ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA SLOBODNO VRIJEME / EDUCAZIONE PER IL TEMPO LIBERO:
Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero
Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero
Šifra: 186557
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Fulvio Šuran
Izvođači: prof. dr. sc. Fulvio Šuran - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
5. semestar
Izborni kolegiji V. i VI. semestar EPI - Izvanredni studij - Predškolski odgoj / Educazione prescolare - dislocirani studijski program Umag

6. semestar
Izborni kolegiji V. i VI. semestar EPI - Izvanredni studij - Predškolski odgoj / Educazione prescolare - dislocirani studijski program Umag
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Fulvio Šuran :

    Konzultacije - Consultazioni

    Termin / Quando: ponedjeljak - lunedi, 14,30-15,20

    Lokacija / Dove: vijećnica - sala professori

    Lokacija: