Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izv. prof. dr. sc. Iva Blažević...

Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj u petak 5. ožujka 2021. godine izv. prof. dr. sc. Iva Blažević ponovo je izabrana za dekanicu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

Svoj profesionalni put na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli izv. prof. dr. sc. Iva Blažević započinje 2007. godine kao vanjska suradnica na kineziološkim kolegijima. Od 2012. godine zaposlena je na radnom mjestu docentice, a 2017. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice. Na istom Fakultetu, u akademskoj godini 2013./2014. i 2014./2015. obnaša dužnost šefice Katedre za učiteljski studij, u 2014./2015. dužnost zamjenice pročelnice, a od 2015./2016. do 2017./2018. dužnost prodekanice. Od akademske godine 2017./2018. dekanica je Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i članica Senata Sveučilišta. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova te se kontinuirano usavršava na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim konferencijama.

Izv. prof. dr. sc. Iva Blažević kao važne planove u novom mandatu ističe pokretanje diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom i talijanskom jeziku, revidiranje programa Učiteljskog studija u skladu s ciljevima projekta ''Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-a'', u kojem je Fakultet partner, te nastavak dobre suradnje s nastavnicima i studentima u cilju unaprjeđenja dosadašnjih uvjeta rada i studiranja na Fakultetu.

Popis obavijesti