Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izv. prof. dr. sc. Vjekoslava Jurdana...

U emisiji Kozmolisknjiževnost u kontekstu Trećeg programa Hrvatskog radija, koja je bila emitirana 21. rujna 2020. u 23,00 sata i 24. rujna u 16:03 sati, izv. prof. dr. sc. Vjekoslava Jurdana je znanstveno, stručno i esejistički prikazala pjesničku zbirku Theurgia jednog od vrhunskih suvremenih hrvatskih književnika ‒ Drage Štambuka.

Povodom sedamdesetoga rođendana liječnika, pjesnika, esejista, prevoditelja i diplomata Drage Štambuka, autorica večerašnjega eseja, Vjekoslava Jurdana, izvanredna profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli upoznat će nas s njegovom posljednjom pjesničkom zbirkom Theurgia. Podrobnu raščlambu zbirke autorica započinje na teorijskoj podlozi filozofkinje i feminističke teoretičarke Rosi Braidotti koja definira nomadsku svijest, a Jurdana prepoznaje sva Štambukova lutanja, svojevrsne „intelektualističke itinerere“, ovoga migranta, „multikulturalne individue“. Slijedi uvid u teorijsku misao Michela Foucaulta u tekstu O drugim prostorima kroz koju autorica objašnjava Štambukove utopije, imaginarne prostore i heterotopije, ponajprije brazilska prostranstva jer prema Tonku Maroeviću Theurgia i jest Štambukova summa brasiliana. Konačno, kroz prizmu djela teologa, antropologa, paleontologa i esejista, Teilharda de Chardina Vjekoslava Jurdana detektira kozmičku i kristocentričnu sastavnicu Štambukova djela.

Gornjom najavom na mrežnim stranicama Hrvatskog radija započela je emisija, a njenu snimku možete poslušati na poveznici:

https://radio.hrt.hr/aod/drago-stambuk-preostaje-nam-ljubav/347735/.

Popis obavijesti