Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

prof. dr. sc. Fulvio Šuran

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://fulviosuran.weebly.com
Organizacijska jedinica: Odsjek za predškolski odgoj i razrednu nastavu na talijanskom jeziku

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

preddiplomski

poslijediplomski doktorski

cjeloživotno učenje

Konzultacije

Konzultacije - Consultazioni

Termin / Quando: ponedjeljak - lunedi, 14,30-15,20

Lokacija / Dove: vijećnica - sala professori

Rezultati studentske ankete

Od 2011. godine do danas (2017.) pozitivno je ocjenjen svoj nastavni rad posredstvom studenske ankete o kvaliteti nastavnog rada.

Životopis

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je studije iz područja društvenih i humanističkih znanosti (filozofija, psihologija, sociologija i talijanski jezik) gdje je 1992. i doktorirao iz filozofije povijesti. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Trstu 1997. godine doktorirao je sociologiju područnih i međunarodnih pojava, a iste godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Padovi doktorirao je psihologiju. Bio je voditelj nekoliko znanstvenoistraživačkih projekta čiji se radovi objavljuju u znanstvenim časopisima za društvena i kulturološka pitanja Centra za povijesna istraživanja sa sjedištem u Rovinju. Svojim stručnim i znanstvenim radovima aktivno sudjeluje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu (http://fulviosuran.weebly.com).

ZVANJE

 • redoviti profesor u trajnom zvanju filozofije i redoviti profesor sociologije

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

 • 21. studenog 2016. (filozofija) 
 • 08. studenog 2017. (sociologija)

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

 • područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana povijest filozofije
 • područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije teritorijalnih i internacionalnih fenomena 

 

Nagrade:

19.04.2017. za Dan Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dodijeljeno mu je priznanje za zapažen znanstveni i nastavni rad na više sastavnica Sveučilišta i doprinos polju filozofije i sociologije. 

Izabrane publikacije

ZNANSTVENI RADOVI (2012./2018. godine):

 

 1. Znanstvene knjige:

 

 1. Ezoterična filozofija Giordana Bruna kao filozofsko savjetovalište u doba sveopćeg nihilizma, (2013.), Pula-Pola. ISBN 978-953-7498-63-4 / UDK 1 Bruno G, / CIP - Katalogizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Puli.
 2. Etnos e coscienza collettiva tra identità, diversità e pluralità (Etnos i kolektivna svijest, između identiteta, raznolikosti i pluralnosti), (2014.), Pula-Pola. ISBN 978-953-7498-87-0/ UDK 172:316.42.063.3  339.9:17 / CIP - Katalogizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Puli.
 3. Filosofia dell'educazione (Filozofija odgoja), (2014.) Pula – Pola. ISBN 978-953-7498-90-0 / UDK 1:37.01 / CIP - Katalogizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Puli.
 4. Etica della professione docente (Etika nastavničke profesije), (2015.) Pula – Pola. ISBN 978-953-7320-14-0. CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice u Puli pod brojem 140427030. Puli.
 5. Turizam i teritorij, (2016.), Nakladnik: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, ISBN 978-953-7320-25-6, (CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice u Puli podbrojem 140529043).
 6. Slobodno vrijeme, putovanje i turizam: sociološki pristup, (2016.), Nakladnik: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, ISBN ISBN 978-953-7320-26-3. (CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice u Puli pod brojem 140529042).
 7. Nikakva nas reforma neče spasiti. Odgoj i obrazovanje kao elementi novog „humanizma“, (2018.),. Nakladnik: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, ISBN 978-953-7320-78-2 (CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice u Puli pod brojem 141111059).

 

 1. Izvorni znanstveni radovi u časopisima:
 1. Sumrak osobnog identiteta u suvremenom tehničkom razdoblju, (2012.), u Filozofska istraživanja 124, Sv. 4(701-922); str. 775-785. Izvorni članak UDK 130.2:159.923.3 001.35:316.73 (međunarodni časopis)
 2. Glazba i mediji s posebnim osvrtom na film,  IN MEDIAS RES, Vol 2, br. 2, (2013.), str. 124-146. Izvorni članak ISSN 1848-6204 / UDC 316.774:1 (časopis s međunarodnim  uredništvom).
 3. »Veritas filia temporis«. Povijest, istina, jezik kao tehnološka konstrukcija, Filozofska istraživanja 127-128 (3-4/2012. str. 471 – 486 (Izvorni članak UDK 165.9:165.023 165.023:[1:62] (međunarodni časopis).
 4. Le forme della guerra nel Cinquecento e il pensiero politico-militare del Patrizi (Oblici rata u šesnaestom stoljeću i Petrićeva vojno-politička misao), u: BERTOŠIN ZBORNIK, Pula-Pazin, 2013. Str. 189 – 220. ISBN:978-953-7498-66-5 , (cjelina – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) / 978-953-7640-13-2 (cjelina – Državni arhiv u Pazinu); 978-953-7498-68-9 (knj. 2 – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) / 978-953-7640-15-6 (knj. 2 – Državni arhiv u Pazinu).
 5. Omero nell'adriatico (Homer na Jadranu), u zborniku ULISSE PER SEMPRE. Miturgie omeriche e cultura meditterranea, Editeg Trieste 2013. str. 191 – 220. Izvorni članak, ISBN:978-88-97557-25-8 (međunarodni zbornik radova).
 6. Il duello nel Rinascimento e il ripensamento etico sul duello di Francesco Patrizi (prima parte) (Dvoboj u renesansi i preispitivanje etike dvoboja Frane Petrića, prvi dio). Studia Polensia, godina I, br. 1, Pula 2012, (9-29). izvorni članak CDU 1+3+8 / ISSN 1848-4905 (časopis s međunarodnim uredništvom).
 7. Il duello nel Rinascimento e il ripensamento etico sul duello di Francesco Patrizi. (drugi dio) (Dvoboj u renesansi i preispitivanje etike  dvoboja Frane Petrića). Studia Polensia, godina II, br. 2, Pula 2013, (9-24), izvorni članak CDU 1+3+8 / ISSN 1848-4905 (časopis s međunarodnim uredništvom).
 8. Musica e Musicoterapia (Muzika i muzikoterapija).  Studia Polensia, godina III, br.3, Pula 2014, (49-61), izvorni članak CDU 1+3+8 / ISSN 1848-4905 (časopis s međunarodnim uredništvom).
 1. Masmediji: glasogovornici znanstveno tehnološkog aparata,  IN MEDIAS RES, Vol 3, br. 4, 2014. (442-456), izvorni članak ISSN 1848-6304. UDK 316.774:1. (časopis s međunarodnim uredništvom).
 2. Masovni mediji i suvremeni čovjek, u Filozofija i mediji. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, 2014. Str 73-86. ISBN: 978-953-164-153-1 / CIP zapis: 866467 (domaći zbornik radova).
 3. Cyberdruštvenost: kraj čovjeka (kao zoon politikona)?, IN MEDIAS RES,  Vol 4, br. 6, 2015. (882-894), izvorni članak ISSN 1848-6304. UDK 316.774:1. (časopis s međunarodnim uredništvom).
 4. Demokracija u doba tehnike, u zborniku radova: Demokracija na prekretnici, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb: 2014. Str 301-322), izvorni članak ISBN 978-953-164-175-3 (zbornik s međunarodnim recenzijama).
 5. Baze podataka kao oblik kulture. Utjecaj novih medija na umjetničkom stvaralaštvu: odnos s kinom, (UDK 004087:791.) IN MEDIAS RES, Vol 5, br. 9, 2016. (str. 1339 - 1347), izvorni članak ISSN 1848-6304. UDK 316.774:1. (časopis s međunarodnim uredništvom).
 6. S one strane dobra izla: Batman, (UDK 82-343:791“19/20“) u „IN MEDIAS RES“ 6(11)#112017. (str. 1633 - 1654), izvorni članak ISSN 1848-6304. UDK 316.774:1. (časopis  međunarodnog uredništva).
 7. Thaumàzein: na izvoru filozofije i glazbe. In medias res : časopis filozofije medija, Vol.7 No.12 Svibanj 2018.

 

 1. Ostalo:
 1. Predgovor, Uvod i recenzija knjizi L'italiano nelle aree di confine/ Italiijanščina na obmejenem območju, autora: A. Debeljuha i A. Burre, Capodistria-Koper 2013. Str. 11 – 19. (knjiga međunarodnog uredništva).
 2. Predgovor knjizi Esprimere e conoscere se stessi, U Podresca edizioni, 2013. Autorice Silvana Tiani Brunelli. Str. 5 – 9. (knjiga međunarodnog uredništva).

