Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studentica FOOZ-a izradila aplikaciju...

Martina Linić, studentica izvanrednog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji se izvodi na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli izradila je aplikaciju Virtualni centri aktivnosti u sklopu završnog rada pod mentorstvom Janka Žufića, v. predavača. Virtualni centri aktivnosti su novoosmišljeni projekt namijenjen djeci predškolske dobi, a njihov je cilj kroz integrirane aktivnosti potaknuti djecu da postanu aktivni sudionici vlastitog učenja. Uzimajući u obzir da djeca predškolske dobi koriste računalo za zabavu, javila se ideja za izradu edukativnih igara po uzoru na aktivnosti provedene unutar ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

U dječjim vrtićima postoje tzv. centri aktivnosti, prostori uređeni u skladu s različitim dječjim interesima. Uvođenjem tehnologije i njezinom primjenom u odgoju i obrazovanju pristupilo se izradi virtualnih centara koji mogu biti dostupni svoj djeci, čak i onima koji ne pohađaju vrtić. Studentica je osmislila aplikaciju koja sadrži Glavnu sobu i tri centra aktivnosti: Stolno-manipulativni centar, Centar početnog čitanja i pisanja te Istraživački centar. U svakom su centru kreirane po tri igre. Igre iz Stolno-manipulativnog centra: Memori – moje tijelo, Izgubljeni balon i Kviz o životinjama pomažu djeci prilikom rješavanja problema. Istraživački centar sadrži igre Prepoznaj životinju, Gladna gusjenica i Zagonetne boje koje potiču aktivno istraživanje o informacijama u svom okruženju. U Centru početnog čitanja i pisanja podupire se razvoj rane pismenosti i matematičkog mišljenja kod djece igrama Kruženje vode u prirodi, Matematika za najmlađe i Vrlo gladna gusjenica.

Iako su igre prvenstveno napravljene za djecu predškolske dobi, aplikaciju mogu koristiti i starija djeca. Modularni način aplikacije osigurava direktno korištenje, ali se aplikacija može nastaviti razvijati i dalje. Aplikacija će se uskoro početi primjenjivati u radu u dječjim vrtićima Istarske županije.

Popis obavijesti