La Cattedra di Educazione Prescolare

Capocattedra: izv. prof. dr. sc. Kristina Riman


La Cattedra di Educazione Prescolare

Professore ordinario a tempo pieno

prof. dr. sc. Nevenka Tatković

  Email    

Professore aggregato

Zlatko Tkalčec, v. pred.

  Email    

Janko Žufić, v. pred.

  Email    

Professore aggregato

Breza Žižović, pred.

  Email    

Assistente

mr. sc. Loris Benassi

  Email    

mr. sc. Branko Radić

  Email    

Doris Velan

  Email   24/2  

Assegnamento dei corsi

Sanja Tatković, dipl. psih.

  Email    

Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3