Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O vanjskom suradniku

prof. dr. sc. Nevenka Tatković

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Odsjek za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Nastava

preddiplomski

diplomski

preddiplomski

poslijediplomski doktorski

cjeloživotno učenje

Životopis

Diplomirala je pedagogiju i psihologiju na Filozofskom fakultetu u Ljubljani 1975. godine. Poslijediplomski magistarski Interdisciplinarni studij bibliotekarstva, dokumentacije i informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu završila je 1983. godine, a doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci 1995. godine. Nakon rada u Osnovnoj školi „S. Vukelić“ u Rovinju, 1979. godine započinje s radom na fakultetu u Puli. Bila je glavni istraživač dvaju znanstvenih projekata (MZOŠ) kojima je u sustav visokog obrazovanja uvela dvije znanstvene novakinje, surađivala je na četirima nacionalnim projektima i jednom međunarodnom (Slovenija). Bila je recenzent i sudjelovala u izradi osam preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studijskih programa u Hrvatskoj i Sloveniji, recenzirala je velik broj znanstvenih radova za zbornike, znanstvene časopise i knjige, urednica je sedam znanstvenih publikacija, organizirala je tri znanstvena skupa, objavila velik broj znanstvenih radova i knjigu te sudjelovala na mnogim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Pokrenula je studij razredne nastave s pojačanim predmetima (informatika i engleski) u okviru Visoke učiteljske škole u Puli 2000. godine. Sudjelovala je u radnim grupama za izradu bolonjskih studijskih programa, za uvođenje Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, državne mature, u izradi Elaborata za osnivanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, adaptaciju i opremanje Visoke učiteljske škole. Bila je članica mnogih povjerenstava na razini Odjela i rektorata, mentor pri izradi velikog broja diplomskih i završnih radova. Dobitnica je zahvalnice Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za doprinos uvođenju državne mature u hrvatski školski sustav i provedbu projekta “Daljnji razvoj HKO“. Obnašala je čelne dužnosti (u dva mandata dekanica je Visoke učiteljske škole i pročelnica Odjela za obrazovanje učitelja i odgojitelja te zamjenica pročelnika Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile te v.d. pročelnice). Od listopada 2013. prorektorica je za nastavu i studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

DATUM POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE

  • 6. 5. 2013.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • Interdisciplinarno područje, izborna polja pedagogija i informacijske i komunikacijske znanosti 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

The Use of Kolb’s Model in Science Teaching Methodology

Močinić, Snježana ; Tatković, Nevenka ; Tatković, Sanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Preschool teachers’ attitudes to the use of information and communication technology in preschool institutions

Juraković, Linda ; Tatković, Nevenka ; Radulović, Petko ; Vekić, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Students’ attitudes toward humour in higher education

Lazić, Dea ; Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
Međunarodni znanstveni skup 18. Dani Mate Demarina "Novi izazovi u odgoju i obrazovanju"

Attitudes of Students Towards Informal Addressingof Professors in Higher Education Institutions.

Radulović, Petko ; Tadić Komadina, Ljiljana ; Tatković, Nevenka
, 2020.

Stavovi studenata o računalnom načinu razmišljanja i vještine rješavanja testa računalnog načina razmišljanja

Tatković, Nevenka ; Radulović, Petko ; Tatković, Sanja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
43rd International Convention on Information and Communication Technology

Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa 18. dani Mate Demarina pod nazivom „Novi izazovi u odgoju i obrazovanju“ / Proceeding of the International Scientific Conference 18th Mate Demarin Days "New Challenges in Education"


Uredničke knjige, 2020.

Self - Perception of Nurses' Communication Skills in their Work with Patients

Tatković, Nevenka ; Marković, Biljana ; Tatković, Sanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Developing computer literacy among elementary school children – Education for the future

Tatković, Nevenka ; Juraković, Linda ; Tatković, Sanja ;
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Senzorna integracija i intervencije pomoću konja

Tatković, Nevenka ; Tatković, Sanja ; Krmpotić, Jelena
Autorske knjige, 2018.

Reaching Horizons in Contemporary Education


Uredničke knjige, 2018.

Kompetencijski pristup stručnom usavršavanju odgojitelja

Tatković, Nevenka
Poglavlja u knjigama, 2016.

Prospects of Education for Development in the Context of the Bologna Process Guidelines and the Role of Stress in the Academic Adjustment of University Students

Tatković, Nevenka ; Juraković, Linda ; Tatković, Sanja
Poglavlja u knjigama, 2016.

Razvoj kompetencija i stručno usavršavanje odgojitelja

Tatković, Nevenka ; Tatković, Sanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Perspectives of Education for Development in the Context of Active Citizenship


Uredničke knjige, 2016.

Pedagoško-psihološki aspekti komunikacije

Tatković, Nevenka ; Diković, Marina ; Tatković, Sanja
Autorske knjige, 2016.

Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgojitelja


Uredničke knjige, 2016.

Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja


Uredničke knjige, 2016.

55 godina visokoga školovanja učitelja i odgojitelja u Puli


Uredničke knjige, 2016.

The impact of ICT on education efficiency in the context of e-library success in higher education

Etinger, Darko ; Barbieri, Elena ; Tatković, Nevenka
Poglavlja u knjigama, 2016.

Uloga pedagoške prakse u razvoju kompetencija budućih učitelja

Močinić, Snježana ; Tatković, Nevenka
Poglavlja u knjigama, 2015.

Importance of Information and Communications Technology (ICT) in Balance Sheet Categories Training

Barbieri, Alfio ; Tatković, Nevenka ; Barbieri, Elena
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Odgoj i obrazovanje za razvoj danas i sutra. Ekološke i društvene paradigme

Tatković, Nevenka ; Diković, Marina ; Štifanić, Mauro
Autorske knjige, 2015.

Implementation of Bologna process-Experiences and Challenges

Tatković, Nevenka ; Juraković, Linda
Poglavlja u knjigama, 2014.

Education for development


Uredničke knjige, 2014.

Zbornik radova 13. dana Mate Demarina


Uredničke knjige, 2014.

Should parent-child therapy include teachers to treat depressed preschoolers when caregiver shows affective disorders?

Feresin, Catina ; Močinić, Snježana ; Tatković, Nevenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Managing a primary school class: an empirical study

Feresin, Catina ; Močinić, Snježana ; Tatković, Nevenka
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Profesionalne kompetencije budućih učitelja u kontekstu stručno-pedagoške prakse

Tatković, Nevenka ; Močinić, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2012.

Teorijske i praktične dimenzije obrazovanja učitelja o dijalektičkom odnosu kulture i održivosti

Tatković, Nevenka ; Močinić, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2012.

Učitelj za društvo znanja. Pedagogijske i tehnologijske paradigme bolonjskoga procesa

Tatković, Nevenka ; Močinić, Snježana
Autorske knjige, 2012.

Razvoj kulturnog menadžmenta u uvjetima globalizacije obrazovanja

Tatković, Nevenka ; Juraković, Linda
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Pedagogija i kultura:Drugi kongres pedagoga Hrvatske

Suvremeni školski menadžment – izazov za osnovne i srednje škole

Juraković, Linda ; Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Society and Technology 2012- Dr. Juraj Plenković

Inclusion of Students with Special Needs in the Pre-School Training University Studies - Some Croatian Experiences

Nevenka Tatković
Poglavlja u knjigama, 2012.

Education system in Croatia, with special emphasis on primary education: recent trends and issues

Tatković, Nevenka
Poglavlja u knjigama, 2011.

