NPO III. semestar
=> Izabrati ponuđeni izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
20
20S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0
-
200
200S
4
15.0
-
300
300S
4
ECTS Izborna grupa NPO IV. semestar
=> Izabrati ponuđeni izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
20
20S
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
20
20S
5
10.0
-
200
200S
5
15.0
-
300
300S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
20
20S
6
10.0
-
200
200S
6
15.0
-
300
300S
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Struktura studija