Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Nastupna predavanja u postupku izbora...

Nastupna predavanja pristupnica u postupku izbora u umjetničko-nastavno zvanje docenta iz umjetničkog područja, polje likovna umjetnost, grana likovna pedagogija održat će se u sljedećim terminima:

Tihana Karlović - 12. siječnja 2021. godine u 11.30 sati u okviru kolegija Likovna kultura (tema predavanja: Grafičke tehnike)

Breza Žižović - 13. siječnja 2021. u 9.00 sati, kolegij Metodika likovne kulture 1 (tema predavanja: Analiza dječjih likovnih uradaka).

Nastupna predavanja će se održati virtualno preko Zoom aplikacije.

 

Popis obavijesti