Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izdana je zbirka Solistička i komorna...

Izv. prof. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i umjetnički savjetnik Branko Okmaca objavili su zbirku notnog izdanja Solistička i komorna djela Nella Milottija.

Ovo je treća Milottijeva zbirka u kojoj se nalaze samostalna djela kojom se autor predstavlja kao skladatelj ozbiljne glazbe. Do sada je zahvaljujući Sveučilištu Jurja Dobrile objavljen znatan broj Milottijevih skladbi sabranih u dvije zbirke „Dječje pjesme Nella Milottija / Canzoni per bambini di Nello Milotti“ (2016.) i „Sakralna glazba Nella Milottija / La musica sacradi Nello Milotti“ (2017.).

Danas je većina glazbene ostavštine skladatelja, glazbenog pedagoga i dirigenta Nella Milottija pohranjena u Državnom arhivu u Pazinu i na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Pogledajte predstavljanje zbirke Solistička i komorna djela Nella Milottija:

Popis obavijesti