Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Prijave za upis na 1. godinu...

Studij mogu prijaviti kandidati koji su završili:

  • sveučilišni preddiplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • stručni preddiplomski studij predškolskog odgoja kojim se stječe najmanje 180 ECTS bodova (uz polaganje jednog razlikovnog ispita prije upisa druge godine diplomskog studija)
  • dodiplomski stručni studij predškolskog odgoja koji je izjednačen s prethodno navedenim studijem (uz polaganje dvaju razlikovnih ispita prije upisa druge godine diplomskog studija).

 

Prijave za upis na 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje  na hrvatskom i talijanskom jeziku vrše se elektroničkim putem na stranici www.studij.hr započevši od 1. srpnja 2022. godine.

Detaljne upute o prijavama na diplomske studijske programe nalaze se na sljedećoj poveznici https://www.studij.hr/sve-o-prijavama.

Kandidati koji završavaju preddiplomski studij te će imati obranu završnog rada tijekom mjeseca rujna mogu izvršiti prijavu u sustav i prije završetka studija (preporuča se prijava).

Za kandidate čiji se preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje/Predškolski odgoj vodio kroz ISVU sustav nije potrebno dostavljati nikakvu dodatnu dokumentaciju.

Kandidati koji su studirali prije uvođenja ISVU sustava i za koje se podaci o studiranju nisu vodili kroz ISVU sustav, su dužni Središnjem prijavnom uredu dostaviti potrebnu dokumentaciju za prijavu na diplomske studijske programe prema navedenom kalendaru aktivnosti:

Datum

Aktivnost

 

06.09.2022.

Zadnji dan za slanje dokumentacije potrebne za prijavu studijskih programa za kandidate koji su već završili preddiplomski studij
- kandidati koji imaju obranu završnog rada u rujnu 2022. godine prijepis ocjena dostavljaju do 6. 9., a preostali dio dokumentacije do 22. 9.

11.09.2022.

Zadnji dan za prijavu neistovrsnih studij.

22.09.2022.

Zadnji dan za slanje preostale dokumentacije za kandidate koji imaju obranu završnog rada u rujnu 2022. godine.

23.09.2022.

U 12.00 sati – objava privremenih rang listi.

28.09.2022.

U 14.00 sati – završava rok za unos rezultata dodatne provjere, posebnih postignuća i odobravanje kandidata s neistovrsnim preddiplomskim studijskim programima (koordinatori VU).

30.09.2022.

U 12.00 sati – završava rok za prijavu studijskih programa.

U 15:00 sati – zadnje prebacivanje podataka iz ISVU-a u NISpDS.

U 16.00 sati – objava konačnih rang-lista za upise na studijske programe.

Ovjerene preslike sljedećih dokumenata:

diploma/svjedodžba o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju
dopunska isprava o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom kandidat položio ili prijepis ocjena za kandidate koji nisu završili studij prema Bolonjskom procesu

potvrde o položenom razlikovnom programu ili odgovarajućem programu cjeloživotnog obrazovanja za kandidate koji su završili neistovrsan preddiplomski studij šalju se na adresu: 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Središnji prijavni ured

Donje Svetice 38/5

10000 Zagreb

Popis obavijesti