Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O studiju

1.1. Naziv studijskog programa

Nove paradigme obrazovanja

1.2. Tip studijskog programa

Doktorski studij

1.3. Razina studijskog programa

Treća razina – poslijediplomski

1.4. Područje, polje i grana studijskog programa (znanstveno/umjetničko)

 Područje 5. Društvenih znanosti

1.5. Nositelj/i studijskog programa

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

1.6. Izvođač/i studijskog programa

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

1.7. Trajanje studijskog programa (navesti postoji li mogućnost pohađanja nastave u dijelu radnog vremena – izvanredni studij, studij na daljinu; navesti trajanje studija kod takvih načina izvedbe)

Doktorski studij traje tri godine, odnosno šest semestara, od početka do završetka studija što uključuje izradu i obranu doktorske disertacije. Postoji mogućnost izvanrednog studija.

1.8. Minimalni broj ECTS bodova potrebnih da bi student završio studijski program

180 ECTS

1.9. Akademski/stručni naziv/stupanj koji se stječe završetkom studija i razina kvalifikacije

Doktor/doktorica znanosti u području društvenih znanosti, 8.2 razina kvalifikacije prema HKO-u