Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Vijeće Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti na svojoj 3. dopisnoj sjednici održanoj 7. ožujka 2018. donosi sljedeću Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o pokretanju postupka za izbor dekana Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. 

U Odluci o pokretanju postupka za izbor dekana Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (KLASA: 003-08/18-04/10, URBROJ: 380-07-18-1 od 24. siječnja 2018.), točki II. stavku 2. briše se riječ: "docenta". Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Popis obavijesti