Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dana 23. svibnja 2019. godine održana je svečana dodjela diploma diplomantima preddiplomskog stručnog studija Predškolski odgoj i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Diplomu je primilo 132 diplomanta. Od ukupnog broja, 111 diplomanata je završilo preddiplomski stručni studij Predškolski odgoj i 21 diplomant integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij. 

Promotorice su bile dekanica izv. prof. dr. sc. Iva Blažević, prodekanica izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić –Paić, predstojnica Odsjeka za razrednu nastavu doc. dr. sc. Ivana Paula Gortan Carlin, predstojnica Odsjeka za predškolski odgoj i razrednu nastavu na talijanskom jeziku doc. dr. sc. Snježana Močinić i v. d. predstojnice Odsjeka za predškolski odgoj dr. sc. Lorena Lazarić, v. pred.

Galeriju fotografija možete pogledati na stranici REX-a:

Popis obavijesti