Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O vanjskom suradniku

dr. sc. Gordana Dobravac

Zvanje: stručni suradnik
E-mail: E-mail
Katedra/služba: Odsjek za razrednu nastavu

Nastava

integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Gordana Dobravac, iz Rovinja, 2002. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla je zvanje profesora engleskog i talijanskog jezika i književnosti. S obzirom na njezin interes za neuro i kognitivne perspektive učenja stranoga jezika upisuje sveučilišni interdisciplinarni doktorski studij Jezik i kognitivna neuroznanost na Sveučilištu u Zagrebu te 2012. godine stječe akademski stupanj doktorice znanosti iz područja kognitivnih znanosti. Od 2001. do 2016. godine radi kao profesor engleskog jezika u više škola, a od 2001. do 2010. kao vanjski suradnik Laboratorija za psiholingvistička istraživanja Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluje na projektima o dvojezičnosti i jezičnoj obradi. Od rujna 2015. na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u suradničkom zvanju naslovnoga asistenta sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Suvremeni engleski jezik, Govorne vježbe, Uvod u gramatiku engleskog jezika i Čitanje stručne literature na engleskom jeziku. Od travnja 2016. na istoj je ustanovi zaposlena na radnom mjestu poslijedoktoranda. 

Njezin je znanstveni interes usmjeren na psiholingvističke i neurolingvističke aspekte učenja stranih jezika te je do sada sudjelovala na tridesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih kongresa, više radionica te održala niz predavanja u zemlji i inozemstvu o navedenim temama. Autorica je dva znanstvena članka, dva stručna, maloga englesko-hrvatskog i hrvatsko-engleskog rječnika, suautor je hrvatske inačice Peabody slikovnog testa rječnika te urednik pet rječnika. Bila je stipendistica Hrvatske zaklade za znanost (2006.) i američke zaklade Fullbright (Pre-Doctoral Research, 2007.), a znanstveno se usavršavala na Sveučilištu Carnegie Mellon, Pittsburgh, SAD i Sveučilištu u Houstonu, Houston, SAD. 

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

  • 1. travnja 2016.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika