O djelatniku

prof. dr. sc. Fulvio Šuran

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Konzultacije:

Konzultacije - Consultazioni

Termin / Quando: utorak - martedi, 13,30-14,20

Lokacija / Dove: vijećnica - sala professori

Osobna stranica na Webu:
Katedra/služba :
Odsjek za predškolski odgoj i razrednu nastavu na talijanskom jeziku

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Rezultati studentske ankete

Od 2011. godine do danas (2017.) pozitivno je ocjenjen svoj nastavni rad posredstvom studenske ankete o kvaliteti nastavnog rada.

Životopis

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je studije iz područja društvenih i humanističkih znanosti (filozofija, psihologija, sociologija i talijanski jezik) gdje je 1992. i doktorirao iz filozofije povijesti. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Trstu 1997. godine doktorirao je sociologiju područnih i međunarodnih pojava, a iste godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Padovi doktorirao je psihologiju. Bio je voditelj nekoliko znanstvenoistraživačkih projekta čiji se radovi objavljuju u znanstvenim časopisima za društvena i kulturološka pitanja Centra za povijesna istraživanja sa sjedištem u Rovinju. Svojim stručnim i znanstvenim radovima aktivno sudjeluje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu (http://fulviosuran.weebly.com).

ZVANJE

 • redoviti profesor u trajnom zvanju filozofije i redoviti profesor sociologije

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

 • 21. studenog 2016. (filozofija) 
 • 08. studenog 2017. (sociologija)

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

 • područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana povijest filozofije
 • područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije teritorijalnih i internacionalnih fenomena 

 

Nagrade:

19.04.2017. za Dan Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dodijeljeno mu je priznanje za zapažen znanstveni i nastavni rad na više sastavnica Sveučilišta i doprinos polju filozofije i sociologije. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Šuran, Fulvio.
Nikakva nas reforma neće spasiti : Odgoj i obrazovanje kao elementi novog „humanizma“ .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018 (monografija).

2. Šuran, Fulvio.
Uvod u sociologiju odgoja i obrazovanja .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018 (monografija).

3. Šuran, Fulvio.
Turizam i teritorij .
Buje = Buie : Happy, 2016 (e-book).

4. Šuran, Fulvio.
Slobodno vrijeme, putovanje i turizam : sociološki pristup .
Buje = Buie : Happy, 2016 (e-book).

5. Šuran, Fulvio.
Slobodno vrijeme, putovanje i turizam : sociološki pristup .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (monografija).

6. Šuran, Fulvio.
Turizam i teritorij .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (monografija).

7. Šuran, Fulvio.
Etica della professione docente : compendio universitario per studenti del corso di laurea in studi magistrali .
Pula-Pola : Facoltà di scienze per la formazione, Università, 2015 (monografija).

8. Šuran, Fulvio.
Etnos e coscienza collettiva tra identità, diversità e pluralità .
Pula-Pola : Universita "Juraj Dobrila" di Pola, Dipartimento di scienza per la formazione = Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2014 (monografija).

9. Šuran, Fulvio.
Filosofia dell’educazione .
Pula-Pola : Universita "Juraj Dobrila" di Pola, Dipartimento di scienze per la formazione = Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2014 (monografija).

10. Šuran, Fulvio.
Ezoterična filozofija Giordana Bruna kao filozofsko savjetovalište u doba sveopčeg nihilizma .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2013 (monografija).

11. Šuran, Fulvio.
Giambattisto Vico i "Nova znanost" : Vicova filozofija povijesti kako sinteza znanosti i metafizike .
Pula : Libar, 2011 (monografija).

12. Šuran, Fulvio.
Sociologia della guerra. Il caso della ex Jugoslavia .
Pula-Pola : Società di Studi e Ricerca Pietas Iulia, 2010 (monografija).

13. Šuran, Fulvio.
Elogio alla fuga .
Fiume=Rijeka : Edit, 1999 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Reaching Horizons in Contemporary Education / Tatković, Nevenka; Šuran, Fulvio; Diković, Marina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018 (monografija).

2. Zbornik radova 13. dana Mate Demarina / Tatković, Nevenka; Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Šuran, Fulvio; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2014. (zbornik).

3. Education for development / Tatković, Nevenka; Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Šuran, Fulvio; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Department of Educational Sciences Juraj Dobrila Univerity of Pula, 2014 (monografija).

4. Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una societa' in trasformazione / Šuran, Fulvio; Deghenghi Olujić, Elis; Scotti Jurić, Rita (ur.).
Pula : Edizioni DSLI, 2010 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Šuran, fulvio.
Prefazione - Predgovor // L’italiano nelle aree di confine. Analisi e proposte per la sua rivitalizzazione = Italijanščina na obmejnem območju Analiza in predlogi za njeno oživitev / Burra, Aleksandro ; Debeljuh, Andrea (ur.).
Capodistria - Koper : Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi”, Capodistria / Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče “Carlo Combi”, Koper, 2013. Str. 11-16.

2. Šuran, Fulvio.
Le forme della guerra nel Cinquecento e il pensiero politico-militare del Patrizi // Bertošin zbornik : zbornik u čast Miroslava Bertoše / Jurković, Ivan (ur.).
Pula ; Pazin : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Državni arhiv Pazin, 2013. Str. 189-220.

3. Šuran, Fulvio.
Prefazione // Esprimere e conoscere se stessi / Tiani Brunelli, Silvana (ur.).
Udine : Podresca Edizioni, 2013. Str. 5-10.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Šuran, Fulvio.
Thaumàzein: na izvoru filozofije i glazbe. // In medias res : časopis filozofije medija. 7 (2018) , 12; 1913-1934 (članak, znanstveni).

2. Šuran, Fulvio.
S one strane dobra i zla: B A T M A N. // In medias res : časopis filozofije medija. 6 (2017) , 11; 1633-1654 (članak, znanstveni).

3. Šuran, Fulvio.
Cyberdruštvenost: kraj čovjeka (kao zoon politikona)?. // In medias res : časopis filozofije medija. 4 (2015) , 6; 882-894 (članak, znanstveni).

4. Šuran, Fulvio.
MUSICA E MUSICOTERAPIA. // Studia Polensia. 3 (2015) , 3; 51-67 (članak, znanstveni).

5. Šuran, Fulvio.
Masmediji: glasogovornici znanstveno tehnološkog aparata. // In medias res : časopis filozofije medija. 3 (2014) , 4; 442-456 (članak, znanstveni).

6. Šuran, Fulvio.
»Veritas filia temporis«. Povijest, istina, jezik kao tehnološka konstrukcija. // Filozofska istraživanja. 32 (2013) , 3-4; 471-486 (članak, znanstveni).

7. Šuran, Fulvio.
Il duello nel rinascimento e il ripensamento etico sul duello di Francesco Patrizi (seconda parte). // Studia Polensia. 2 (2013) , 2; 9-24 (članak, znanstveni).

8. Šuran, Fulvio.
Glazba i mediji s posebnim osvrtom na film. // In medias res : časopis filozofije medija. 2 (2013) , 2; 124-146 (članak, znanstveni).

9. Šuran, Fulvio.
Sumrak osobnog identiteta u suvremenom tehničkom razdoblju. // Filozofska istraživanja. 31 (2012) , 4; 775-785 (članak, znanstveni).

10. Šuran, Fulvio.
IL DUELLO NEL RINASCIMENTO E IL RIPENSAMENTO ETICO SUL DUELLO DI FRANCESCO PATRIZI. // Studia Polensia. 1 (2012) , 1; 9-29 (članak, znanstveni).

11. Šuran, Fulvio.
Vicova »Nova znanost« između filozofije i moderne znanosti. // Filozofska istraživanja. 30 (2010) , 1-2; 161-173 (članak, znanstveni).

