ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA SLOBODNO VRIJEME / EDUCAZIONE PER IL TEMPO LIBERO:
Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero
Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero
Šifra: 200282
ECTS: 2.0
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Fulvio Šuran - Predavanja

prof. dr. sc. Fulvio Šuran - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
2. semestar
Izborni kolegiji / Elenco ins. opzionali RPOO TAL 2.semestar - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje/Educazione della prima infanzia e prescolare
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Fulvio Šuran :

    Konzultacije - Consultazioni

    Termin / Quando: ponedjeljak - lunedi, 14,30-15,20

    Lokacija / Dove: vijećnica - sala professori

    Lokacija: