Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Fakultetsko vijeće FOOZ-a na svojoj 6. sjednici održanoj 28. svibnja 2019. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij „Nove paradigme obrazovanja“ u akademskoj godini 2019./2020. U nastavku pročitajte tekst Natječa, odluku o raspisivanju natječaja te obrazac prijave...

Trajanje: 6 semestara
ECTS: 180

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

  • Doktor znanosti (dr. sc.)

Broj pristupnika: 12

UVJETI ZA UPIS
1. PRETHODNO OBRAZOVANJE
Poslijediplomski doktorski studij može upisati osoba koja je:

  • završila odgovarajući nastavnički sveučilišni diplomski studiji odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla najmanje 300 ECTS bodova,
  • završila srodni studij diplomske razine sveučilišnih studijskih programa društvenih znanosti (informacijske i komunikacijske znanosti, sociologija, psihologija, pedagogija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija, kineziologija, interdisciplinarne društvene znanosti), humanističkih (filozofija, teologija, filologija, povijest, povijest umjetnosti, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija, religijske znanosti, interdisciplinarne humanističke znanosti), umjetničkih, interdisciplinarnih i drugih znanstvenih područja te stekla najmanje 300 ECTS bodova,
  • osoba koja je ranije kvalifikacije stekla po studijskim programima prije akademske godine 2005./2006. godine.

2. Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji ispunjavaju gore navedene uvjete s najnižom prosječnom ocjenom 3,5 na diplomskom/dodiplomskom/integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju. U slučaju niže prosječne ocjene, pristupnik je obvezan priložiti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika. 
Sa svakim pristupnikom koji ispunjava osnovne uvjete za upis obavit će se intervju.

Izbor između prijavljenih kandidata za upis na studij, koji ispunjavaju gore navedene uvjete, obavlja se selekcijskim postupkom pred Povjerenstvom za upis, a elementi i kriteriji vrednovanja kandidata su: uspjeh na prethodnoj razini visokoškolskog obrazovanja, pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje, objavljeni radovi te prijedlog istraživanja.

CIJENA STUDIJA, PRIJAVE i UPIS

Cijena studija iznosi: 17.000,00 kn po godini studija

Natječaj je otvoren do: 15. studenog 2019. godine

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu (u radnom vremenu od 07.00 do 15.00 sati):

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti 
Ronjgova 1
52 100 Pula
uz naznaku: Natječaj za poslijediplomski doktorski studij „Nove paradigme obrazovanja“

Prijava mora sadržavati:
1.    Popunjeni obrazac prijave koji sadrži opće podatke pristupnika te kratki prijedlog istraživanja.
2.    Ovjerenu presliku diplome prethodno završenog studija, ako je pristupnik završio više studija, ovjerenu presliku za svaki od njih (za inozemne diplome, potrebno je prethodno provesti priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija).
3.    Ovjeren prijepis ocjena prethodno završenog studija (ili više njih).
4.    Presliku domovnice ili drugi adekvatan dokument za strane državljane.
5.    Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika u slučaju nižeg prosjeka ocjena od 3.5 na diplomskom/dodiplomskom/integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju.

Dokumenti:

Popis obavijesti