O djelatniku

prof. dr. sc. Nevenka Tatković

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Katedra/služba :
Odsjek za predškolski odgoj , Fakultet informatike u Puli

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Diplomirala je pedagogiju i psihologiju na Filozofskom fakultetu u Ljubljani 1975. godine. Poslijediplomski magistarski Interdisciplinarni studij bibliotekarstva, dokumentacije i informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu završila je 1983. godine, a doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci 1995. godine. Nakon rada u Osnovnoj školi „S. Vukelić“ u Rovinju, 1979. godine započinje s radom na fakultetu u Puli. Bila je glavni istraživač dvaju znanstvenih projekata (MZOŠ) kojima je u sustav visokog obrazovanja uvela dvije znanstvene novakinje, surađivala je na četirima nacionalnim projektima i jednom međunarodnom (Slovenija). Bila je recenzent i sudjelovala u izradi osam preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studijskih programa u Hrvatskoj i Sloveniji, recenzirala je velik broj znanstvenih radova za zbornike, znanstvene časopise i knjige, urednica je sedam znanstvenih publikacija, organizirala je tri znanstvena skupa, objavila velik broj znanstvenih radova i knjigu te sudjelovala na mnogim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Pokrenula je studij razredne nastave s pojačanim predmetima (informatika i engleski) u okviru Visoke učiteljske škole u Puli 2000. godine. Sudjelovala je u radnim grupama za izradu bolonjskih studijskih programa, za uvođenje Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, državne mature, u izradi Elaborata za osnivanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, adaptaciju i opremanje Visoke učiteljske škole. Bila je članica mnogih povjerenstava na razini Odjela i rektorata, mentor pri izradi velikog broja diplomskih i završnih radova. Dobitnica je zahvalnice Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za doprinos uvođenju državne mature u hrvatski školski sustav i provedbu projekta “Daljnji razvoj HKO“. Obnašala je čelne dužnosti (u dva mandata dekanica je Visoke učiteljske škole i pročelnica Odjela za obrazovanje učitelja i odgojitelja te zamjenica pročelnika Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile te v.d. pročelnice). Od listopada 2013. prorektorica je za nastavu i studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

DATUM POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE

  • 6. 5. 2013.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • Interdisciplinarno područje, izborna polja pedagogija i informacijske i komunikacijske znanosti 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Tatković, Nevenka; Tatković, Sanja; Krmpotić, Jelena.
Senzorna integracija i intervencije pomoću konja .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018 (monografija).

2. Tatković, Nevenka; Diković, Marina; Tatković, Sanja.
Pedagoško-psihološki aspekti komunikacije .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (monografija).

3. Tatković, Nevenka; Diković, Marina; Štifanić, Mauro.
Odgoj i obrazovanje za razvoj danas i sutra. Ekološke i društvene paradigme .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015 (monografija).

4. Tatković, Nevenka; Močinić, Snježana.
Učitelj za društvo znanja. Pedagogijske i tehnologijske paradigme bolonjskoga procesa .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2012 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Reaching Horizons in Contemporary Education / Tatković, Nevenka; Šuran, Fulvio; Diković, Marina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018 (monografija).

2. Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgojitelja / Tatković, Nevenka; Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva; Verbanac, Severka (ur.).
Medulin : Dječji vrtić Medulin, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (zbornik).

3. Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja / Tatković, Nevenka; Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva (ur.).
Medulin, Pula : Dječji vrtić Medulin ; Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (monografija).

4. 55 godina visokoga školovanja učitelja i odgojitelja u Puli / Tatković, Nevenka; Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva; Gortan-Carlin, Ivana Paula; Diković, Marina; Močinić, Snježana; Lazarić, Lorena (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2016 (monografija).

5. Perspectives of Education for Development in the Context of Active Citizenship / Tatković, Nevenka; Diković, Marina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (monografija).

6. Zbornik radova 13. dana Mate Demarina / Tatković, Nevenka; Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Šuran, Fulvio; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2014. (zbornik).

7. Education for development / Tatković, Nevenka; Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Šuran, Fulvio; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Department of Educational Sciences Juraj Dobrila Univerity of Pula, 2014 (monografija).

