Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti su 12. i 13. prosinca održani Novogodišnji koncerti studenata i djece iz dječjeg vrtića i osnovne škole. U srijedu 12. prosinca 2018. godine održan je koncert djece iz Dječjeg vrtića Mali svijet i studentica 3. godine Preddiplomskog stručnog studija predškolski odgoj. Koncert su pripremile studentice u okviru oglednih aktivnosti iz kolegija Metodika glazbene kulture.

Mentori su bili doc. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin i mr. sc. Branko Radić s odgojiteljicama DV Mali svijet. 

U četvrtak 13. prosinca 2018. godine održan je koncert djece iz Osnovne škole Kaštanjer i studentica 4. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog učiteljskog studija iz kolegija Metodika glazbene kulture.

Mentori su bili doc. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin i mr. sc. Branko Radić s učiteljicama OŠ Kaštanjer.
 

Popis obavijesti