Opcije pristupačnosti Pristupačnost

doc. dr. sc. Aldo Špelić

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

stručni preddiplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Nakon završene gimnazije upisao je studij filozofije i psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je završio 1977. godine. Od 1977. do 1993. godine radio je na psihijatrijskom odjelu Medicinskog centra u Puli kao klinički psiholog. 1981. godine na postdiplomskom studiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stječe zvanje specijalista kliničke psihologije.
1990. godine stekao je zvanje supervizora psihoanalitičke psihoterapije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 1996. u okviru Sekcije za kliničku psihologiju – HPD stječe zvanje supervizora kliničke psihologije. Nakon završetka obrazovanja iz grupne analize na IGA – London 1997. postaje edukator grupne analize na Institutu za grupnu analizu u Zagrebu. Kao voditelj Povjerenstva za znanstvena istraživanja IGA – Zagreb 2001. pokrenuo je međunarodni znanstveni skup 'Motovunski dani grupne analize' koji se od tada organizira svake godine. 
Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine obranom rada 'Uloga separacije u procesu individuacija članova grupe' postao je magistar znanosti iz psihoterapije. 2004. godine obranom rada 'Spolni identitet i objektni odnosi u obitelji adolescenata' stekao je zvanje doktora znanosti iz područja psihijatrije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 
1994. zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Puli, Sveučilišta u Rijeci kao predavač Razvojne psihologije. Tijekom rada napreduje do znanstveno-nastavnog zvanja docenta 2014. 

DATUM POSLJEDNJEG IZBOR U ZVANJE

  • 2014.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • Društvene znanosti – Psihologija – Razvojna psihologija

FUNKCIJE I NAGRADE:

  1. Član uredništva (Senior Editor) u Journal of Psychology and Clinical Psychiatry (Oregon, USA)
  2. Član uredništva Hrvatskih časopisa Psihoterapija (Zagreb), Metodički obzori (Pula) 
  3. Recenzent časopisa: Journal of Psychology and Clinical Psychiatry, (Oregon, USA); te Hrvatskih časopisa Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja – HRRI (Za-greb); Croatian Journal of Education – CJE (Zagreb) i Metodički obzori (Pula)
  4. Edukator/supervizor grupne analize i voditelj Povjerenstva za znanstvena istraživanja Instituta za grupna analizu (IGA) – Zagreb
  5. Edukator/supervizor psihoanalitičke psihoterapije u Hrvatskom društvu za psiho-analitičku psihoterapiju
  6. Supervizor kliničke psihologije u Hrvatskom psihološkom društvu
  7. Organizator i voditelj međunarodnog znanstvenog skupa 'Motovunski dani grupne analize'

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Motovunska grupa kao iskustvena grupa

Špelić, Aldo
Poglavlja u knjigama, 2018.

Ideja Motovunske grupe u stručnom i znanstvenom okruženju

Špelić, Aldo
Poglavlja u knjigama, 2018.

Motovunska grupa kao ideja

Špelić, Aldo
Poglavlja u knjigama, 2018.

Istraživanje primjene grupno analitičkog pristupa u studentskim savjetovalištima

Špelić, Aldo ; Jadreško, Ester
Poglavlja u knjigama, 2018.

Znanstveno utemeljenje grupne analize i ratovi znanosti

Špelić, Aldo
Poglavlja u knjigama, 2018.

Otpori istraživanju u psihoterapiji

Špelić, Aldo
Poglavlja u knjigama, 2018.

Istraživanja u psihoterapiji i suvremeni trendovi u medicini

Špelić, Aldo
Poglavlja u knjigama, 2018.

Grupna analiza u fokusu znanstvenih istraživanja


Uredničke knjige, 2018.

