Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Suradnja znanstvenika i nastavnika u...

Na stručnom kolokviju u Osijeku, u organizaciji Udruge matematičara Osijek i Odjela za matematiku Sveučilišta Josip Juraj Strossmayera u Osijeku, asistentica Branka Antunović-Piton održala je 22. veljače 2022. predavanje pod nazivom Uloga operativnog razumijevanja u izgradnji cjelovite mreže geometrijskih koncepata i procesa, na poziv izv.prof.dr.sc. Ljerke Jukić.

Tijekom predavanja upoznala je sudionike s procesima razumijevanja geometrijskih figura kako bi se postigla i iskoristila njihova heuristička uloga u procesu rješavanja problema ili procesu dokazivanja. Na taj način postiže se cjelovitost poučavanja geometrije jer poučavatelj može razumjeti načine na koje učenici/studenti promišljaju te ih potaknuti na uspješnu izgradnju i primjenu mreže geometrijskih koncepata i procesa.

Stručni kolokvij bio je namijenjen prvenstveno nastavnicima matematike zaposlenima u osnovnim i srednjim školama te studentima matematike i srodnih studija. Predavanja u okviru Stručnog kolokvija usmjerena su na poticanje komunikacije među nastavnicima, razmjenu stečenih iskustava te jačanju kontakata nastavnika sa studentima završnih godina studija matematike.

Popis obavijesti