Opcije pristupačnosti Pristupačnost

U četvrtak, 14. ožujka 2019. godine, u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održan je okrugli stol pod nazivom „Primarno obrazovanje u vrtlogu kurikularne reforme“ na kojem su sudjelovali svi učiteljski fakulteti i visokoškolske ustanove koje se bave obrazovanjem učitelja primarnog obrazovanja u Hrvatskoj. Svrha je ovog okruglog stola informirati javnost o zajedničkim stajalištima sudionika o aktualnim reformskim procesima u hrvatskom sustavu odgoja i obrazovanja.

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici svih učiteljskih fakulteta: Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru, Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i članovi znanstvene zajednice.

Sudionici su ustvrdili da su se dužni osvrnuti na kurikularnu reformu na snazi koja nosi dugoročne posljedice kako za nastavnu djelatnost učitelja u školi tako i za pedagoško-didaktičko-metodičke organizacijske oblike nastave u primarnom obrazovanju.

Istaknuto je da su jasno definirane planirane promjene u strukturi obrazovnog sustava preduvjet za uspješan odgovor na obrazovne potrebe svih dionika u primarnom obrazovanju koje Republika Hrvatska ima.

Ključne su poruke okruglog stola „Primarno obrazovanje u vrtlogu kurikularne reforme“ sljedeće:

  • Svi učiteljski fakulteti i visokoškolske ustanove koje obrazuju učitelje primarnog obrazovanja prepoznaju nužnost i podupiru cjelovitu kurikularnu reformu obrazovanja.
  • Očekuje se jasan stav provoditelja kurikularne reforme o strateškom cilju izmjene strukture osnovnog obrazovanja, odnosno o produljenju primarnog obrazovanja s četiri na pet godina kao i o cjelodnevnoj nastavi. 
  • Očekuje se da se u implementaciji kurikularne reforme u primarnom obrazovanju uvažavaju mišljenja stručnjaka iz područja obrazovnih znanosti i metodika.
  • Fakulteti koji obrazuju učitelje primarnog obrazovanja ne mogu prihvatiti prijedlog Kurikuluma glazbene kultureprema kojem mogućnost rada u primarnom obrazovanju u nastavi glazbene kulture imaju predmetni nastavnici. Tvrdimo da učitelji primarnog obrazovanja imaju sve potrebne kompetencije za organizaciju i provedbu nastavnih aktivnosti iz područja glazbene kulture u primarnom obrazovanju te očekujemo izmjenu predmetnog kurikuluma.

Unatoč navedenim poteškoćama, svi fakulteti koji obrazuju učitelje primarnog obrazovanja u iduće dvije i pol godine sudjelovat će u izvođenju projekta Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-asufinanciranim sredstvima Europske unije. Kako bi se osigurala kompetentnost budućih učitelja, projektom će se utvrditi standardi zanimanja i standardi kvalifikacija za učitelje primarnog obrazovanja.

Pogledajte galeriju fotografija sa skupa.

Popis obavijesti