12. Šuran, Fulvio.
SUDBINA NADČOVJEKA KAO VJEČNI POVRATAK SEBI. // Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja. 10 (2003) , 1; 9-37 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Šuran, Fulvio.
Baze podataka kao oblik kulture. Utjecaj novih medija na umjetničkom stvaralaštvu: odnos s kinom. // In medias res : časopis filozofije medija. 5 (2016) , 9; 1339-1347 (članak, stručni).
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Šuran, Fulvio.
Markiz de Sade: granice i bezgraničja ljudske prirode // 24. Dani Frane Petrića = 24th Days of Frane Petrić = 24. Frane Petrić Tage = 24. Giorni di Francesco Patrizi / Zagorac, Ivana ; Martinović, Ivica (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2015. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Šuran, Fulvio.
Društveno-humanističke znanosti u doba tehnike // 23. Dani Frane Petrića = 23th Days of Frane Petrić = 23. Frane Petrić Tage = 23. Giorni di Francesco Patrizi / Zagorac, Ivana ; Martinović, Ivica (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2014. (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Šuran, fulvio.
„MORAMO BITI KRIMINALCI“. Od Sokrata do Batmana. (Filozofska strana kriminalnog heroizma) // 22. Dani Frane Petrića = 22nd Days of Frane Petrić = 22. Frane Petrić Tage = 22. Giorni di Francesco Patrizi / Zagorac, Ivana ; Martinović, Ivica (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2013. 134-135 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Šuran, Fulvio.
Ustrojstvo sveučilišta na određenom području za novi milenij // 21. Dani Frane Petrića = 21st Days of Frane Petrić = 21. Frane Petrić Tage = 21. Giorni di Francesco Patrizi / Zagorac, Ivana ; Martinović, Ivica (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2012. 114-115 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Šuran, Fulvio.
Demokracija u doba tehnike // Demokracija na prekretnici / Barišić, Pavo (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2014. 301-322 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šuran, Fulvio.
Masovni mediji i suvremeni čovjek // FILOZOFIJA I MEDIJI / Jurić, Hrvoje ; Alić, Sead (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo : Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, 2014. 73-86 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Šuran, Fulvio.
Omero nell'Adriatico // Ulisse per sempre. Miturgie omeriche e cultura meditterranea. / Pellizer, Ezio (ur.).
Trieste-Ljubljana : Editreg, 2012. 191-220 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Šuran, Fulvio.
Baze podataka kao oblik kulture. Utjecaj novih medija na umjetničkom stvaralaštvu: odnos s kinom // In medias res : časopis filozofije medija.
2016. 1339-1347 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Šuran, Fulvio.
Istra i Renesansa // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Šuran, Fulvio.
Znanstveno-tehnički aparat i »novi« čovjek. (Tehnologija i politika) // Simpozij Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja / Jurić, Hrvoje ; Babel, Krešimir (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2013. (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Šuran, Fulvio.
Promišljanje o političkoj slobodi u Rousseaua // Priroda - društvo - politika : povodom 300. godišnjice rođenja Jean-Jacquesa Rousseaua / Godišnji simpozij Hrvatskoga filozofskog društva / Jurić, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2012. 58-58 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Valpotić, Hrvoje; Špoljarić, Daniel; Božić, Frane; Šuran Jelena; Fabijanić, Jelena; Šperanda, Marcela; Ivica, Valpotić.
Modulation of porcine immunity against enteric bacterial infections by orally applied immune response modifiers or in-feed nutraceutical // 2008 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society : Book of Abstract.
Croatian Immunological Society, 2008. 37-37 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 

Izabrane publikacije

ZNANSTVENI RADOVI (2012./2018. godine):

 

 1. Znanstvene knjige:

 

 1. Ezoterična filozofija Giordana Bruna kao filozofsko savjetovalište u doba sveopćeg nihilizma, (2013.), Pula-Pola. ISBN 978-953-7498-63-4 / UDK 1 Bruno G, / CIP - Katalogizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Puli.
 2. Etnos e coscienza collettiva tra identità, diversità e pluralità (Etnos i kolektivna svijest, između identiteta, raznolikosti i pluralnosti), (2014.), Pula-Pola. ISBN 978-953-7498-87-0/ UDK 172:316.42.063.3  339.9:17 / CIP - Katalogizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Puli.
 3. Filosofia dell'educazione (Filozofija odgoja), (2014.) Pula – Pola. ISBN 978-953-7498-90-0 / UDK 1:37.01 / CIP - Katalogizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Puli.
 4. Etica della professione docente (Etika nastavničke profesije), (2015.) Pula – Pola. ISBN 978-953-7320-14-0. CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice u Puli pod brojem 140427030. Puli.
 5. Turizam i teritorij, (2016.), Nakladnik: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, ISBN 978-953-7320-25-6, (CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice u Puli podbrojem 140529043).
 6. Slobodno vrijeme, putovanje i turizam: sociološki pristup, (2016.), Nakladnik: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, ISBN ISBN 978-953-7320-26-3. (CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice u Puli pod brojem 140529042).
 7. Nikakva nas reforma neče spasiti. Odgoj i obrazovanje kao elementi novog „humanizma“, (2018.),. Nakladnik: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, ISBN 978-953-7320-78-2 (CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice u Puli pod brojem 141111059).
 8. Uvod u sociologiju odgoja i obrazovanja, (2018.), Nakladnik: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI,ISBN 978-953-7320-79-9, (CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Sveučilišne knjižnice u Puli pod brojem 141111058)

 

 1. Izvorni znanstveni radovi u časopisima:
 1. Sumrak osobnog identiteta u suvremenom tehničkom razdoblju, (2012.), u Filozofska istraživanja 124, Sv. 4(701-922); str. 775-785. Izvorni članak UDK 130.2:159.923.3 001.35:316.73 (međunarodni časopis)
 2. Glazba i mediji s posebnim osvrtom na film,  IN MEDIAS RES, Vol 2, br. 2, (2013.), str. 124-146. Izvorni članak ISSN 1848-6204 / UDC 316.774:1 (časopis s međunarodnim  uredništvom).
 3. »Veritas filia temporis«. Povijest, istina, jezik kao tehnološka konstrukcija, Filozofska istraživanja 127-128 (3-4/2012. str. 471 – 486 (Izvorni članak UDK 165.9:165.023 165.023:[1:62] (međunarodni časopis).
 4. Le forme della guerra nel Cinquecento e il pensiero politico-militare del Patrizi (Oblici rata u šesnaestom stoljeću i Petrićeva vojno-politička misao), u: BERTOŠIN ZBORNIK, Pula-Pazin, 2013. Str. 189 – 220. ISBN:978-953-7498-66-5 , (cjelina – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) / 978-953-7640-13-2 (cjelina – Državni arhiv u Pazinu); 978-953-7498-68-9 (knj. 2 – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) / 978-953-7640-15-6 (knj. 2 – Državni arhiv u Pazinu).
 5. Omero nell'adriatico (Homer na Jadranu), u zborniku ULISSE PER SEMPRE. Miturgie omeriche e cultura meditterranea, Editeg Trieste 2013. str. 191 – 220. Izvorni članak, ISBN:978-88-97557-25-8 (međunarodni zbornik radova).
 6. Il duello nel Rinascimento e il ripensamento etico sul duello di Francesco Patrizi (prima parte) (Dvoboj u renesansi i preispitivanje etike dvoboja Frane Petrića, prvi dio). Studia Polensia, godina I, br. 1, Pula 2012, (9-29). izvorni članak CDU 1+3+8 / ISSN 1848-4905 (časopis s međunarodnim uredništvom).
 7. Il duello nel Rinascimento e il ripensamento etico sul duello di Francesco Patrizi. (drugi dio) (Dvoboj u renesansi i preispitivanje etike  dvoboja Frane Petrića). Studia Polensia, godina II, br. 2, Pula 2013, (9-24), izvorni članak CDU 1+3+8 / ISSN 1848-4905 (časopis s međunarodnim uredništvom).
 8. Musica e Musicoterapia (Muzika i muzikoterapija).  Studia Polensia, godina III, br.3, Pula 2014, (49-61), izvorni članak CDU 1+3+8 / ISSN 1848-4905 (časopis s međunarodnim uredništvom).
 1. Masmediji: glasogovornici znanstveno tehnološkog aparata,  IN MEDIAS RES, Vol 3, br. 4, 2014. (442-456), izvorni članak ISSN 1848-6304. UDK 316.774:1. (časopis s međunarodnim uredništvom).
 2. Masovni mediji i suvremeni čovjek, u Filozofija i mediji. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, 2014. Str 73-86. ISBN: 978-953-164-153-1 / CIP zapis: 866467 (domaći zbornik radova).
 3. Cyberdruštvenost: kraj čovjeka (kao zoon politikona)?, IN MEDIAS RES,  Vol 4, br. 6, 2015. (882-894), izvorni članak ISSN 1848-6304. UDK 316.774:1. (časopis s međunarodnim uredništvom).
 4. Demokracija u doba tehnike, u zborniku radova: Demokracija na prekretnici, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb: 2014. Str 301-322), izvorni članak ISBN 978-953-164-175-3 (zbornik s međunarodnim recenzijama).
 5. Baze podataka kao oblik kulture. Utjecaj novih medija na umjetničkom stvaralaštvu: odnos s kinom, (UDK 004087:791.) IN MEDIAS RES, Vol 5, br. 9, 2016. (str. 1339 - 1347), izvorni članak ISSN 1848-6304. UDK 316.774:1. (časopis s međunarodnim uredništvom).
 6. S one strane dobra izla: Batman, (UDK 82-343:791“19/20“) u „IN MEDIAS RES“ 6(11)#112017. (str. 1633 - 1654), izvorni članak ISSN 1848-6304. UDK 316.774:1. (časopis  međunarodnog uredništva).
 7. Thaumàzein: na izvoru filozofije i glazbe. In medias res : časopis filozofije medija, Vol.7 No.12 Svibanj 2018.

 

 1. Ostalo:
 1. Predgovor, Uvod i recenzija knjizi L'italiano nelle aree di confine/ Italiijanščina na obmejenem območju, autora: A. Debeljuha i A. Burre, Capodistria-Koper 2013. Str. 11 – 19. (knjiga međunarodnog uredništva).
 2. Predgovor knjizi Esprimere e conoscere se stessi, U Podresca edizioni, 2013. Autorice Silvana Tiani Brunelli. Str. 5 – 9. (knjiga međunarodnog uredništva).

 

 1. Skupovi

(na SVE međunarodne simpozije „Dani Frane Petrića“ na Cresu, među kojih naročito izdvajam poslijednje) :

 1.  21. međunarodni simpozij “Dani Frane Petrića”, Cres, Hrvatska, 23.–26. 9. 2012.: Ustrojstvo sveučilišta na određenom području za novi milenij.
 1. 22. međunarodni simpozij “Dani Frane Petrića”, Cres od 22. do 25. rujna 2013.: WE HAVE TO BE CRIMINALS“. From Socrates to Batman.
 2. 23. međunarodni simpozij “Dani Frane Petrića”, Cres od 21. do 24. 9. 2014).: Društveno-humanističke znanosti u doba tehnike).
 3. 24. međunarodni simpozij “Dani Frane Petrića”,, Cres, Hrvatska, 20.–23. 9. 2015.: Markiz de Sade: granice i bezgraničja ljudske prirode.
 4. 24. međunarodni simpozij “Dani Frane Petrića”, (S Petrićem u žarištu: Hrvatski filozofi u europskom kontekstu), Cres, 23.–26. 9. 2015.: Istrijansko nemirno šesnaesto i sedamnaesto stoljeće. Istra i renesansa.
 5. Simpozij "Priroda - drustvo – politika", Zagreb studeni 2012. : Političko promišljane slobode u Rousseaua.
 6. Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja, u Zagrebu, 28.–30. studenoga 2013. radom: „Znanstveno-tehnički aparat i »novi« čovjek”.
 7. VIII Lošinjski Dani Bioetike, Mali Lošinj, 17-20. svibnja 2009.; izlaganjem: “Smrt kao pravo nad životom”.
 8. 11. Lošinjski dani bioetike, 13.–16. svibnja 2012. : Zdravlje i medikalizacija / Health and medicalization.
 9. 13. Lošinjski dani bioetike, 18.–21. svibnja 2014. : Samoubojstvo i čovjek tradicije: volja za moć i pravo nad životom.
 10. Međunarodni interdisciplinarni simpozij „Filozofija medija – Cres 2014.“ Naslov izlaganja: Cyberdruštvenost: kraj čovjeka (kao zoon politikon)?.
 11. Međunarodni interdisciplinarni simpozij „Filozofija medija“ 17-20 rujan 2015. Naslov izlaganja : Baze podataka kao oblik kulture. Utjecaj novih medija na umjetničkom stvaralaštvu: odnos s kinom.
 12. Međunarodni interdisciplinarni simpozij „Filozofija medija“ 22 - 25 rujan 2016. Naslov izlaganja : S one strane dobra i zla : B A T M A N.
 13. Međunarodni znanstveni skup, DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE ODREDNICE OBRAZOVANJA (16. Dani Mate Demarina), Pula, 27. - 28. travnja 2017. Naslov izlaganja: Nikakva nas reforma neče spasiti. Odgoj i obrazovanje kao elementi novog „humanizma“.
 14. Međunarodni interdisciplinarni simpozij „Filozofija medija“ 21 - 22 rujan 2017. Naslov izlaganja: Thaumàzein, na izvoru filozofije i glazbe.
 15. Međunarodni interdisciplinarni simpozij „Filozofija medija“ 2018, 19. – 21. 09. 2018.    ZAGREB. Naslov izlaganja: Quo vadis digitalis homine?
 16. 27. DANI FRANE PETRIĆA, Međunarodni interdisciplinarni simpozij Ljudska priroda, Cres, Hrvatska, 23.–26. 9. 2018. Naslov izlaganja: Temet nosce: Ego sum qui sum.

Profesionalni interesi i članstva

Član je više domaćih i međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga i asocijacija. Najrelevantnije su:

1. Hrvatsko Filozofsko društvo (HR)

2. Hrvatsko Sociološko Društvo (HR)

3. Talijansko Filozofsko Društvo/Società Filosofica Italiana(SFI - IT)

4. Talijansko Društvo Povijesti Filozofije/Società Italiana di Storia della filosofia (IT)

5. Nacionalno Društvo Sociologa/Associayione Nazionale Sociologi (ANS – IT)

6. Međunarodni Institut za sociologiju iz Goricije/Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG – IT)

Izabrani projekti

Koordinator i delegat međunarodnih projekta: Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico (CISVA) čije je glavno sjedište Lecce - Italija, kojem osim Pulskog sveučilišta su se pridružili Zagrebačko i zadarsko sveučilište; i projekt IPA ADRIATICO ili ADRIAS sa sjedištem u Foggia čije je Sveučilište i glavni promotor.

NOVI MEĐUNARODNI PROJEKTI U TIJEKU:

 1. Considerazione su onore e duello nel Rinascimento. Con particolare attenzione a ‘Il Berignano. Dialogo dell’honore’ di Francesco Patrizi da Cherso nel clima del Concilio di Trento”, započeto 2017. godine u trajanju od 3. godine.do 2020. U suradnji sa Sveučištem u Trstu.
 2. La tradizione alcheimica latina nel medioevo (XII-XIV secolo) con particolare attenzione al trattato alchemico di Pietro Bono ‘Pretiosa Margarita Novella’”, započeto 2016. godine u trajanju od 3. godine.do 2019. U suradnji sa Sveučištem u Trstu.
 3. “LA SCUOLA DELLA CNI IN ISTRIA ATTRAVERSO I RICORDI E LE TESTIMONIANZE DEI SUOI INSEGNANTI”, započeto 2017. godine u trajanju od 3. godine.do 2020. U suradnji sa Talijanskom Unijom – Rijeka i Sveučištem u Trstu.