8. Interaktivna komunikacija u nastavi i odgojnim aktivnostima / Tatković, Nevenka (ur.).
Pula : Sveučilište u Rijeci Visoka učiteljska škola u Puli i Hrvatski pedagoško književni zbo, 2005 (zbornik).

9. Interactive Communication in Education / Tatković, Nevenka (ur.).
Pula : Visoka učiteljska škola u Puli, 2005 (monografija).

10. Kvalitetna edukacija i stvaralaštvo / Tatković, Nevenka; Muradbegović, Aida (ur.).
Pula : Sveučilište u Rijeci, Visoka učiteljska škola u Puli, Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2002 (zbornik).

11. High Quality Education and Creativity / Tatković, Nevenka (ur.).
Pula : Rijeka University, Teacher Training College Pula, 2002 (zbornik).

12. Kvalitetna edukacija i stvaralaštvo / Tatković, Nevenka (ur.).
Pula : Visoka učiteljska škola u Puli, 2001 (zbornik sažetaka).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Etinger, Darko; Barbieri, Elena; Tatković, Nevenka.
The impact of ICT on education efficiency in the context of e-library success in higher education // New Possibilities of ICT in Education / Ružić-Baf, Maja ; Žufić, Janko (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Educational Sciences, 2016. Str. 43-60.

2. Tatković, Nevenka.
Kompetencijski pristup stručnom usavršavanju odgojitelja // Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja / Nevenka, Tatković ; Mirjana Radetić-Paić ; Iva Blažević (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Dječji vrtić Medulin, 2016. Str. 103-139.

3. Tatković, Nevenka; Juraković, Linda; Tatković, Sanja.
Prospects of Education for Development in the Context of the Bologna Process Guidelines and the Role of Stress in the Academic Adjustment of University Students // Perspectives of education for development in the context of active Citizenship / Tatković, Nevenka ; Diković, Marina (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, Croatia, Faculty of Educational Sciences, 2016. Str. 3-23.

4. Močinić, Snježana; Tatković, Nevenka.
Uloga pedagoške prakse u razvoju kompetencija budućih učitelja // Kompetencije suvremenog učitelja i odgajatelja - izazov za promjene / Ivon, Hicela ; Mendeš, Branimir (ur.).
Split : Filozofski fakultet u Splitu, 2015. Str. 215-230.

5. Tatković, Nevenka; Juraković, Linda.
Implementation of Bologna process-Experiences and Challenges // Education for Development / Tatković, Nevenka ; Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Šuran, Fulvio ; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, Department of Educational Sciences, 2014. Str. 57-72.

6. Nevenka Tatković.
Inclusion of Students with Special Needs in the Pre-School Training University Studies - Some Croatian Experiences // Inkluzija v sodobni šoli / Dejan Hozjan, Marko Strle (ur.).
Kopar : Univerzitetna založba Annales, 2012. Str. 159-178.

7. Tatković, Nevenka; Močinić, Snježana.
Profesionalne kompetencije budućih učitelja u kontekstu stručno-pedagoške prakse // Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenata budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji / Valenčić Zuljan, Milena ; Gojkov, Grozdanka ; Rončević, Anita ; Vogrinc, Janez (ur.).
Vršac : Visoka vaspitačka škola, 2012. Str. 51-78.

8. Tatković, Nevenka; Močinić, Snježana.
Teorijske i praktične dimenzije obrazovanja učitelja o dijalektičkom odnosu kulture i održivosti // Pedagogija i kultura / Hrvatić, Neven ; Klapan, Anita (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, Zagreb, 2012. Str. 409-418.

9. Tatković, Nevenka.
Education system in Croatia, with special emphasis on primary education: recent trends and issues // Education in South Eastern Europe / Kaloglannski, P ; Karras, K.G. ; Wolhuter, C.C. (ur.).
Potcheftstroom : Platinum press, 2011. Str. 37-52.

10. Tatković, Nevenka.
Trajnostni razvoj v kontekstu izobraževanja // Okolje kot edukacijska vrednota / Duh, Matjaž (ur.).
Rakičan : Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Maribor i Rakičan RIS, 2010. Str. 155-168.

11. Tatković, Nevenka; Ćatić, Iva.
Implementation of ICT in initial preschool teacher education in Croatia // Perspektive kvalitetnog razvoja predškolskog deteta / Kopas - Vukašinović, Emina (ur.).
Jagodina : Pedagoški fakultet u Jagodini, 2009. Str. 29-67.

12. Tatković, Nevenka; Šehanović, Jusuf; Ružić, Maja; Tušek, Mladen.
Internet as a New Source of Knowledge // New Media in Education / Soleša, Dragan ; Černetič, Metod ; Gerlič, Ivan (ur.).
Novi Sad : MBM plas, 2007. Str. 83-87.

13. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Computer Literacy Course for Teacher for the 21st Century // Comparative pedagogy : selected topics / Černetič, Metod ; Mušanović, Marko ; Dečman Dobrnjič, Olga (ur.).
Maribor ; Kranj ; Rijeka : Faculty of Education ; Faculty of Organizational Sciences ; Croatian Future Society, 2006. Str. 205-214.

14. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Interactive Communication by Applying Contemporary Media in Higher Education // Interactiv Communication in Education / Tatković, Nevenka (ur.).
Pula : Visoka učiteljska škola u Puli, Hrvatski pedagoško-književni zbor, MPS d.o.o Pula, 2005. Str. 101-114.

15. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja; Dujmović, Mauro.
Communication for the Purpose of Encouraging Gifted Students // Interactive Communication in Education / Tatković, nevenka (ur.).
Pula : Visoka učiteljska škola u Puli, Hrvatsko-pedagoški književni zbor, MPS d.o.o, Pula, 2005. Str. 67-87.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Tatković, Nevenka; Marković, Biljana; Tatković, Sanja.
Self - Perception of Nurses' Communication Skills in their Work with Patients. // International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR). Special Issue - 1 (2019) ; 677-696 (članak, znanstveni).

2. Tatković, Nevenka; Tatković, Sanja.
Razvoj kompetencija i stručno usavršavanje odgojitelja. // Knowledge - International Journal. 14.1 (2016) ; 81-86 (članak, znanstveni).

3. Barbieri, Alfio; Tatković, Nevenka; Barbieri, Elena.
Importance of Information and Communications Technology (ICT) in Balance Sheet Categories Training. // Mediterranean Journal of Social Sciences. 6 (2015) , 2; 347-347 (članak, znanstveni).

4. Feresin, Catina; Močinić, Snježana; Tatković, Nevenka.
Should parent-child therapy include teachers to treat depressed preschoolers when caregiver shows affective disorders?. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. vol. 62 (2013) , br. 1; 75-84 (pregledni rad, znanstveni).

5. Feresin, Catina; Močinić, Snježana; Tatković, Nevenka.
Managing a primary school class: an empirical study. // International Journal of Humanities & Social Sciences. vol. 1 (2013) , n.1; 1-9 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

6. Juraković, Linda; Tatković, Nevenka; Juričić, Marijana.
Management of Primary and Secondary Schools. // Education-Technology-Computer Science . Scientific Annual. 2 (2011) ; 175-190 (članak, znanstveni).

7. Juraković, Linda; Tatković, Nevenka, Juričić, Marijana.
Menadžment osnovnih i srednjih škola. // Education-Technology-Computer Science (Edukacja-Technika Informatyka). 2 (2011) , 1; 175-190 (članak, znanstveni).

8. Tatković, Nevenka.
The Development of Teacher Competences in the Context of the Croatian Qualifications Framework and the Bologna process. // Education-Technology-Computer Science. Scientific Annual. 2 (2011) ; 290-305 (članak, znanstveni).

9. Tatković, Nevenka; Ružić-Baf, Maja.
Računalo-komunikacijski izazov djeci predškolske dobi. // Informatologia. 44 (2011) , 1; 27-30 (prethodno priopćenje, znanstveni).

10. Plenković, Juraj; Plenković, Mario; Tatković, Nevenka.
Compensating for lost abilities. // Education-Technology-Computer Science. Scientific Annual. 1 (2010) ; 191-195 (članak, znanstveni).