 

 1. Skupovi

(na SVE međunarodne simpozije „Dani Frane Petrića“ na Cresu, među kojih naročito izdvajam poslijednje) :

 1.  21. međunarodni simpozij “Dani Frane Petrića”, Cres, Hrvatska, 23.–26. 9. 2012.: Ustrojstvo sveučilišta na određenom području za novi milenij.
 1. 22. međunarodni simpozij “Dani Frane Petrića”, Cres od 22. do 25. rujna 2013.: WE HAVE TO BE CRIMINALS“. From Socrates to Batman.
 2. 23. međunarodni simpozij “Dani Frane Petrića”, Cres od 21. do 24. 9. 2014).: Društveno-humanističke znanosti u doba tehnike).
 3. 24. međunarodni simpozij “Dani Frane Petrića”,, Cres, Hrvatska, 20.–23. 9. 2015.: Markiz de Sade: granice i bezgraničja ljudske prirode.
 4. 24. međunarodni simpozij “Dani Frane Petrića”, (S Petrićem u žarištu: Hrvatski filozofi u europskom kontekstu), Cres, 23.–26. 9. 2015.: Istrijansko nemirno šesnaesto i sedamnaesto stoljeće. Istra i renesansa.
 5. Simpozij "Priroda - drustvo – politika", Zagreb studeni 2012. : Političko promišljane slobode u Rousseaua.
 6. Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja, u Zagrebu, 28.–30. studenoga 2013. radom: „Znanstveno-tehnički aparat i »novi« čovjek”.
 7. VIII Lošinjski Dani Bioetike, Mali Lošinj, 17-20. svibnja 2009.; izlaganjem: “Smrt kao pravo nad životom”.
 8. 11. Lošinjski dani bioetike, 13.–16. svibnja 2012. : Zdravlje i medikalizacija / Health and medicalization.
 9. 13. Lošinjski dani bioetike, 18.–21. svibnja 2014. : Samoubojstvo i čovjek tradicije: volja za moć i pravo nad životom.
 10. Međunarodni interdisciplinarni simpozij „Filozofija medija – Cres 2014.“ Naslov izlaganja: Cyberdruštvenost: kraj čovjeka (kao zoon politikon)?.
 11. Međunarodni interdisciplinarni simpozij „Filozofija medija“ 17-20 rujan 2015. Naslov izlaganja : Baze podataka kao oblik kulture. Utjecaj novih medija na umjetničkom stvaralaštvu: odnos s kinom.
 12. Međunarodni interdisciplinarni simpozij „Filozofija medija“ 22 - 25 rujan 2016. Naslov izlaganja : S one strane dobra i zla : B A T M A N.
 13. Međunarodni znanstveni skup, DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE ODREDNICE OBRAZOVANJA (16. Dani Mate Demarina), Pula, 27. - 28. travnja 2017. Naslov izlaganja: Nikakva nas reforma neče spasiti. Odgoj i obrazovanje kao elementi novog „humanizma“.
 14. Međunarodni interdisciplinarni simpozij „Filozofija medija“ 21 - 22 rujan 2017. Naslov izlaganja: Thaumàzein, na izvoru filozofije i glazbe.
 15. Međunarodni interdisciplinarni simpozij „Filozofija medija“ 2018, 19. – 21. 09. 2018.    ZAGREB. Naslov izlaganja: Quo vadis digitalis homine?
 16. 27. DANI FRANE PETRIĆA, Međunarodni interdisciplinarni simpozij Ljudska priroda, Cres, Hrvatska, 23.–26. 9. 2018. Naslov izlaganja: Temet nosce: Ego sum qui sum.

Profesionalni interesi i članstva

Član je više domaćih i međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga i asocijacija. Najrelevantnije su:

1. Hrvatsko Filozofsko društvo (HR)

2. Hrvatsko Sociološko Društvo (HR)

3. Talijansko Filozofsko Društvo/Società Filosofica Italiana(SFI - IT)

4. Talijansko Društvo Povijesti Filozofije/Società Italiana di Storia della filosofia (IT)

5. Nacionalno Društvo Sociologa/Associayione Nazionale Sociologi (ANS – IT)

6. Međunarodni Institut za sociologiju iz Goricije/Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG – IT)

Izabrani projekti

Koordinator i delegat međunarodnih projekta: Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico (CISVA) čije je glavno sjedište Lecce - Italija, kojem osim Pulskog sveučilišta su se pridružili Zagrebačko i zadarsko sveučilište; i projekt IPA ADRIATICO ili ADRIAS sa sjedištem u Foggia čije je Sveučilište i glavni promotor.

