Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Gostujuće predavanje Mariele Tomičić

Bivša studentica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, a danas diplomirana učiteljica, Mariela Tomičić je studentima 2. godine Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u sklopu kolegija Dječja književnost i Usmena zavičajna baština 16. siječnja 2024. godine održala predavanje "Viktor Car Emin i njegovo stvaralaštvo za djecu" s posebnim osvrtom na strip "Vesele zgode majmuna Floka". 

Studenti su slušali o Viktoru Caru Eminu i njegovoj ulozi u hrvatskom narodnom preporodu i školstvu u Istri. Također su sudjelovali u radionici izrade vlastitog stripa o majmunu Floku.

Popis obavijesti