11. Tatković, Nevenka; Muradbegović, Aida; Crnčić-Brajković, Marija.
Poticajna okolina u zadovoljavanju potreba gluhog djeteta rane dobi. // Metodički obzori. 5 (2010) , 10; 51-64 (pregledni rad, znanstveni).

12. Tatković, Nevenka.
Education system in Croatia, with special emphasis on primary education: recent trends and issues. // Education Sciences. 1 (2009) , 1; 69-90 (članak, znanstveni).

13. Cindrić, Anita; Tatković, Nevenka.
The use of media in the classroom. // Scientia paedagogica experimentalis. XLIII (2006) ; 313-318 (članak, znanstveni).

14. Špelić, Aldo; Tatković, Nevenka.
Parenting style and the socialization of children in classroom enviroment. // Scientia paedagogica experimentalis. XL (2003) , 1; 65-86 (članak, znanstveni).

15. Tatković, Nevenka.
The Computerization of Educational Institutions and their Contribution to Quality Education. // Organizacija. 35 (2002) , 10; 38-43 (znanstveni rad, znanstveni).

16. Tatković, Nevenka.
Globalizacija i nove informacijske i komunikacijske tehnologije. // Informatologia. 35 (2002) , 1; 50-53 (članak, znanstveni).

17. Šehanović, Jusuf; Tatković, Nevenka.
Informatizacija obrazovnih institucija - strategijski pogled. // Informatologia, Separat speciale. 9 (2001) ; 81-87 (kongresno priopćenje, znanstveni).