NOVI MEĐUNARODNI PROJEKTI U TIJEKU:

 1. Considerazione su onore e duello nel Rinascimento. Con particolare attenzione a ‘Il Berignano. Dialogo dell’honore’ di Francesco Patrizi da Cherso nel clima del Concilio di Trento”, započeto 2017. godine u trajanju od 3. godine.do 2020. U suradnji sa Sveučištem u Trstu.
 2. La tradizione alcheimica latina nel medioevo (XII-XIV secolo) con particolare attenzione al trattato alchemico di Pietro Bono ‘Pretiosa Margarita Novella’”, započeto 2016. godine u trajanju od 3. godine.do 2019. U suradnji sa Sveučištem u Trstu.
 3. “LA SCUOLA DELLA CNI IN ISTRIA ATTRAVERSO I RICORDI E LE TESTIMONIANZE DEI SUOI INSEGNANTI”, započeto 2017. godine u trajanju od 3. godine.do 2020. U suradnji sa Talijanskom Unijom – Rijeka i Sveučištem u Trstu.

 

RECENZIJE: 

Izvršio znanstveno vrednovanje međunarodnog projekta Hrvatske zaklade za znanost: European Bioethics in Action, prosinac 2016.

Recenzirao rukopis TROGIRANI I TROGIR U SUSTAVU HRVATSKOGA I EUROPSKOGA HUMANIZMA I RENESANSE, autora Krešimira Čvrljaka Zagreb 2017.

 

UREDNIŠTVO:

 • Urednik publikacije: Reaching Horizons in the Contemporary Education, Pula 2018. (u štampi).
 • Član Povjerenstva za organizaciju 16. Dana Mate Demarina za 2017. godinu.
 • Član Povjerenstva za otvaranje izvanrednog preddiplomskog stručnog studija predškolskog odgoja na talijanskom jeziku u Umagu.

 

Povijest zaposlenja

Pohađao osnovnu školu i gimnaziju u Rovinju. Nakon završene gimnazije upisao studij iz područja društvenih znanosti (filozofija, psihologija i sociologija) i talijanskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i diplomirao. Po završetku studija zaposlio se kao profesor filozofije, sociologije i psihologije u rovinjskoj Srednjoj školi, a kao istraživač društvenih znanosti u Centru za povijesna istraživanja također u Rovinju (1988. godine).

Poslijediplomski studij iz filozofije upisao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i stekao znanstveni stupanj magistra i doktora znanosti kod prof. dr. sc. Branka Bošnjaka. Docent iz filozofije postao sam 1993. godine. Godine 1994. upisao je poslijediplomski studij iz sociologije područnih i međunarodnih pojava na odsjeku Znanosti o čovjeku filozofskog fakulteta Sveučilišta u Trstu, gdje godine 1997. je i obranio doktorat.

U Centru za povijesna istraživanja osim kao istraživač osnivač je i znanstveno-istraživačkog projekta “PROGETTO 11”, koji je pokrenut 1990. godine i obuhvaća istraživanja domaćih i inozemnih znanstvenika čiji se radovi objavljuju u znanstvenim časopisima za društvena i kulturološka pitanja “Ricerche Sociali” i "Etnie" od kojih je do 2009. bio i glavni urednik.

Svojim stručnim i znanstvenim radovima i člancima, aktivno sudjeluje u znanstvenim raspravama u zemlji i inozemstvu i surađuje s domaćim i inozemnim institucijama. Sudjelovao je na znanstvenim simpozijima u Danskoj, Italiji, Mađarskoj, Sloveniji kao i na domaćim. Redovit je sudionik međunarodnog simpozija "The days of Frane Petrić", i to od njegovog utemeljenja 1992. godine, kao i međunarodnog simpozija "Integrativna bioetika i nova epoha" koja zauzima središnje mjesto u okviru "Lošinjskih dana bietike". Organizirao je i nekoliko međunarodnih simpozija.

Od 2007. godine (od njegovog utemeljenja) do 2009. godine i od 2009. do 2011. obnašao je funkciju prvog pročelnika tek osnovanog Odjela za studij na talijanskom jeziku. Od 2012. Do 2013. Imenovan sam zamjenikom Pročelnice Odjela za odgojne i obrazovne znanosti a 2013. za pročelnika istoga.

Od 2011. do 2015. godine bio je mentor jednog asistenta i jednog višeg asistenta.

Od 2011. godine do danas (2018.), bio je mentor trideset i sedam diplomskih radova (37) i to na svim sastavnicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Koronavirus kraj jedne epohe? Za filozofski Flash mob

Šuran, Fulvio
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij MEDIJI – PANDEMIJA – INFODEMIJA = International Interdisciplinary Symposium MEDIA – PANDEMIC – INFODEMIC

(R)evolution ludila kao sloboda: svi smo mi clowns

Šuran, Fulvio
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Filozofija medija: mediji i ludilo

Simbol, mit i lik junaka od antike do videoigara (S posebnim osvrtom na Batmana kao junaka suvremenosti)

Šuran, Fulvio
Autorske knjige, 2020.

Sloboda na rubu novih medija

Šuran, Fulvio
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Utopija kao društvo po mjeri čovjeka

Šuran, Fulvio
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
28. Dani Frane Petrića = 28th Days of Frane Petrić = 28. Frane-Petrić-Tage = 28. Giorni di Francesco Patrizi

Virtualna dimenzija ljudske prirode

Šuran, Fulvio
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
28. Dani Frane Petrića = 28th Days of Frane Petrić = 28. Frane-Petrić-Tage = 28. Giorni di Francesco Patrizi

Sloboda na rubu novih medija

Šuran, Fulvio
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij „Filozofija medija“ (2019.) = International Interdisciplinary Symposium „Philosophy of media“ (2019)

The Sociology of Territorial Phenomena and the School of the Future

Šuran, Fulvio ; Matković, Mia
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
18. Međunarodni znanstveni skupa Dani Mate Demarina „Novi izazovi uodgoju i obrazovanju“ = 18th International scientific conference Mate Demarin Days „New Challenges in Education“

Vampirizam kao balkanski turistički horor doživljaj

Šuran, Fulvio
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
1th International Scientific Conference“Science and Higher Education in Function of Sustainable Development” 24 – 25 May 2019, Mećavnik – Drvengrad, Užice, Serbia

Dark tourism: the dark side of the travel

Šuran, Fulvio
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
1th International Scientific Conference“Science and Higher Education in Function of Sustainable Development” 24 – 25 May 2019, Mećavnik – Drvengrad, Užice, Serbia

Zabavni parkovi i projekt „Inspirit fantasy park“

Šuran, Fulvio
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
11th International Scientific Conference“Science and Higher Education in Function of Sustainable Development” 24 – 25 May 2019, Mećavnik – Drvengrad, Užice, Serbia

Quo Vadis Digitalis Homine? Digital Philosophy and the Universe.

Šuran, Fulvio
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

La tradizione alchemica latina nel medioevo (XII-XIV secolo) : con particolare attenzione al trattato alchemico di Pietro Bono “Pretiosa Margarita Novella”

Šuran, Fulvio
Autorske knjige, 2019.

Temet nosce : Ego sum qui sum

Šuran, Fulvio
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
27. Dani Frane Petrića = 27th Days Of Frane Petrić = 27. Frane-Petrić-Tage - 27. Giorni di Francesco Patrizi

Quo vadis digitalis homine?

Šuran, Fulvio
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozijFILOZOFIJA MEDIJA (2018.) = International Interdisciplinary Symposium Philosophy of media (2018)

Uvod u sociologiju odgoja i obrazovanja

Šuran, Fulvio
Autorske knjige, 2018.

Nikakva nas reforma neće spasiti : Odgoj i obrazovanje kao elementi novog „humanizma“

Šuran, Fulvio
Autorske knjige, 2018.

Thaumàzein: na izvoru filozofije i glazbe

Šuran, Fulvio
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

S one strane dobra i zla: B A T M A N

Šuran, Fulvio
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Turizam i teritorij

Šuran, Fulvio
Autorske knjige, 2016.

Slobodno vrijeme, putovanje i turizam : sociološki pristup

Šuran, Fulvio
Autorske knjige, 2016.

Baze podataka kao oblik kulture. Utjecaj novih medija na umjetničkom stvaralaštvu: odnos s kinom

Šuran, Fulvio
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij Filozofija medija - Kreativnost i mediji

Baze podataka kao oblik kulture. Utjecaj novih medija na umjetničkom stvaralaštvu: odnos s kinom

Šuran, Fulvio
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Slobodno vrijeme, putovanje i turizam : sociološki pristup

Šuran, Fulvio
Autorske knjige, 2016.

Turizam i teritorij

Šuran, Fulvio
Autorske knjige, 2016.

MUSICA E MUSICOTERAPIA

Šuran, Fulvio
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Istra i Renesansa

Šuran, Fulvio
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
24. međunarodni simpozij “Dani Frane Petrića”

Markiz de Sade: granice i bezgraničja ljudske prirode

Šuran, Fulvio
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Simpozij "Zdravlje i kultura"

Cyberdruštvenost: kraj čovjeka (kao zoon politikona)?

Šuran, Fulvio
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Etica della professione docente : compendio universitario per studenti del corso di laurea in studi magistrali

Šuran, Fulvio
Autorske knjige, 2015.

Društveno-humanističke znanosti u doba tehnike

Šuran, Fulvio
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Simpozij "Povijesni svijet"

Masovni mediji i suvremeni čovjek

Šuran, Fulvio
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
18. DANI FRANE PETRIĆA 18th DAYS OF FRANE PETRIĆ 18. FRANE-PETRIĆ-TAGE 18. GIORNI DI FRANCESCO PATRIZI

Demokracija u doba tehnike

Šuran, Fulvio
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Demokracija na prekretnici – sloboda, jednakost, pravednost. Uz 150. obljetnicu rođenja Johna Deweya

Masmediji: glasogovornici znanstveno tehnološkog aparata

Šuran, Fulvio
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Filosofia dell’educazione

Šuran, Fulvio
Autorske knjige, 2014.

Etnos e coscienza collettiva tra identità, diversità e pluralità

Šuran, Fulvio
Autorske knjige, 2014.

Znanstveno-tehnički aparat i »novi« čovjek. (Tehnologija i politika)

Šuran, Fulvio
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Simpozij Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja

„MORAMO BITI KRIMINALCI“. Od Sokrata do Batmana. (Filozofska strana kriminalnog heroizma)

Šuran, Fulvio
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Simpozij »Perspektive filozofije«

Prefazione

Šuran, Fulvio
Poglavlja u knjigama, 2013.

Prefazione - Predgovor

Šuran, Fulvio
Poglavlja u knjigama, 2013.

Le forme della guerra nel Cinquecento e il pensiero politico-militare del Patrizi

Šuran, Fulvio
Poglavlja u knjigama, 2013.

Glazba i mediji s posebnim osvrtom na film

Šuran, Fulvio
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Il duello nel rinascimento e il ripensamento etico sul duello di Francesco Patrizi (seconda parte)

Šuran, Fulvio
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

»Veritas filia temporis«. Povijest, istina, jezik kao tehnološka konstrukcija

Šuran, Fulvio
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Ezoterična filozofija Giordana Bruna kao filozofsko savjetovalište u doba sveopčeg nihilizma

Šuran, Fulvio
Autorske knjige, 2013.

Promišljanje o političkoj slobodi u Rousseaua

Šuran, Fulvio
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Simpozij "Priroda – Društvo – Politika". Povodom 300. godišnjice rođenja Jean-Jacquesa Rousseaua

Ustrojstvo sveučilišta na određenom području za novi milenij

Šuran, Fulvio
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
21. dani Frane Petrića. Simpozij Ideja sveučilišta

Omero nell'Adriatico

Šuran, Fulvio
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Ulisse per sempre. Miturgie omeriche e cultura meditterranea.

IL DUELLO NEL RINASCIMENTO E IL RIPENSAMENTO ETICO SUL DUELLO DI FRANCESCO PATRIZI

Šuran, Fulvio
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Sumrak osobnog identiteta u suvremenom tehničkom razdoblju

Šuran, Fulvio
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Giambattisto Vico i "Nova znanost" : Vicova filozofija povijesti kako sinteza znanosti i metafizike

Šuran, Fulvio
Autorske knjige, 2011.

Vicova »Nova znanost« između filozofije i moderne znanosti

Šuran, Fulvio
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Sociologia della guerra. Il caso della ex Jugoslavia

Šuran, Fulvio
Autorske knjige, 2010.

SUDBINA NADČOVJEKA KAO VJEČNI POVRATAK SEBI

Šuran, Fulvio
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Elogio alla fuga

Šuran, Fulvio
Autorske knjige, 1999.