Management of Primary and Secondary Schools

Juraković , Linda ; Tatković, Nevenka ; Juričić, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

The Development of Teacher Competences in the Context of the Croatian Qualifications Framework and the Bologna process

Tatković, Nevenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Technological aspects of quality of education for sustainable development

Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
9th International Conference on "Comparative Education and Teacher Training"

Teacher education curriculum for sustainable development

Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
9th International Conference on "Comparative Education and Teacher Training"

Menadžment osnovnih i srednjih škola

Juraković, Linda ; Tatković, Nevenka, Juričić, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Računalo-komunikacijski izazov djeci predškolske dobi

Tatković, Nevenka ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Održivi razvoj - izazov suvremenom odgoju i obrazovanju

Muradbegović, Aida ; Tatković, Nevenka ; Vasiljević, Biljana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
III. međunarodni naučno-stručni skup Edukacija nastavnika za budućnost = Teacher education for the future

Trajnostni razvoj v kontekstu izobraževanja

Tatković, Nevenka
Poglavlja u knjigama, 2010.

EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR TEACHING DEMOCRATIC CITIZENSHIP

Ćatić, Iva ; Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
8th International Conference Comparative Education and Teacher Training

CURRICULUM FOCUSED ON THE DEVELOPMENT OF COMPETENCES IN TEACHERS’ INITIAL EDUCATION

Tatković, Nevenka ; Ćatić, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
8th International Conference Comparative Education and Teacher Training

Implementation of Web 2.0 applications in education

Tatković, Nevenka ; Bočev, Mladen ; Putinja, Tihana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
MIPRO 2010, 33rd international convention on information and communication technology, electronic and microelectronic

Compensating for lost abilities

Plenković, Juraj ; Plenković, Mario ; Tatković, Nevenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Poticajna okolina u zadovoljavanju potreba gluhog djeteta rane dobi

Tatković, Nevenka ; Muradbegović, Aida ; Crnčić-Brajković, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

The technological aspects of teacher's education in European Union

Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
7th International Conference on Comparative Education and Teacher Training

Education system in Croatia, with special emphasis on primary education: recent trends and issues

Tatković, Nevenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Implementation of ICT in initial preschool teacher education in Croatia

Tatković, Nevenka ; Ćatić, Iva
Poglavlja u knjigama, 2009.

Teachers’ and Students’ ICT Competences in the Context of the Bologna Process

Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
17th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks SoftCOM 2009

The 'new school' module and Communication through contemporary media

Tatković, Nevenka ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
32. Međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku – MIPRO 2009

Education for Sustainable Development in the Context of the Bologna process

Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
6th International Conference on Comparative Education and Teacher Training

Tehnologijski aspekti i dimenzije cjeloživotnog učenja i obrazovanja za održivi razvoj

Tatković, Nevenka, Muradbegović, Aida
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj

Okruženje sačuvano za budućnost u viziji studenata učiteljskog studija Sveučilišta u Puli

Muradbegović, Aida : Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Cjeloživotno učenje i održivi razvoj

Suradnja i komunikacija roditelja i odgojitelja

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Međunarodni znanstveno-stručni skup Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju

Open Distant Learning: Pedagogical Terms of Reference and Dilemmas

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja ; Tatković, Sanja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Computer in Education

A Distance Learning Review : The Communicational Module 'Learning on Demand-anywhere at any Time'

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja ; Tatković, Sanja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Creative organisation

Internet as a New Source of Knowledge

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Ružić, Maja ; Tušek, Mladen
Poglavlja u knjigama, 2007.

The use of media in the classroom

Cindrić, Anita ; Tatković, Nevenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Pre-school Teachers' Informatics and Information Literacy

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja ; Pečarić, Đilda
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
International Conferece on System Research, Information and Cybernetics (18 ; 2006)

Communication teacher-student-computer

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Ružić, Maja
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti (25 ; 2006)

Distance Learning : Practice and Dilemmas

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Međunarodni interdisciplinarni naučni skup "Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja"

Computer Literacy Course for Teacher for the 21st Century

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Poglavlja u knjigama, 2006.

Interaktivna komunikacija u nastavi i odgojnim aktivnostima


Uredničke knjige, 2005.

Interactive Communication in Education


Uredničke knjige, 2005.

Modern Aspects of Communication In Education of Teachers Using New Information and Communication Technologies ( ICT )

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Ružić, Maja
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Society for Information Technology and Teacher Education International Conference

Communication for the Purpose of Encouraging Gifted Students

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja ; Dujmović, Mauro
Poglavlja u knjigama, 2005.