18. Tatković, Nevenka; Orbanić, Srđa.
Računalo kao pomagalo u liječenju djece s cerebralnom paralizom. // Informatologia. 33 (2000) , 1-2; 75-78 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Juraković, Linda; Tatković, Nevenka.
Suvremeni školski menadžment – izazov za osnovne i srednje škole // Društvo i tehnologija Society and Technology 2012- Dr. Juraj Plenković / Darja Mustić (ur.).
Zagreb : Croatian Communication Association , and International Federation of Communication Association., 2012. 380-386 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Tatković, Nevenka; Juraković, Linda.
Razvoj kulturnog menadžmenta u uvjetima globalizacije obrazovanja // Interkulturna pedagogija: prema novim razvojima znanosti u odgoju / Koraljka Posavec, Marija Sablić (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2012. 316-325 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Tatković, Nevenka.
Technological aspects of quality of education for sustainable development // Comapartive Education, Teacher Tarining, Education Policy, Social Inclusion, History of Education / Nikolay Popov, Charl Wolhuter, Bruno Leutwyler, Marinela Mihova, Jarnes Ogunleye (ur.).
Sofia : Bulgarian Comparative Education Society, Bureau for Educational Services, 2011. 139-144 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Tatković, Nevenka.
Teacher education curriculum for sustainable development // Comapartive Education, Teacher Tarining, Education Policy, Social Inclusion, History of Education / Nikolay Popov, Charl Wolhuter, Bruno Leutwyler, Marinela Mihova, Jarnes Ogunleye (ur.).
Sofia : Bulgarian Comparative Education Society, Bureau For Educational Services, 2011. 131-138 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Ćatić, Iva; Tatković, Nevenka.
EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR TEACHING DEMOCRATIC CITIZENSHIP // Comparative Education, Teacher Training, Education Policy, School Leadership and Social Inclusion, Vol 8 / Nikolay Popov, Charl Wolhuter, Bruno Leutwyler, Marinela Mihova, James Ogunleye (ur.).
Sofia : Bureau for Educational Services, 2010. 163-168 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Muradbegović, Aida; Tatković, Nevenka; Vasiljević, Biljana.
Održivi razvoj - izazov suvremenom odgoju i obrazovanju // Edukacija nastavnika za budućnost / Arnaut Muhamed (ur.).
Zenica : Pedagoški fakultete Univerziteta u Zenici, 2010. 175-186 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Tatković, Nevenka; Bočev, Mladen; Putinja, Tihana.
Implementation of Web 2.0 applications in education // MIPRO 2010, 33rd international convention on information and communication technology, electronic and microelectronic, Proceeedings Vol.IV.: CE Computers in education / Marina Čičin-Šain, Ivan Uroda, Ivana Turčić Prstačić, Ivanka Sluganović (ur.).
Opatija, 2010. 335-338 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Tatković, Nevenka; Ćatić, Iva.
CURRICULUM FOCUSED ON THE DEVELOPMENT OF COMPETENCES IN TEACHERS’ INITIAL EDUCATION // Comparative Education, Teacher Training, Education Policy, School Leadership and Social Inclusion / Nikolay Popov, Charl Wolhuter, Bruno Leutwyler, Marinela Mihova, James Ogunleye (ur.).
Sofia : Bureau for Educational Services, 2010. 174-182 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Tatković, Nevenka.
The technological aspects of teacher's education in European Union // Comparative Education, Teacher Training, Education Policy, Social Inclusion and Child Psychology / Popov, Nikolay ; Wolhuter, Charl ; Leutwyler, Bruno ; Mihova, Marinela ; Ogunleye, James ; Bekirogullari, Zafer (ur.).
Sofia : Bureau for Educational Services, 2009. 253-259 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Tatković, Nevenka.
Teachers’ and Students’ ICT Competences in the Context of the Bologna Process // 17th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks SoftCOM 2009.
FESB University of Split, 2009. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Tatković, Nevenka; Ružić-Baf, Maja.
The 'new school' module and Communication through contemporary media // 32. International convention on information and communication technology, electronic and microelectronic, Proccedings, vol.IV. CE Computers in education, MIPRO / Čičin-Šain, M, Turčić Prstačić, I., Sluganović, I., Uroda, I. (ur.).
Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology , Electronic and Microelectronic -MIPRO, 2009. 318-321 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Muradbegović, Aida : Tatković, Nevenka.
Okruženje sačuvano za budućnost u viziji studenata učiteljskog studija Sveučilišta u Puli // Međunarodni znanstveni i stručni skup Cjeloživotno učenje i održivi razvoj / Uzelac, Vinka : Vujčić, Lidija (ur.).
Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, 2008. 347-352 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Tatković, Nevenka.
Education for Sustainable Development in the Context of the Bologna process // 6th International Conference on Comparative Education and Teacher Training, Bulgarian Comparative Education Society, Vol. 6, / N. Popov, N. Wolhuter, C., Leutwyler, B., Kysilka, M., Ogunleye. J. (ur.).
Sofia, Bulgaria : Bulgarian Comparative Education Society, 2008. 147-155 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Tatković, Nevenka, Muradbegović, Aida.
Tehnologijski aspekti i dimenzije cjeloživotnog učenja i obrazovanja za održivi razvoj // Cjeloživotno učenje za održivi razvoj / Uzelac, Vinka ; Vujčić, Lidija (ur.).
Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, 2008. 315-320 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

15. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja; Tatković, Sanja.
Open Distant Learning: Pedagogical Terms of Reference and Dilemmas // MIPRO.
2007. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

16. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja; Tatković, Sanja.
A Distance Learning Review : The Communicational Module 'Learning on Demand-anywhere at any Time' // Creative Organisation : proceedings.
Portorož, 2007. 1852-1857 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

17. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja; Pečarić, Đilda.
Pre-school Teachers' Informatics and Information Literacy // Proceedings of the 18th International Conferece on System Research, Information and Cybernetics : Communication and Information Sciences in the Knowledge Society / Šimović, Vladimir (ur.).
Zagreb : Europski centar za napredna i sustavna istraživanja, 2006. 18-22 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

18. Tatković, Nevenka; Šehanović, Jusuf; Ružić, Maja.
Distance Learning : Practice and Dilemmas // Zbornik radova s Međunarodnog interdisciplinarnog naučnog skupa Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja = Proceedings of the International Interdisciplinary Scientific Conference European Dimensions of Reforms in the Educational system / Kamenov, Emil (ur.).
Novi Sad, 2006. 201-205 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

19. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Škola za digitalno doba // Škola i razvoj = School and development : međunarodni znanstveno stručni skup : zbornik radova / Prskalo, Ivan (ur.).
Petrinja : Visoka učiteljska škola u Petrinji, 2004. 59-64 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

20. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Uporaba računala u odgojno-obrazovnom radu s djecom predškolske dobi // Mediji v izobraževanju / Blažič, Marjan (ur.).
Novo mesto : Visokošolsko središče Novo mesto, 2004. 494-498 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

21. Šehanović, Jusuf; Tatković, Nevenka; Žugaj, Miroslav.
Fakultet bez papira // Proceedings of the 25th International Conference on Information Technology Interfaces -ITE 2003 / Budin, Leo ; Lužar-Stiffler, Vesna ; Bekić, Zoran ; Hljuz Dobrić, Vesna (ur.).
Zagreb : SRCE, 2003. 73-80 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

22. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Pripremanje za tehnologijsko obrazovanje najmlađij // Društvo i tehnologija 2003. : zbornik radova = Society and technology 2003 : proceedings / Plenković, Juraj (ur.).
Rijeka ; Zagreb : Građevinski fakultet ; Hrvatsko komunikološko društvo, 2003. 67-73 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

23. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Teaching-Techology Foundations in the Education of Teacherc // Management, knowledge and EU : proceedings of the 23rd International Scientific Conference on Organizational Science Development / Florjančič, Jože ; Jesenko, Jože ; Drakulić, Mirjana ; Paape, Björn ; Kaluža, Jindřich ; Ljubič, Tone ; Leskovar, Robert (ur.).
Kranj : Moderna organizacija, 2003. 191-202 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

24. Tatković, Nevenka; Šehanović, Jusuf; Žugaj, Miroslav.
Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na organizaciju i organizacijsku kulturu // RIM 2003 : Development and modernization of production : proceedings = Razvoj i modernizacija proizvodnje : zbornik / Karabegović, Isak ; Jurković, Milan ; Doleček, Vlatko (ur.).
Bihać : Tehnički fakultet, 2003. 851-856 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

25. Šehanović, Jusuf; Peršurić, Đordano; Tatković, Nevenka.
The model conception of an interdisciplinary lesson at the instution of higher education // Management in Evropska unija : zbornik konference z mednarodno udeležbo / Vuković, Goran (ur.).
Kranj : Moderna organizacija, 2002. 528-536 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

26. Šehanović, Jusuf; Tatković, Nevenka; Žugaj, Miroslav.
The inteligent academic briefcase // Management in Evropska unija : zbornik konference z mednarodno udeležbo / Vukovič, Goran (ur.).
Kranj : Moderna organizacija, 2002. 1025-1029 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

27. Tatković, Nevenka.
Computer Education of Youth in Context of European Education // Informacijska družba IS'2002 = Information society IS'2002 : zbornik D 5. mednarodne multi-konference / Heričko, Marjan ; Jurič, Matjaž B. ; Rajkovič, Vladislav ; Urbančič, Tanja ; Bernik, Mojca ; Bavec, Cene ; Rozman, Ivan (ur.).
Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2002. 75-85 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

28. Tatković, Nevenka; Šehanović, Jusuf.
Application of Modern Means in Education of teaching Personnel // Management in globalizacija : zbornik posvetovanja z mednarodno udeležbo / Vukovič, Goran (ur.).
Kranj : Moderna organizacija, 2001. 424-428 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

29. Špelić, Aldo; Tatković, Nevenka; Krbavčić, Nataša.
Uloga razine savjesnosti u socijalizaciji djece u razrednoj sredini i školskom uspjehu // Međunarodni znanstveni kolokvij 'Nastavnik čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju' / Rosić, Vladimir (ur.).
Rijeka : Pedagoški fakultet u Rijeci, 1999. 403-416 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

