Sukladno odlukama o organizaciji rada na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli u uvjetima nastale epidemiološke situacije, a u cilju omogućavanja urednog izvršenja obveza studenata u aktualnom razdoblju, obavještavaju se studenti o načinu ovjere obrazaca prijava teme završnog/diplomskog rada koje su studenti, sukladno aktualnim pravilnicima koji reguliraju ovu tematiku, dužni  prijaviti u studentsku službu do 15. travnja posljednje akademske godine studija.

Budući da se od 13. ožujka 2020. godine studenti ne primaju, ispunjeni skenirani obrasci od strane studenata dostavljaju se e-mailom mentorima po odabranim temama. Mentori će odgovoriti studentu sa "suglasan/suglasna" umjesto potpisa, a studenti bi zaprimljene e-mailove trebali proslijediti Uredu za studente i obrazovne programe na unos podataka u ISVU sustav. Studenti FOOZ-a trebaju poslati e-mail djelatnici Sandri Žajgar, mag. oec., na szajgar@unipu.hr.

Popis obavijesti