O vanjskom suradniku

izv. prof. dr. sc. Mirna Marić

Zvanje: izvanredni profesor

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski