Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sastanak članova projekta Inoviranje...

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli sudjeluje u ciklusu virtualnih sastanaka koji su se održali 7.12.2020. i 18.12.2020. kao partner na projektu Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-a.

Tijekom provedbe projekta pripremaju se ključni poslovi i kompetencije za učitelje primarnog obrazovanja, što će doprinijeti stvaranju standarda zanimanja. Inoviranje studijskih programa za učitelja primarnog obrazovanja, prvostupnike i magistre ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te izrada programa cjeloživotnog učenja za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova slijede nakon formiranja standarda. U svrhu unaprjeđenja nastavne djelatnosti i kvalitete poslovanja provest će se edukativne aktivnosti kojima će se zaposlenici svih ustanova koje provode programe učiteljskog i odgojiteljskog studija usavršiti u nastavničkim kompetencijama i upravljanju kvalitetom.

Na projektu, kao predstavnice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, sudjeluju predstojnica Odsjeka za predškolski odgoj i razrednu nastavu na talijanskom jeziku doc.dr.sc. Snježana Močinić i predstojnica Odsjeka za razrednu nastavu doc. dr. sc. Ines Kovačić.

Popis obavijesti