ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA LJUDSKA PRAVA I DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO:
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo
Šifra: 133054
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Elvi Piršl
Izvođači: doc. dr. sc. Marina Diković - Seminar

doc. dr. sc. Marina Diković - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Uvod u ljudska prava i u odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo.
2. Bitna obilježja, podjele i generacije ljudskih prava.
3. Razvoj međunarodnih smjernica i programa u odgoju i obrazovanju za ljudska prava.
4. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i druga srodna područja.
5. Učenje za (demokratsko) građanstvo.
6. Struktura i funkcije građanskoga društva.
7. Potreba i načini političkoga i društvenoga sudjelovanja građana u demokratskom društvu.
8. Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja.
9. Kompetencije učitelja i učenika u odgoju i obrazovanju za ljudska prava i demokratsko građanstvo.
Literatura:
 1. Durr, K., Spajić-Vrkaš, V., Ferreira Martins, I.; Učenje za demokratsko građanstvo u Europi; Zagreb: Centar za istraživanje, izobrazbu i dokumentaciju u obrazovanju za ljudska prava i demokratsko građanstvo i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (2002)
 2. Spajić-Vrkaš, V.; Znam, razmišljam, sudjelujem: projekt. Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama: eksperimentalna provedba kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja: istraživački izvještaj.; Zagreb: Mreža mladih Hrvatske. (2014)
 3. Spajić-Vrkaš, V.; (Ne)moć građanskog odgoja i obrazovanja; Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2015)
 4. Spajić-Vrkaš, V., Stričević, I., Maleš, D., Matijević, M.; Poučavati prava i slobode. Priručnik za učitelje osnovne škole.; Zagreb: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2004)
 5. Tatković, N., Diković, M., Štifanić, M.; Odgoj i obrazovanje za razvoj danas i sutra. Ekološke i društvene paradigme; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (2015)
9. semestar
Slobodni izborni kolegiji IX. i X. semestar - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Marina Diković :

  utorkom od 12.00 do 13.00 sati

  srijedom od 11.00 do 12.00 sati

  Lokacija: 24/2