Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Marija Crnčić-Brajković, v. pred.

Zvanje: viši predavač
E-mail: E-mail
Katedra/služba: Odsjek za predškolski odgoj i razrednu nastavu na talijanskom jeziku

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Marija Crnčić-Brajković, rođena u Puli, gdje je završila glazbenu školu i diplomirala na Odjelu za glazbenu kulturu Pedagoškog fakulteta u Puli, Sveučilišta u Rijeci. Pedagoškim je radom započela u Osnovnoj glazbenoj školi pri Narodnom sveučilištu u Poreču i nastavila na pulskoj srednjoj glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova.

Od 1995. bila je vanjski suradnik na studiju Educazione prescolare i Insegnamento di classe pulskog Pedagoškog fakulteta za kolegije glazbene teorije i prakse, a od 1997. godine postaje stalnim djelatnikom ove visokoškolske institucije. Sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima, objavljuje radove vezane uz svijet glazbe s ciljem osuvremenjivanja odgojno-obrazovnih sadržaja i usavršavanja metoda rada s djecom predškolske i rane školske dobi. Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile predaje kolegije Cultura musicale, Strumentazione, Didattica della cultura musicale na studijima s nastavom na talijanskom jeziku, te Sviranje na Katedri za predškolski odgoj s nastavom na hrvatskom jeziku.

DATUM POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE

  • rujan 2011. god.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • Glazbena umjetnost, Reprodukcija glazbe, Sviranje