Opcije pristupačnosti Pristupačnost

prof. dr. sc. Nevenka Tatković

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
E-mail: E-mail
Katedra/služba: Odsjek za predškolski odgoj , Fakultet informatike u Puli

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Diplomirala je pedagogiju i psihologiju na Filozofskom fakultetu u Ljubljani 1975. godine. Poslijediplomski magistarski Interdisciplinarni studij bibliotekarstva, dokumentacije i informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu završila je 1983. godine, a doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci 1995. godine. Nakon rada u Osnovnoj školi „S. Vukelić“ u Rovinju, 1979. godine započinje s radom na fakultetu u Puli. Bila je glavni istraživač dvaju znanstvenih projekata (MZOŠ) kojima je u sustav visokog obrazovanja uvela dvije znanstvene novakinje, surađivala je na četirima nacionalnim projektima i jednom međunarodnom (Slovenija). Bila je recenzent i sudjelovala u izradi osam preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studijskih programa u Hrvatskoj i Sloveniji, recenzirala je velik broj znanstvenih radova za zbornike, znanstvene časopise i knjige, urednica je sedam znanstvenih publikacija, organizirala je tri znanstvena skupa, objavila velik broj znanstvenih radova i knjigu te sudjelovala na mnogim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Pokrenula je studij razredne nastave s pojačanim predmetima (informatika i engleski) u okviru Visoke učiteljske škole u Puli 2000. godine. Sudjelovala je u radnim grupama za izradu bolonjskih studijskih programa, za uvođenje Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, državne mature, u izradi Elaborata za osnivanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, adaptaciju i opremanje Visoke učiteljske škole. Bila je članica mnogih povjerenstava na razini Odjela i rektorata, mentor pri izradi velikog broja diplomskih i završnih radova. Dobitnica je zahvalnice Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za doprinos uvođenju državne mature u hrvatski školski sustav i provedbu projekta “Daljnji razvoj HKO“. Obnašala je čelne dužnosti (u dva mandata dekanica je Visoke učiteljske škole i pročelnica Odjela za obrazovanje učitelja i odgojitelja te zamjenica pročelnika Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile te v.d. pročelnice). Od listopada 2013. prorektorica je za nastavu i studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

DATUM POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE

  • 6. 5. 2013.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • Interdisciplinarno područje, izborna polja pedagogija i informacijske i komunikacijske znanosti 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Students’ attitudes toward humour in higher education

Lazić, Dea ; Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
Međunarodni znanstveni skup 18. Dani Mate Demarina "Novi izazovi u odgoju i obrazovanju"

Preschool teachers’ attitudes to the use of information and communication technology in preschool institutions

Juraković, Linda ; Tatković, Nevenka ; Radulović, Petko ; Vekić, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools

The Use of Kolb’s Model in Science Teaching Methodology

Močinić, Snježana ; Tatković, Nevenka ; Tatković, Sanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Propósitos y Representaciones

Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa 18. dani Mate Demarina pod nazivom „Novi izazovi u odgoju i obrazovanju“ / Proceeding of the International Scientific Conference 18th Mate Demarin Days "New Challenges in Education"


Uredničke knjige, 2020.

Developing computer literacy among elementary school children – Education for the future

Tatković, Nevenka ; Juraković, Linda ; Tatković, Sanja ;
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Asian Life Sciences The Asian International Journal of Life Sciences

Self - Perception of Nurses' Communication Skills in their Work with Patients

Tatković, Nevenka ; Marković, Biljana ; Tatković, Sanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR)

Senzorna integracija i intervencije pomoću konja

Tatković, Nevenka ; Tatković, Sanja ; Krmpotić, Jelena
Autorske knjige, 2018.

Reaching Horizons in Contemporary Education


Uredničke knjige, 2018.

Razvoj kompetencija i stručno usavršavanje odgojitelja

Tatković, Nevenka ; Tatković, Sanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Knowledge - International Journal

Prospects of Education for Development in the Context of the Bologna Process Guidelines and the Role of Stress in the Academic Adjustment of University Students

Tatković, Nevenka ; Juraković, Linda ; Tatković, Sanja
Poglavlja u knjigama, 2016.