Interactive Communication by Applying Contemporary Media in Higher Education

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Poglavlja u knjigama, 2005.

Škola za digitalno doba

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Peti Dani Mate Demarina

Nursery School Teachers' Creative Teamwork

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
Education and social justice

Uporaba računala u odgojno-obrazovnom radu s djecom predškolske dobi

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Mediji v izobraževanju

Fakultet bez papira

Šehanović, Jusuf ; Tatković, Nevenka ; Žugaj, Miroslav
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
25th International Conference on Information Technology Interfaces -ITI 2003

Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na organizaciju i organizacijsku kulturu

Šehanović, Jusuf ; Žugaj, Miroslav ; Tatković Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
The 4th International Conference on Revitalization and Modernization of Production, RIM- 2003

A Comparativew Account of the Organization of Pre-schol Teacher Educatgion in Croatia and Slovenia

Tatković, Nevenka
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2003.
International Scientific Conference on Development of Organizational Sciences

Uloga učitelja u razvoju darovitosti

Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
Dani Mate Demarina (3 ; 2002)

Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na organizaciju i organizacijsku kulturu

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf ; Žugaj, Miroslav
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
International Scientific Conference on Production Engineering

Pripremanje za tehnologijsko obrazovanje najmlađij

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
Međunarodni znanstveni skup Društvo i tehnologija (10 ; 2003)

Teaching-Techology Foundations in the Education of Teacherc

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
International Scientific Conference on Organizational Science Development

Parenting style and the socialization of children in classroom enviroment

Špelić, Aldo ; Tatković, Nevenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

The Model Conception of an Interdisciplinary Lesson at the Institution of Higher Education

Šehanović, Jusuf ; Peršurić, Đordano ; Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved

The Computerization of Educational Institutions and their Contribution to Quality Education

Tatković, Nevenka
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Globalizacija i nove informacijske i komunikacijske tehnologije

Tatković, Nevenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

The model conception of an interdisciplinary lesson at the instution of higher education

Šehanović, Jusuf ; Peršurić, Đordano ; Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved (21 ; 2002)

The inteligent academic briefcase

Šehanović, Jusuf ; Tatković, Nevenka ; Žugaj, Miroslav
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved (21 ; 2002)

Computer Education of Youth in Context of European Education

Tatković, Nevenka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba (5 ; 2002)

Kvalitetna edukacija i stvaralaštvo


Uredničke knjige, 2002.

High Quality Education and Creativity


Uredničke knjige, 2002.

Interaktivna komunikacija s darovitim učenicima

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
Dani Mate Demarina (4 ; 2003)

Interaktivna komunikacija primjenom suvremenih medija u visokoškolskom obrazovanju

Tatković, Nevenka ; Ružić, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
Dani Mate Demarina (4 ; 2003)

Informatizacija obrazovnih institucija - strategijski pogled

Šehanović, Jusuf ; Tatković, Nevenka
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Application of Modern Means in Education of teaching Personnel

Tatković, Nevenka ; Šehanović, Jusuf
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2001.
Znanstveno posvetovanje o razvoju organizacijskih ved

Kvalitetna edukacija i stvaralaštvo


Uredničke knjige, 2001.

Računalo kao pomagalo u liječenju djece s cerebralnom paralizom

Tatković, Nevenka ; Orbanić, Srđa
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Zadovoljavanje djetetovih potreba pretpostavka za humanistički pristup predškolskom djetetu

Tatković, Nevenka ; Orbanić, Srđa
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
Dani Mate Demarina

Uloga razine savjesnosti u socijalizaciji djece u razrednoj sredini i školskom uspjehu

Špelić, Aldo ; Tatković, Nevenka ; Krbavčić, Nataša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
Međunarodni znanstveni kolokvij 'Nastavnik čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju'

Istraživanje važnosti odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama za kvalitetno uključivanje djeteta u redovno obrazovanje

Tatković, Nevenka ; Špelić, Aldo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
Međunarodni znanstveni kolokvij 'Kvaliteta u odgoju i obrazovanju'