Psihoanaliza i znanost danas

Špelić, Aldo
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Psihoterapija

Theoretical Basis of the Psychoanalytic Approach to Psychotherapy of Autism

Špelić, Aldo
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Journal of Psychology & Clinical Psychiatry

Changes in Psychological Adjustment of Female Students During the First Year of Study: Analysis of Defense Mechanisms

Špelić, Aldo
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Journal of Psychology & Clinical Psychiatry

Pupils with ADHD in Integration Classes (Učenici s ADHD-om u integracijskim razredima)

Špelić, Aldo ; Kresović, Nataša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
International scientific conference 13th Mate Demarin Days EDUCATION FOR DEVELOPMENT

Istraživanje u psihoterapiji

Špelić, Aldo
Poglavlja u knjigama, 2014.

Otpori

Špelić, Aldo
Poglavlja u knjigama, 2014.

Prosocijalnost i empatija u kontekstu integracijskih razreda

Špelić, Aldo ; Zuliani, Đeni ; Milošević, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

Preparation of an Aurtistic Child for School

Špelić, Aldo ; Košeto Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Metodički obzori

Uloga empatije u socijalizaciji djece s teškoćama u razrednim sredinama

Špelić, Aldo ; Zuliani, Đeni
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

New perspectives in psychoanalytic psychotherapy of autism

Špelić Aldo
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
XVII International Congress for the Psychological Treatments of the Schozophrenias and other Psychosis

The genesis of autism in the light of the concept of primary narcissism

Špelić Aldo
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
XVII International Congress for the Psychological Treatments of the Schozophrenias and other Psychosis

Grupno-analitička grupa u studentskom savjetovalištu

Špelić, Aldo ; Jadreško, Ester, Ničiforović-Kliček, Romana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
18. godišnja konferencija hrvatskih psiholog

Psihoanalitička psihoterapija autizma danas: Ograničenja i nove mogućnosti u suvremenom znanstvenom i stručnom okruženju

Špelić Aldo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
XII Bregantovi dnevi

Razvoj narcizma i geneza autizma

Špelić, Aldo
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
TREĆI INTERDISCIPLINARNI SIMPOZIJ O RANOM RAZVOJU I KOMUNIKACIJI

Psihoanalitička psihoterapija autizma danas: Ograničenja i nove mogućnosti u suvremenom znanstvenom okruženju

Špelić, Aldo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
XII. Bregantovi dnevi

Socijalizacija učenika s posebnim potrebama u razrednim sredinama

Špelić, Aldo ; Zuliani, Đeni ; Krizmanić Morena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Međunarodni znanstveni skup Deseti dani Mate Demarina "Škola po mjeri"

Nove mogućnosti psihoanalitičke psihoterapije autizma

Špelić, Aldo
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Hrvatski kongres socijalne psihijatrije i psihijatrije u zajednici 'Psihijatrija po mjeri čovjeka' (2, 2009)

Socijalizacija učenika s posebnim potrebama u razrednim sredinama

Špelić, Aldo ; Zulliani, Đeni ; KrizmanIć, Morena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Dani Mate Demarina

Grupna psihoterapija adolescenata

Šain, Ivica ; Kurz-Prodan, Loredana ; Špelić, Aldo
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Hrvatski psihoterapijski kongres 'Izazovi psihoterapije u stoljeću uma' (1, 2008)

Spolna različitost u dinamici razvoja druge individuacije

Špelić, Aldo
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Hrvatski psihoterapijski kongres 'Izazovi psihoterapije u stoljeću uma' (1, 2008)

Mogućnosti psihoanalitičke psihoterapije autizma: Novi psihoterapijski pristup

Špelić, Aldo
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Hrvatski psihoterapijski kongres 'Izazovi psihoterapije u stoljeću uma (1, 2008)

Iskustvena i/ili istraživačka grupa: Primjena male iskustvene grupe u izobrazbi studenata.

