O vanjskom suradniku

Kristina Alviž Rengel, mag. prim. educ.

Zvanje: asistent

Nastava

sveučilišni preddiplomski

stručni preddiplomski