Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izv. prof. dr. sc. Vjekoslava Jurdana...

Krajem travnja 2021. u Zagrebu je tiskana znanstvena monografija Putovima Pavla Vidasa (O životu, putovanju i pisanju jednog iseljenika). Uz Radovana Tadeja, nezavisnog istraživača, koautorica monografijeje izv. prof. dr. sc. Vjekoslava Jurdana s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Recenzent prof. dr. sc. Estela Banov s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci napisala je sljedeći osvrt na knjigu: ''Autorska znanstvena knjiga pod naslovom Putovima Pavla Vidasa: O životu, putovanju i pisanju jednog iseljenika kompleksno je djelo dvoje suvremenih autora Vjekoslave Jurdane i Radovana Tadeja u sklopu koje je priređeno kritičko izdanje Životopisa Pavla Vidasa. Svojim sadržajem i kvalitetno odabranim slikovnim prilozima izvorne povijesne građe relevantan je znanstveni i stručni doprinos poznavanju, razumijevanju i vrednovanju jednog slabije istraženog segmenta hrvatske književne i kulturne povijesti. Priređivanjem za tisak cjelovite izvorne autorove rukopisne građe, stare stotinu i dvadeset godina, koja je samo djelomično bila objavljena u Johannesburgu 1985. godine, autorski je dvojac Jurdana – Tadej učinio dostupnim suvremenom čitateljstvu, a posebno budućim istraživačima ovog segmenta hrvatske književnosti, vrijedan kulturnopovijesni dokument i književni spomenik.''

Valja istaknuti da je prijevod nacrtka na engleski jezik u monografiji realizirao Alen Klančar, mag. prim. educ., koji je studirao i diplomirao na našem Fakultetu.

Popis obavijesti