Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Konačna rang lista kandidata za upis...

Na temelju članka 46. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, članka 7. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (KLASA: 003-05/17-01/03; URBROJ: 380-01-17-1 od 28. travnja 2017.) i članka 3. Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Fakultetsko vijeće Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti na 1. redovitoj sjednici održanoj 30. listopada 2023. godine donijelo je Odluku o konačnoj rang listi kandidata za upis na doktorski studij Nove paradigme obrazovanja.

 

Utvrđuje se konačna rang lista kandidata za upis na doktorski studij Nove paradigme obrazovanja:

 

REDNI BROJ

ŠIFRA

BROJ BODOVA

1.

DS NPO 2023/04

252,5

2.

DS NPO 2023/05

192,5

3.

DS NPO 2023/16

144,4

4.

DS NPO 2023/14

122,1

5.

DS NPO 2023/08

116,9

6.

DS NPO 2023/02

100,2

7.

DS NPO 2023/09

82,9

8.

DS NPO 2023/06

80

9.

DS NPO 2023/10

75,9

10.

DS NPO 2023/01

75,2

11.

DS NPO 2023/07

72,6

12.

DS NPO 2023/13

71,8

13.

DS NPO 2023/12

64,5

14.

DS NPO 2023/11

62,9

15.

DS NPO 2023/03

62,8

16.

DS NPO 2023/15

53,2

 

Popis obavijesti