30. Tatković, Nevenka; Špelić, Aldo.
Istraživanje važnosti odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama za kvalitetno uključivanje djeteta u redovno obrazovanje // Međunarodni znanstveni kolokvij 'Kvaliteta u odgoju i obrazovanju' / Rosić, Vladimir (ur.).
Rijeka : Pedagoški fakultet u Rijeci, 1998. 294-306 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Suradnja i komunikacija roditelja i odgojitelja // Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju : zbornik radova s međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja predškolske djece, 2007. 205-213 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Tatković, Nevenka; Šehanović, Jusuf; Ružić, Maja.
Communication teacher-student-computer // Management sprememb : zbornik povzetkov referatov 25. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti / Rajkovič, Vladislav ; Kern, Tomaž ; Kljajić, Miroljub ; Leskovar, Robert ; Mayer, Janez ; Vukovič, Goran ; (ur.).
Maribor : Faculty of Maribor, 2006. 268-275 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Tatković, Nevenka; Šehanović, Jusuf; Ružić, Maja.
Modern Aspects of Communication In Education of Teachers Using New Information and Communication Technologies ( ICT ) // Proceedings of the Society for Information Technology and Teacher Education International Conference : SITE 2005.
Phoenix, 2005. 2840-2845 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

4. Tatković, Nevenka.
A Comparativew Account of the Organization of Pre-schol Teacher Educatgion in Croatia and Slovenia // Management and organization development : collection of papers from 22nd International Scientific Conference on Development of Organizational Sciences / Florjančič, Jože ; Jesenko, Jože (ur.).
Kranj : Modern Organization, 2003. 203-219 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

5. Tatković, Nevenka.
Uloga učitelja u razvoju darovitosti // Učitelj - učenik - škola : zbornik radova Znanstveno-stručnog skupa povodom 140 godina učiteljskog učilišta u Petrinji / Ličina, Berislav (ur.).
Petrinja : Visoka učiteljska škola, 2003. 100-114 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Tatković, Nevenka; Orbanić, Srđa.
Zadovoljavanje djetetovih potreba pretpostavka za humanistički pristup predškolskom djetetu // Humanizam u nastavi : stručno znanstveni skup : zbornik radova / Matas, Mate ; Vrgoč, Hrvoje (ur.).
Petrinja ; Zagreb : Visoka učiteljska škola ; Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2000. 115-124 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Tatković, Nevenka; Božić, Damir.
Prostor, oprema i sredstva u funkciji integrativnog promišljanja i postizanja više razine antropoloških obilježja pomoću sadržaja sportskog programa za vrtiće // Zbornik radova sa skupa Obrazovanje odgajatelja i stručno-razvojnih djelatnika u 21. stoljeću.
Čakovec, 1999. 106-111 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Šehanović, Jusuf; Žugaj, Miroslav; Tatković Nevenka.
Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na organizaciju i organizacijsku kulturu // The 4th International Conference on Revitalization and Modernization of Production, RIM- 2003 / Karabegović, Isak ; Jurković, Milan ; Dolaček, Vlatko (ur.).
Bihać : University of Bihać, Faculty of technical engineering Bihać, 2003. 1016 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šehanović, Jusuf; Peršurić, Đordano; Tatković, Nevenka.
The Model Conception of an Interdisciplinary Lesson at the Institution of Higher Education // Management in Evropska unija : zbornik konference z mednarodno udeležbo / Vukovič, Goran (ur.).
Kranj : Moderna organizacija, 2002. 528-536 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Nursery School Teachers' Creative Teamwork // Education and social justice : Conference proceedings / Turner Marti, Lidia (ur.).
Cuba : WCCES, 2004. 54-54 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

2. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Interaktivna komunikacija s darovitim učenicima // Interaktivna komunikacija u nastavi i odgojnim aktivnostima : međunarodni znanstveni i stručni skup : zbornik sažetaka = The interactive communication in education : International Scientific and Proffesional Symposium : book of abstracts / Tatković, Nevenka (ur.).
Pula : Visoka učiteljska škola, 2002. 37-37 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Tatković, Nevenka; Ružić, Maja.
Interaktivna komunikacija primjenom suvremenih medija u visokoškolskom obrazovanju // Interaktivna komunikacija u nastavi i odgojnim aktivnostima : međunarodni znanstveni i stručni skup : zbornik sažetaka = The interactive communication in education : International Scientific and Proffesional Symposium : book of abstracts / Tatković, Nevenka (ur.).
Pula : Visoka učiteljska škola, 2002. 47-47 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).