Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvjeti upisa na program i selekcijski postupak

1. Za upis na program mogu se kandidirati i osobe koje su završile:

  • stručni preddiplomski studij predškolskog odgoja kojim se stječe najmanje 180 ECTS bodova (kandidati trebaju odslušati i položiti kolegij Metodika rada u jaslicama u integriranom kurikulumu do kraja prve godine diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje)
  • dodiplomski dvogodišnji stručni studij predškolskog odgoja koji je izjednačen s prethodnim studijem (kandidati trebaju odslušati i položiti kolegije Psihologija rane i predškolske dobi i Metodika rada u jaslicama u integriranom kurikulumu do kraja prve godine diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje)
  • sveučilišni preddiplomski studij pedagogije (kandidati trebaju odslušati kolegije i položiti sve ispite iz razlikovnog programa prije upisa na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje)
  • integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski učiteljski studij ili dodiplomski stručni studij razredne nastave koji je izjednačen s tim studijem (kandidati trebaju odslušati kolegije i položiti sve ispite razlikovnog programa prije upisa na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje)

2. Upis na program osoba iz točke 1. uvjetuje se polaganjem razlikovnih ispita (određuju se zasebnim pravilnikom).

3. Upis na program se vrši na temelju redoslijeda prijava.