Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Opremanje inkluzivnog kabineta na FOOZ-u

Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti dostavljena je oprema za inkluzivni kabinet kao rezultat sudjelovanja na projektu „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi“.

Projekt „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi“ provodi se u razdoblju od veljače 2020. do prosinca 2021. godine u suradnji Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, uz sudjelovanje Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Program je razvijen u sklopu Nacionalnog programa Ureda UNICEF-a za Hrvatsku (2017. – 2021.), a projektne aktivnosti obuhvaćale su edukaciju sveučilišnih nastavnika, izradu Kurikula za edukatore sveučilišnih nastavnika te objavu Analize inkluzivnosti studijskih programa za inicijalno obrazovanje odgojitelja djece rane i predškolske dobi (objavljeno na https://fooz.unipu.hr/fooz/znanost_i_istrazivanja/projekti/unaprjedivanje-inkluzivnosti).

Budući da od početka listopada prostori Fakulteta u zgradi u Ronjgovoj 1 nisu sigurni za korištenje, dio dostavljene opreme je postavljen u kabinet u prizemlju zgrade Rektorata do cjelovitog opremanja inkluzivnog kabineta u budućim prostorijama Fakulteta. Dio dostavljene opreme se koristi za potrebe nastave u okviru kolegija koje predaju izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić i asistentica Vanja Marković. Uz navedene kolegice, suradnica na projektu je i doc. dr. sc. Danijela Blanuša-Trošelj.

 

Popis obavijesti