Špelić, Aldo ; Jadreško, Ester ; Ničiforović-Kliček, Romana ; Prodan-Kurz Loredana, Pernar, Mirjana ; Jovanović, Paula ; Stevanović, Aleksandra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Hrvatski psihoterapijski kongres 'Izazovi psihoterapije u stoljeću uma' (1, 2008)

Proces druge individuacije i rani adolescentni razvoj

Špelić, Aldo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
VIII. Međunarodni znanstveni skup 'Dani Mate Demarina'

Psihički mehanizmi i usvajanje motoričkih znanja

Špelić, Aldo ; Božić, Damir ; Tkalčec, Zlatko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
VI. Međunarodni znanstveni skup 'Dani Mate Demarina'

Istraživanje udjela motoričkih sposobnosti u Testu motoričkih znanja - TMZ

Špelić, Aldo ; Božić, Damir ; Tkalčec, Zlatko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
VI. Međunarodni znanstveni skup 'Dani Mate Demarina'

Psihološka prilagodba studentica tijekom prve godine studija

Špelić, Aldo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
VI. Međunarodni znanstveni skup Dani 'Mate Demarina'

Metrijske karakteristike testa motoričkih znanja /TMZ/ na klasifikacijskom ispitu Visoke učiteljske škole u Puli

Špelić, Aldo ; Božić, Damir
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Metodički obzori

Metric features of the test on motoric skills at entrance exams at the Teacher training college of Pula

Špelić, Aldo ; Božić, Damir
Poglavlja u knjigama, 2005.

Spolni identitet i objektni odnosi u obitelji adolescenata

Špelić, Aldo
Doktorske disertacije, 2004.

Parenting style and the socialization of children in classroom enviroment

Špelić, Aldo ; Tatković, Nevenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Scientia paedagogica experimentalis

Istraživanje uloge sportskih programa u predškolskim ustanovama u sprenosti djeteta za školu i uspjehu u početnom školovanju

Špelić, Aldo ; Božić, Damir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Međunarodni znanstveni skup 'Dani Mate Demarina': 'Kvalitetna edukacija i stvaralaštvo' (2, 2001)

Istraživanje važnosti primjene sportskih programa u predškolskim ustanovama za kasniji razvoj motoričkih sposobnosti

Špelić, Aldo ; Božić, Damir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Međunarodni znanstveni skup 'Dani Mate Demarina': 'Kvalitetna edukacija i stvaralaštvo' (2, 2001)

Uloga razine savjesnosti u socijalizaciji djece u razrednoj sredini i školskom uspjehu

Špelić, Aldo ; Tatković, Nevenka ; Krbavčić, Nataša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
Međunarodni znanstveni kolokvij 'Nastavnik čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju'

Roditeljski stil i socijalizacija djeteta u razrednoj sredini

Špelić, Aldo : Tatković, Nevenka, Zubić, Mihaela
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli

Istraživanje važnosti odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama za kvalitetno uključivanje djeteta u redovno obrazovanje

Tatković, Nevenka ; Špelić, Aldo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
Međunarodni znanstveni kolokvij 'Kvaliteta u odgoju i obrazovanju'

Uloga separacije u procesu individuacije članova grupe

Špelić, Aldo
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.
Psihoterapija

Separation experience in the group process

Špelić, Aldo
, 1994.

Što su stres i psihotrauma i kako ih prevladati?

Moro, Ljiljana ; Bertović, Gordana ; Frančišković, Tanja ; Palle Rotar, Darinka ; Špelić, Aldo
, 1994.

Narcistička osobitost u separacijskom iskustvu

Špelić, Aldo
Znanstveni i pregledni radovi, 1994.
Psihoterapija

Experience in Balint group

Jeličić, Jandranka ; Špelić, Aldo
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1989.
International congress of group psychotherapy: 'Encounter or alienation' (10, 1989)

"Oralni mehanizam" u individualnoj psihoterapiji

Špelić, Aldo
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1987.
Kongres psihoterapeuta Jugoslavije (5, 1987)

Komponente oraliteta u psihoterapiji depresivne neuroze

Špelić, Aldo
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1987.
27. International Neuropsychiatric Symposium

Dementni sindrom kod depresije

Špelić, Aldo ; Marčinko, Helena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1987.
27. International Neuropsychiatric Symposium

Pristup problemu psihoterapijskog tretmana mentalne anoreksije

Špelić, Aldo
Znanstveni i pregledni radovi, 1985.
Psihoterapija