Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Iskustva nastavnika FOOZ-a o...

Nastavnici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, uslijed nastale epidemiološke situacije, od ponedjeljka 16. ožujka 2020. izvode nastavu na daljinu, sukladno rasporedu predavanja za sve studijske programe. Premještanje nastave iz učionica na mrežu u kratkom razdoblju nije bio mali podvig. Nastavnici su u prvom tjednu virtualne nastave dodatno educirani o korištenju Moodle-a i Google Hangouts Meet-a koji su dostupni za izvođenje nastave, kolokvija i ispita, te postavljanje materijala i zadaća studentima.

Većinu Moodle alata koji su dostupni uz podršku Sveučilišta, nastavnici su koristili i prije nastave na daljinu, ali rad u virtualnim učionicama je krenuo nakon proglašenja pandemije COVID-19. Studenti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanjas asistenticom Doris Velan koriste Facebook stranicu nastalu tijekom pripreme Festivala znanosti na koju postavljaju video uratke svojih istraživačkih aktivnosti, eksperimenata i pokusa. Zoom platformu koriste studenti Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na talijanskom jeziku s v.pred. Urianni Merlin.

Povjerenstvo za komunikaciju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti razgovaralo je s nastavnicima o prednostima i nedostatcima virtualne nastave. Nastavnici kažu da su studenti prisutni na nastavi, redovito izvršavaju zadane zadaće, javljaju se za on line konzultacije i polažu ispite u virtualnim učionicama. Oni vide mnoge prednosti virtualnih učionica, primjerice, u lakšoj i otvorenoj komunikaciji sa studentima, te fleksibilnom održavanju nastave.  Točno zadani rokovi, te njihova konstantna on-line dostupnost daje im osjećaj kontrole i uvida u izvršene i neizvršene obveze. Web alati u nastavi, a osobito otvoreni pristupi nastavnim materijalima raznih izdavača, omogućili su poboljšanje kvalitete nastave metodičkih kolegija u doba promjena i reformi. Pored digitalnih materijala i novih materijala u nastavi, viši predavač Zlatko Tkalčec i asistentica Branka Antunović Piton kažu kako je živa i topla riječ važna u svakom zapisu. Asistentica Branka Antunović Piton ističe kako vjeruje da će naši studenti, kroz ovo zajedničko iskustvo na instituciji koja obrazuje buduće odgojitelje i učitelje, prepoznati načine kojima mogu obogatiti svoju nastavu u pravoj školskoj učionici i uvijek se radovati radu sa svakim učenikom, neovisno o okruženju u kojem se trenutno nalaze.

Nedostatak virtualne nastave vidljiv je kod metodičkih kolegija u sklopu kojih se izvode vježbe u vježbaonicama za Učiteljski studij i studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na hrvatskom i talijanskom jeziku. Živi kontakt između učenika i studenata je onemogućen. Stoga su ocjenska predavanja koja se izvode u školama i vrtićima pripremljena po uzoru na Školu na Trećem u obliku kratkih video uradaka studenata u kojima prezentiraju zadanu nastavnu jedinicu. Nastavnici ističu i učestale smetnje u kvaliteti internetske veze koje se znaju odražavati na jasnoću zvuka ili slike, kao i specifične probleme s raspoloživom tehnikom.

Asistentica Sanja Tatković naglašava kako profesori imaju veliki izazov procijeniti koliko opteretiti studente dodatnim zadacima nakon nastave, jer se njihov boravak na ekranu lako pretvori u cjelodnevnu obvezu. Na nastavi je važno predavati gradivo kako ne bi studentima zadavali dodatne zadaće i zadatke koji će im oduzimati vrijeme za učenje, ali i vrijeme za rekreaciju i odmor. Nastavnici naglašavaju važnost iskrene komunikacije sa studentima kako bise dobio uvid u trenutno opterećenje i zadovoljstvo nastavom. Uvažavanje prijedloga i ideja studenata također doprinosi kvaliteti rada i općem akademskom zadovoljstvu.

I dok se nastava, seminari i vježbe aktivno provode u virtualnim učionicama, dekanica izv.prof.dr.sc. Iva Blažević izvještava o radovima na Fakultetu. U zgradi Fakulteta se započelo s uređenjem učionice 25 i 30/2. U učionici 30/2 postavljena je pametna ploča s pripadajućim projektorom i laptopom koji je dobiven sudjelovanjem na projektu Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-a.

 

 

Popis obavijesti