Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Završena međunarodna razmjena doc....

Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti profesionalno se usavršavala doc. dr. Nataša Dolenc Orbanić koja je svoj boravak na Sveučilištu završila 18. siječnja 2021. predavanjem o nastavnim metodama i suvremenim nastavnim strategijama vezanim za prirodoslovlje i metodiku nastave predmeta Priroda i društvo na Učiteljskom studiju.

Intencija razvoja visokog obrazovanja na međunarodnoj i nacionalnoj razini fokusirana je na unaprjeđenje kvalitete nastavnog rada uz mobilnost, internacionalizaciju te unapređenje socijalne dimenzije nastavnika. Uspješnost provedbe ovih planova ovisi o spremnosti i kompetencijama akademskih nastavnika od kojih se očekuje da u svom znanstveno-nastavnom radu provedu višemjesečni boravak na instituciji komplementarnoj onoj gdje su zaposleni. U tom pogledu, doc. dr. sc. Nataša Dolenc Orbanić je realizirala visokoškolsku nastavu sustavom udaljenog učenja na predavanjima i vježbama na kolegiju Metodika nastave prirode i društva 2.

Doc. dr. sc. Nataša Dolenc Orbanić kao gostujući je profesor sudjelovala u pripremi i realizaciji ideja za didaktičko-metodičko obogaćivanje nastavnog procesa, te ostvarivanje temeljnih i naprednih pretpostavki istraživačke, problemske i projektne nastave kroz teme prirode i društva.

Popis obavijesti