Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upis na 1. godinu izvanrednog...

Obavještavamo sve zainteresirane kandidate da će se tijekom rujna vršiti upis na 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Studij mogu upisati kandidati koji su završili:

  • sveučilišni preddiplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • stručni preddiplomski studij predškolskog odgoja kojim se stječe najmanje 180 ECTS bodova ili dodiplomski stručni studij predškolskog odgoja koji je izjednačen s tim studijem (uz polaganje razlikovnih ispita)
  • integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski učiteljski studij ili dodiplomski stručni studij razredne nastave koji je izjednačen s tim studijem (uz prethodno položen razlikovni program)
  • sveučilišni preddiplomski studij pedagogije (uz prethodno položen razlikovni program).

Kandidati koji trebaju položiti razlikovne ispite mogu upisati diplomski studij u akademskoj godini 2021./2022. te položiti iste tijekom 1. godine studija. Kandidati koji trebaju položiti razlikovni program mogu upisati studij tek nakon položenih svih ispita u okviru programa odnosno najranije u akademskoj godini 2022./2023.

Detaljnije informacije o vremeniku, upisnoj dokumentaciji, razlikovnim ispitima i razlikovnom programu bit će uskoro objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta.

Popis obavijesti