Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Djelatnica Fakulteta za odgojne i...

U petak 10. studenog 2023. je na Sveučilištu u Zadru održan prvi sastanak znanstveno-istraživačkog projekta Procesiranje višerječnih izraza u engleskom kao stranom jeziku (PROVIZENG) u kojem kao suradnica sudjeluje Jelena Gugić, asistentica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.

Projekt financira Sveučilište u Zadru (IP-UNIZD-2023), a voditelj je doc. dr. sc. Frane Malenica s tamošnjeg Odjela za anglistiku. Suradnici na projektu su još i dr. sc. Emilija Mustapić Malenica i Jakov Proroković, mag. (Sveučilište u Zadru) te izv. prof. dr. sc. Mojca Kompara Lukančič (Sveučilište u Mariboru). Na projektu će također biti angažirani studenti Odjela za anglistiku Sveučilišta u Zadru.

Projekt traje od 2. 10. 2023. do 30. 9. 2025., a cilj mu je istražiti čimbenike koji utječu na procesiranje kolokacija i složenica u engleskom i materinskom jeziku kod izvornih govornika hrvatskog i slovenskog jezika uporabom psiholingvističkih eksperimentalnih metoda. Više informacija o projektu dostupno je na stranici: www.provizeng.com.

Popis obavijesti