Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Seminario di aggiornamento...

U petak, 17. rujna, održan je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Seminar za stručno usavršavanje odgojitelja koji rade u dječjim vrtićima talijanske nacionalne zajednice. Organizatori seminara su, osim FOOZ-a, Agencija za odgoj i obrazovanje, podružnica Rijeka i Znanstvena udruga Pietas Iulia.

Tema seminara bila je Raccontare storie in modo iconico – visual storytelling nella scuola dell’infanzia (Pričanje priča na slikovit način - visual storytelling u dječjem vrtiću). Predavač, docentica dr. sc. Barbara Baloh, istaknula je ogromnu važnost pripovijedanja djeci rane i predškolske dobi. U našoj, sve više vizualno orijentiranoj kulturi, zatrpani smo slikovnim porukama koje, umjesto da privlače pozornost, odvlače pažnju. Međutim, ako se primjereno iskoriste, ti su vizualni poticaji, osobito ako su neobični, neočekivani, emocionalno snažni, prikladni za razvoj narativne sheme. Na temelju vizualne stimulacije, dijete može obogatiti priču i unijeti brojne dinamične elemente u svoje pripovijedanje. Slike mogu, uz pomoć umjetničkih elemenata kao što su linija, boja, svjetlo, sjene, oblici, struktura i kompozicija, pomoći djetetu da prikaže ljude i njihovo raspoloženje, mjesto i/ili vrijeme događaja i mnoge druge detalje. No, koriste li se samo riječi, djeca često stvaraju priče s konvencionalnim likovima, linearne i nezanimljive.

Docentica dr. sc. Barbara Baloh, profesorica je metodike slovenskog jezika na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Kopru. Njezin istraživački rad vezan je za razvoj metodičkih pristupa učenju i poučavanju materinskog jezika u predškolskoj i školskoj dobi. Bavi se jezičnim i sociolingvističkim aspektima jezičnog razvoja djece, posebice pričanjem priča u vrtiću u jednojezičnom i višejezičnom okruženju. Objavila je niz publikacija o razvoju komunikacijskih vještina, jezične kreativnosti i uporabi pripovijedanja (storytelling) u predškolskim i školskim ustanovama.

Popis obavijesti