Dekanica FOOZ-a donijela je Odluku o održavanju nastupnog predavanja u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja društvenih znanosti, polje psihologija, za pristupnicu dr. sc. Doris Matošić, dana 5. lipnja 2020. godine u 10.30 sati pomoću alata BigBlueButton na E-učenju kolegija Razvojna psihologija.

Popis obavijesti