Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja programa i kompetencije koje se stječu završetkom programa

Očekuje se da će nakon završetka razlikovnog programa kandidat biti sposoban:

  • Koristiti suvremene teorije predškolskog odgoja i obrazovanja u rješavanju konkretnih pedagoških problema
  • Integrirati antropološke, pedagoške, psihološke, kulturne, sociološke i druge spoznaje o suvremenom djetinjstvu u odgojno-obrazovni rad
  • Planirati, provoditi i dokumentirati kurikulum skupine u skladu s potrebama i interesima djece
  • Organizirati prostor i poticajno okruženje za igru i učenje djece rane i predškolske dobi
  • Osmisliti i izraditi strukturirane i nestrukturirane didaktičke materijale za odgojno-obrazovni rad
  • Provoditi i vrednovati aktivnosti za zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba u kineziološkom, umjetničkom, jezično-komunikacijskom i istraživačko-spoznajnom području
  • Dokumentirati, analizirati i vrednovati elemente odgojno-obrazovnog procesa u predškolskoj ustanovi
  • Uspostaviti i provoditi suradnju s roditeljima, ostalim odgojiteljima, stručnjacima iz raznih područja i predstavnicima lokalne i šire zajednice.