 

RECENZIJE: 

Izvršio znanstveno vrednovanje međunarodnog projekta Hrvatske zaklade za znanost: European Bioethics in Action, prosinac 2016.

Recenzirao rukopis TROGIRANI I TROGIR U SUSTAVU HRVATSKOGA I EUROPSKOGA HUMANIZMA I RENESANSE, autora Krešimira Čvrljaka Zagreb 2017.

 

UREDNIŠTVO:

 • Urednik publikacije: Reaching Horizons in the Contemporary Education, Pula 2018. (u štampi).
 • Član Povjerenstva za organizaciju 16. Dana Mate Demarina za 2017. godinu.
 • Član Povjerenstva za otvaranje izvanrednog preddiplomskog stručnog studija predškolskog odgoja na talijanskom jeziku u Umagu.

 

Povijest zaposlenja

Pohađao osnovnu školu i gimnaziju u Rovinju. Nakon završene gimnazije upisao studij iz područja društvenih znanosti (filozofija, psihologija i sociologija) i talijanskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i diplomirao. Po završetku studija zaposlio se kao profesor filozofije, sociologije i psihologije u rovinjskoj Srednjoj školi, a kao istraživač društvenih znanosti u Centru za povijesna istraživanja također u Rovinju (1988. godine).

Poslijediplomski studij iz filozofije upisao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i stekao znanstveni stupanj magistra i doktora znanosti kod prof. dr. sc. Branka Bošnjaka. Docent iz filozofije postao sam 1993. godine. Godine 1994. upisao je poslijediplomski studij iz sociologije područnih i međunarodnih pojava na odsjeku Znanosti o čovjeku filozofskog fakulteta Sveučilišta u Trstu, gdje godine 1997. je i obranio doktorat.

U Centru za povijesna istraživanja osim kao istraživač osnivač je i znanstveno-istraživačkog projekta “PROGETTO 11”, koji je pokrenut 1990. godine i obuhvaća istraživanja domaćih i inozemnih znanstvenika čiji se radovi objavljuju u znanstvenim časopisima za društvena i kulturološka pitanja “Ricerche Sociali” i "Etnie" od kojih je do 2009. bio i glavni urednik.

Svojim stručnim i znanstvenim radovima i člancima, aktivno sudjeluje u znanstvenim raspravama u zemlji i inozemstvu i surađuje s domaćim i inozemnim institucijama. Sudjelovao je na znanstvenim simpozijima u Danskoj, Italiji, Mađarskoj, Sloveniji kao i na domaćim. Redovit je sudionik međunarodnog simpozija "The days of Frane Petrić", i to od njegovog utemeljenja 1992. godine, kao i međunarodnog simpozija "Integrativna bioetika i nova epoha" koja zauzima središnje mjesto u okviru "Lošinjskih dana bietike". Organizirao je i nekoliko međunarodnih simpozija.

Od 2007. godine (od njegovog utemeljenja) do 2009. godine i od 2009. do 2011. obnašao je funkciju prvog pročelnika tek osnovanog Odjela za studij na talijanskom jeziku. Od 2012. Do 2013. Imenovan sam zamjenikom Pročelnice Odjela za odgojne i obrazovne znanosti a 2013. za pročelnika istoga.

Od 2011. do 2015. godine bio je mentor jednog asistenta i jednog višeg asistenta.

Od 2011. godine do danas (2018.), bio je mentor trideset i sedam diplomskih radova (37) i to na svim sastavnicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.