Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studenti posjetili Tiskaru Nova

Studenti druge, četvrte i pete godine Učiteljskog studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti posjetili su Tiskaru Nova u četvrtak 17.11.2022. u sklopu nastave iz kolegija Metodika nastave informatike, te Oblikovanje slike i stolno izdavaštvo.

Na predstavljanju rada Tiskare Nova studenti su se upoznali s tradicionalnim ofsetnim tiskom, principom rada tiskare te digitalnim strojevima za tisak. Izradu letaka, plakata, kalendara, knjiga i kataloga imali su prilike pratiti putem napredne uređivačke grafike. Studenti su samostalno stavili knjižni blok za lijepljenje korica, te obrezivanje i uvezivanje knjige. Pored tehničkog prikaza, proširili su znanje o papiru, o njegovom sastavu, namjeni i kvaliteti kao dio tematike koja nadopunjava kolegije Janka Žufića, višeg predavača na Fakultetu.

Popis obavijesti