Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Unaprjeđivanje inkluzivnosti: kurikul...

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli sudjeluje u projektu "Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi" Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, uz sudjelovanje većine ostalih fakulteta u Republici Hrvatskoj koji se bave ranim i predškolskim odgojem i obrazovanjem.

Uz niz aktivnosti osmišljen je kurikul usmjeren stvaranju preduvjeta za profesionalni razvoj sveučilišnih  nastavnika u području inkluzivnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s ciljem osnaživanja kompetencija sveučilišnih nastavnika. Kurikul se može pronaći na poveznici: Kurikul za edukatore sveučilišnih nastavnika.

U okviru projekta slijedi izrada priručnika za unaprjeđenje inkluzivnosti visokoškolskoga obrazovanja učitelja i odgojitelja. Priručnik će se, između ostaloga, temeljiti i na prikazima i primjerima postojeće inkluzivne nastavne prakse.

Popis obavijesti