Kompetencijski pristup stručnom usavršavanju odgojitelja

Tatković, Nevenka
Poglavlja u knjigama, 2016.

Pedagoško-psihološki aspekti komunikacije

Tatković, Nevenka ; Diković, Marina ; Tatković, Sanja
Autorske knjige, 2016.

55 godina visokoga školovanja učitelja i odgojitelja u Puli


Uredničke knjige, 2016.

Perspectives of Education for Development in the Context of Active Citizenship


Uredničke knjige, 2016.

The impact of ICT on education efficiency in the context of e-library success in higher education

Etinger, Darko ; Barbieri, Elena ; Tatković, Nevenka
Poglavlja u knjigama, 2016.

Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja


Uredničke knjige, 2016.

Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgojitelja


Uredničke knjige, 2016.

Odgoj i obrazovanje za razvoj danas i sutra. Ekološke i društvene paradigme

Tatković, Nevenka ; Diković, Marina ; Štifanić, Mauro
Autorske knjige, 2015.

Importance of Information and Communications Technology (ICT) in Balance Sheet Categories Training

Barbieri, Alfio ; Tatković, Nevenka ; Barbieri, Elena
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Mediterranean Journal of Social Sciences

Uloga pedagoške prakse u razvoju kompetencija budućih učitelja

Močinić, Snježana ; Tatković, Nevenka
Poglavlja u knjigama, 2015.

Implementation of Bologna process-Experiences and Challenges

Tatković, Nevenka ; Juraković, Linda
Poglavlja u knjigama, 2014.

Zbornik radova 13. dana Mate Demarina


Uredničke knjige, 2014.

Education for development


Uredničke knjige, 2014.

Managing a primary school class: an empirical study

Feresin, Catina ; Močinić, Snježana ; Tatković, Nevenka
Drugi radovi u časopisima, 2013.
International Journal of Humanities & Social Sciences

Should parent-child therapy include teachers to treat depressed preschoolers when caregiver shows affective disorders?

Feresin, Catina ; Močinić, Snježana ; Tatković, Nevenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja

Inclusion of Students with Special Needs in the Pre-School Training University Studies - Some Croatian Experiences

Nevenka Tatković
Poglavlja u knjigama, 2012.

Suvremeni školski menadžment – izazov za osnovne i srednje škole

Juraković, Linda ; Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Society and Technology 2012- Dr. Juraj Plenković

Razvoj kulturnog menadžmenta u uvjetima globalizacije obrazovanja

Tatković, Nevenka ; Juraković, Linda
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Pedagogija i kultura:Drugi kongres pedagoga Hrvatske

Učitelj za društvo znanja. Pedagogijske i tehnologijske paradigme bolonjskoga procesa

Tatković, Nevenka ; Močinić, Snježana
Autorske knjige, 2012.

Teorijske i praktične dimenzije obrazovanja učitelja o dijalektičkom odnosu kulture i održivosti

Tatković, Nevenka ; Močinić, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2012.

Profesionalne kompetencije budućih učitelja u kontekstu stručno-pedagoške prakse

Tatković, Nevenka ; Močinić, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2012.

Menadžment osnovnih i srednjih škola

Juraković, Linda ; Tatković, Nevenka, Juričić, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Education-Technology-Computer Science (Edukacja-Technika Informatyka)

Teacher education curriculum for sustainable development

Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
9th International Conference on "Comparative Education and Teacher Training"

Technological aspects of quality of education for sustainable development

Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
9th International Conference on "Comparative Education and Teacher Training"

The Development of Teacher Competences in the Context of the Croatian Qualifications Framework and the Bologna process

Tatković, Nevenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Education-Technology-Computer Science. Scientific Annual

Management of Primary and Secondary Schools

Juraković , Linda ; Tatković, Nevenka ; Juričić, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Education-Technology-Computer Science . Scientific Annual

Education system in Croatia, with special emphasis on primary education: recent trends and issues

Tatković, Nevenka
Poglavlja u knjigama, 2011.

