Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sajam karijera u Poreču

Na ovogodišnjem izdanju Sajma karijera koji se 8. studenog 2022. održao u dvorani Žatika u Poreču, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli predstavile su doc. dr. sc. Lorena Lazarić i asistentica Kristina Alviž Rengel.

Sajam karijera organizirali su Grad Poreč-Parenzo, Srednja škola Mate Balote Poreč, Turističko ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč i Klub za mlade Poreč-Club per i giovani Parenzo. Bila je to prilika za učenike srednjih škola Istarske županije da se pobliže upoznaju s našim studijskim programima i da u izravnoj komunikaciji pitaju sve što ih zanima o studiranju na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Popis obavijesti