Opcije pristupačnosti Pristupačnost

U ponedjeljak 3. prosinca u 13 sati na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Puli predstavljen je niz od sedam slikovnica (didaktičkih materijala) autora izv. prof. dr. sc. Ante Kolaka i doc. dr. sc. Ivana Markića s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kroz sedam slikovnica interaktivnog karaktera autori šalju jasan odgojni putokaz u specifičnim odgojno-obrazovnim situacijama, a namijenjene su djeci i roditeljima, odgojiteljima, učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova. 

Predstavljene slikovnice su:

  • Moj razred - otkriva posebnosti odnosa unutar jednog razrednog odjela jasno naglašavajući kako put do svakog učenika postoji. 
  • Marija kreće u školu – priprema djecu i roditelje za polazak u školu. 
  • Mak u bolnici - ima svrhu pomoći djeci roditeljima i učiteljima u pripremi djece za boravak u bolnici te ukazuje na strahove koje dijete proživljava prilikom hospitalizacije.
  • Lucija uči – pomaže učenicima dati odgovor na pitanje kako naučiti učiti i pruža priliku za analizu vlastitog stila učenja. 
  • Kako se osjeća Val? – predstavlja prve korake u usvajanju emocionalne pismenosti djece. 
  • Šimun ima prijatelje – potiče kvalitetnije međuvršnjačke odnose te pomaže učenicima koji teže uspostavljaju prijateljske odnose.

Moderatorica je bila doc. dr. sc. Marina Diković sa Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. 

 

Popis obavijesti