Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Završna konferencija projekta INPUTS

Završna konferencija projekta ''INPUTS Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO'' održala se 15. ožujka 2022. godine u Zagrebu.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati unaprjeđenja kvalitete inicijalnog i cjeloživotnog obrazovanja učitelja, odgojitelja i ravnatelja. Napravljen je prijedlog standarda zanimanja za učitelja primarnog obrazovanja, te su definirane smjernice za inoviranje studijskih programa i prilagodba aktualnim i budućim potrebama škola u skladu s preporukom Europskog vijeća. Predstavljene su edukacije koje su se tijekom tri godine projekta provodile na šest fakulteta u Republici Hrvatskoj koji se bave obrazovanjem učitelja i odgojitelja.

Završnoj konferenciji prisustvovali su:

  • predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje mr. sc. Sandra Bezjak
  • predstavnice Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Renata Tepser, Renata Sviben Arsoski i Dubravku Hrgarek
  • predstavnice Sveučilišta u Rijeci, Učiteljskog fakulteta u Rijeci prodekanica za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak i prodekanica za poslovne odnose i razvoj doc. dr. sc. Jasminka Mezak
  • predstavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar
  • predstavnik Sveučilišta u Splitu, Filozofskog fakulteta Split, dr. sc. Bojan Babin
  • predstavnice Sveučilišta u Zadru, pročelnica Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja izv. prof. dr. sc. Maja Cindrić i doc. dr. sc. Donata Vidaković Samaržija
  • predstavnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli dekanica izv. prof. dr. sc. Iva Blažević, prodekanica doc. dr. sc. Lorena Lazarić, predstojnica Odsjeka za rani i predškolski odgoj i razrednu nastavu na talijanskom jeziku doc. dr. sc. Snježana Nevia Močinić, predstojnica Odsjeka za razrednu nastavu doc. dr. sc. Ines Kovačić 

Osim predstavnika partnerskih ustanova i agencija, konferenciji je prisustvovalo nastavno i nenastavno osoblje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Popis obavijesti