Računalo-komunikacijski izazov djeci predškolske dobi

Tatković, Nevenka ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Informatologia

Poticajna okolina u zadovoljavanju potreba gluhog djeteta rane dobi

Tatković, Nevenka ; Muradbegović, Aida ; Crnčić-Brajković, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Metodički obzori

Compensating for lost abilities

Plenković, Juraj ; Plenković, Mario ; Tatković, Nevenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Education-Technology-Computer Science. Scientific Annual

Implementation of Web 2.0 applications in education

Tatković, Nevenka ; Bočev, Mladen ; Putinja, Tihana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
MIPRO 2010, 33rd international convention on information and communication technology, electronic and microelectronic

CURRICULUM FOCUSED ON THE DEVELOPMENT OF COMPETENCES IN TEACHERS’ INITIAL EDUCATION

Tatković, Nevenka ; Ćatić, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
8th International Conference Comparative Education and Teacher Training

EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR TEACHING DEMOCRATIC CITIZENSHIP

Ćatić, Iva ; Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
8th International Conference Comparative Education and Teacher Training

Trajnostni razvoj v kontekstu izobraževanja

Tatković, Nevenka
Poglavlja u knjigama, 2010.

Održivi razvoj - izazov suvremenom odgoju i obrazovanju

Muradbegović, Aida ; Tatković, Nevenka ; Vasiljević, Biljana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
III. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija nastavnika za budućnost = Teacher education for the future

Teachers’ and Students’ ICT Competences in the Context of the Bologna Process

Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
17th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks SoftCOM 2009

Implementation of ICT in initial preschool teacher education in Croatia

Tatković, Nevenka ; Ćatić, Iva
Poglavlja u knjigama, 2009.

Education system in Croatia, with special emphasis on primary education: recent trends and issues

Tatković, Nevenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Education Sciences

The technological aspects of teacher's education in European Union

Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
7th International Conference on Comparative Education and Teacher Training

The 'new school' module and Communication through contemporary media

Tatković, Nevenka ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
32. Međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku – MIPRO 2009

Okruženje sačuvano za budućnost u viziji studenata učiteljskog studija Sveučilišta u Puli

Muradbegović, Aida : Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Cjeloživotno učenje i održivi razvoj

Tehnologijski aspekti i dimenzije cjeloživotnog učenja i obrazovanja za održivi razvoj

Tatković, Nevenka, Muradbegović, Aida
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj

Education for Sustainable Development in the Context of the Bologna process

Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
6th International Conference on Comparative Education and Teacher Training

Internet as a New Source of Knowledge

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Ružić, Maja ; Tušek, Mladen
Poglavlja u knjigama, 2007.

A Distance Learning Review : The Communicational Module 'Learning on Demand-anywhere at any Time'

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja ; Tatković, Sanja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Creative organisation

Open Distant Learning: Pedagogical Terms of Reference and Dilemmas

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja ; Tatković, Sanja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Computer in Education

Suradnja i komunikacija roditelja i odgojitelja

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Međunarodni znanstveno-stručni skup Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju

The use of media in the classroom

Cindrić, Anita ; Tatković, Nevenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Scientia paedagogica experimentalis

Computer Literacy Course for Teacher for the 21st Century

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Poglavlja u knjigama, 2006.

Distance Learning : Practice and Dilemmas

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Međunarodni interdisciplinarni naučni skup "Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja"

Communication teacher-student-computer

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Ružić, Maja
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti (25 ; 2006)

Pre-school Teachers' Informatics and Information Literacy

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja ; Pečarić, Đilda
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
International Conferece on System Research, Information and Cybernetics (18 ; 2006)

Interactive Communication in Education


Uredničke knjige, 2005.

Interaktivna komunikacija u nastavi i odgojnim aktivnostima


Uredničke knjige, 2005.

Interactive Communication by Applying Contemporary Media in Higher Education

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Poglavlja u knjigama, 2005.

Communication for the Purpose of Encouraging Gifted Students

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja ; Dujmović, Mauro
Poglavlja u knjigama, 2005.

Modern Aspects of Communication In Education of Teachers Using New Information and Communication Technologies ( ICT )

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Ružić, Maja
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Society for Information Technology and Teacher Education International Conference

Uporaba računala u odgojno-obrazovnom radu s djecom predškolske dobi

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Mediji v izobraževanju

Nursery School Teachers' Creative Teamwork

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
Education and social justice

Škola za digitalno doba

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Peti Dani Mate Demarina

Parenting style and the socialization of children in classroom enviroment

Špelić, Aldo ; Tatković, Nevenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Scientia paedagogica experimentalis

Teaching-Techology Foundations in the Education of Teacherc

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
International Scientific Conference on Organizational Science Development

Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na organizaciju i organizacijsku kulturu

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Žugaj, Miroslav
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
International Scientific Conference on Production Engineering

Uloga učitelja u razvoju darovitosti

Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
Dani Mate Demarina (3 ; 2002)

A Comparativew Account of the Organization of Pre-schol Teacher Educatgion in Croatia and Slovenia

Tatković, Nevenka
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2003.
International Scientific Conference on Development of Organizational Sciences

Pripremanje za tehnologijsko obrazovanje najmlađij

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
Međunarodni znanstveni skup Društvo i tehnologija (10 ; 2003)

Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na organizaciju i organizacijsku kulturu

Šehanović, Jusuf ; Žugaj, Miroslav ; Tatković Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
The 4th International Conference on Revitalization and Modernization of Production, RIM- 2003

Fakultet bez papira

Šehanović, Jusuf ; Tatković, Nevenka ; Žugaj, Miroslav
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
25th International Conference on Information Technology Interfaces -ITI 2003

High Quality Education and Creativity


Uredničke knjige, 2002.

Kvalitetna edukacija i stvaralaštvo


Uredničke knjige, 2002.

Computer Education of Youth in Context of European Education

Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba (5 ; 2002)

The inteligent academic briefcase

Šehanović, Jusuf ; Tatković, Nevenka ; Žugaj, Miroslav
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved (21 ; 2002)

The model conception of an interdisciplinary lesson at the instution of higher education

Šehanović, Jusuf ; Peršurić, Đordano ; Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved (21 ; 2002)

Globalizacija i nove informacijske i komunikacijske tehnologije

Tatković, Nevenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Informatologia

Interaktivna komunikacija primjenom suvremenih medija u visokoškolskom obrazovanju

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
Dani Mate Demarina (4 ; 2003)

Interaktivna komunikacija s darovitim učenicima

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
Dani Mate Demarina (4 ; 2003)

The Computerization of Educational Institutions and their Contribution to Quality Education

Tatković, Nevenka
Drugi radovi u časopisima, 2002.
Organizacija

The Model Conception of an Interdisciplinary Lesson at the Institution of Higher Education

Šehanović, Jusuf ; Peršurić, Đordano ; Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved

Kvalitetna edukacija i stvaralaštvo


Uredničke knjige, 2001.

Application of Modern Means in Education of teaching Personnel

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2001.
Znanstveno posvetovanje o razvoju organizacijskih ved

Informatizacija obrazovnih institucija - strategijski pogled

Šehanović, Jusuf ; Tatković, Nevenka
Drugi radovi u časopisima, 2001.
Informatologia, Separat speciale

Zadovoljavanje djetetovih potreba pretpostavka za humanistički pristup predškolskom djetetu

Tatković, Nevenka ; Orbanić, Srđa
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
Dani Mate Demarina

Računalo kao pomagalo u liječenju djece s cerebralnom paralizom

Tatković, Nevenka ; Orbanić, Srđa
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.
Informatologia

Uloga razine savjesnosti u socijalizaciji djece u razrednoj sredini i školskom uspjehu

Špelić, Aldo ; Tatković, Nevenka ; Krbavčić, Nataša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
Međunarodni znanstveni kolokvij 'Nastavnik čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju'

Istraživanje važnosti odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama za kvalitetno uključivanje djeteta u redovno obrazovanje

Tatković, Nevenka ; Špelić, Aldo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
Međunarodni znanstveni kolokvij 'Kvaliteta u odgoju i obrazovanju'