Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studentica 5. godine Učiteljskog...

Studentici 5. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog učiteljskog studija Ines Pruginić dodijeljena je Rektorova nagrada za uspjeh postignut u 2019./2020. godini.

Studentski život studentice Ines Pruginić obilježen je iznimnom aktivnošću i zalaganjem na Fakultetu, sudjelovanjem na znanstvenim i stručnim konferencijama, osmišljavanjem Start-up poduzetničkog projekta Stapp, članstvom u odborima Sveučilišta, ali i aktivnim djelovanjem u Studentskom zboru. ''Članstvo u Studentskom zboru započela sam 2019. godine, a mandat je trajao dvije godine. Nakon godine dana postala sam potpredsjednica Studentskog zbora, a nedugo zatim i predsjednica. Biti član Studentskog zbora bilo je za mene divno iskustvo jer sam mogla sudjelovati i organizirati razne događaje, ali i vidjeti rad Sveučilišta iz druge, šire perspektive. Na samom početku svog mandata inicirala sam prikupljanje donacija za dječji dom Ruža Petrović u Puli. Članovi su prikupljali donacije na različitim mjestima kojima se omogućilo da se djeci priušte razni pokloni za Božić. Na početku pandemije sudjelovala sam u izradi vizira koji su se izrađivali u prostorijama našeg Sveučilišta. Spomenula sam samo neke od projekata u kojima sam sudjelovala, a svaki je od njih pokazao koliko zapravo jedan student može doprinijeti studentskoj i široj zajednici'', navodi studentica.

Trenutno piše diplomski rad pod naslovom ''Mogućnosti djelovanja mladih kroz aktivnosti studentskog zbora'' na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u kojem će biti prikazane mogućnosti kojima studenti mogu ostvariti svoj potencijal na našem Sveučilištu.

Popis obavijesti