O vanjskom suradniku

doc. dr. sc. Aldo Špelić

Zvanje: docent

Nastava

Životopis

Nakon završene gimnazije upisao je studij filozofije i psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je završio 1977. godine. Od 1977. do 1993. godine radio je na psihijatrijskom odjelu Medicinskog centra u Puli kao klinički psiholog. 1981. godine na postdiplomskom studiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stječe zvanje specijalista kliničke psihologije.
1990. godine stekao je zvanje supervizora psihoanalitičke psihoterapije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 1996. u okviru Sekcije za kliničku psihologiju – HPD stječe zvanje supervizora kliničke psihologije. Nakon završetka obrazovanja iz grupne analize na IGA – London 1997. postaje edukator grupne analize na Institutu za grupnu analizu u Zagrebu. Kao voditelj Povjerenstva za znanstvena istraživanja IGA – Zagreb 2001. pokrenuo je međunarodni znanstveni skup 'Motovunski dani grupne analize' koji se od tada organizira svake godine. 
Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine obranom rada 'Uloga separacije u procesu individuacija članova grupe' postao je magistar znanosti iz psihoterapije. 2004. godine obranom rada 'Spolni identitet i objektni odnosi u obitelji adolescenata' stekao je zvanje doktora znanosti iz područja psihijatrije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 
1994. zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Puli, Sveučilišta u Rijeci kao predavač Razvojne psihologije. Tijekom rada napreduje do znanstveno-nastavnog zvanja docenta 2014. 

DATUM POSLJEDNJEG IZBOR U ZVANJE

  • 2014.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • Društvene znanosti – Psihologija – Razvojna psihologija

FUNKCIJE I NAGRADE:

  1. Član uredništva (Senior Editor) u Journal of Psychology and Clinical Psychiatry (Oregon, USA)
  2. Član uredništva Hrvatskih časopisa Psihoterapija (Zagreb), Metodički obzori (Pula) 
  3. Recenzent časopisa: Journal of Psychology and Clinical Psychiatry, (Oregon, USA); te Hrvatskih časopisa Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja – HRRI (Za-greb); Croatian Journal of Education – CJE (Zagreb) i Metodički obzori (Pula)
  4. Edukator/supervizor grupne analize i voditelj Povjerenstva za znanstvena istraživanja Instituta za grupna analizu (IGA) – Zagreb
  5. Edukator/supervizor psihoanalitičke psihoterapije u Hrvatskom društvu za psiho-analitičku psihoterapiju
  6. Supervizor kliničke psihologije u Hrvatskom psihološkom društvu
  7. Organizator i voditelj međunarodnog znanstvenog skupa 'Motovunski dani grupne analize'

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Uredničke knjige
 

1. Grupna analiza u fokusu znanstvenih istraživanja / Špelić, Aldo (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Špelić, Aldo.
Istraživanja u psihoterapiji i suvremeni trendovi u medicini // Grupna analiza u fokusu znanstvenih istraživanja / Špelić, Aldo (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018. Str. 25-54.

2. Špelić, Aldo.
Otpori istraživanju u psihoterapiji // Grupna analiza u fokusu znanstvenih istraživanja / Špelić, Aldo (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018. Str. 55-84.

3. Špelić, Aldo.
Znanstveno utemeljenje grupne analize i ratovi znanosti // Grupna analiza u fokusu znanstvenih istraživanja / Špelić, Aldo (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018. Str. 85-120.

4. Špelić, Aldo.
Motovunska grupa kao ideja // Grupna analiza u fokusu znanstvenih istraživanja / Špelić, Aldo (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018. Str. 301-328.

5. Špelić, Aldo.
Ideja Motovunske grupe u stručnom i znanstvenom okruženju // Grupna analiza u fokusu znanstvenih istraživanja / Špelić, Aldo (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018. Str. 329-358.

6. Špelić, Aldo.
Motovunska grupa kao iskustvena grupa // Grupna analiza u fokusu znanstvenih istraživanja / Špelić, Aldo (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018. Str. 359-388.

7. Špelić, Aldo; Jadreško, Ester.
Istraživanje primjene grupno analitičkog pristupa u studentskim savjetovalištima // Grupna analiza u fokusu znanstvenih istraživanja / Špelić, Aldo (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018. Str. 253-300.

8. Špelić, Aldo.
Otpori // Psihoterapijski pravci / Kozarić-Kovačić, Dragica, Francisković, Tanja (ur.).
Zagreb : Medicinsk naklada, 2014. Str. 71-88.

9. Špelić, Aldo.
Istraživanje u psihoterapiji // Psihoterapijski pravci / Kozarić-Kovačić, Dragica, Francisković, Tanja (ur.).
Zagreb : Školska naklada, 2014. Str. 498-515.

10. Špelić, Aldo; Božić, Damir.
Metric features of the test on motoric skills at entrance exams at the Teacher training college of Pula // Interactiv communication in education / Tatković, Nevenka (ur.).
Pula : Visoka učiteljska škola u Puli, 2005. Str. 185-195.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Špelić, Aldo.
Psihoanaliza i znanost danas. // Psihoterapija. 30 (2016) , 1; 99-116 (članak, znanstveni).

2. Špelić, Aldo.
Changes in Psychological Adjustment of Female Students During the First Year of Study: Analysis of Defense Mechanisms. // Journal of Psychology & Clinical Psychiatry. 2 (2015) , 1; 1-11 (članak, znanstveni).

3. Špelić, Aldo.
Theoretical Basis of the Psychoanalytic Approach to Psychotherapy of Autism. // Journal of Psychology & Clinical Psychiatry. 2 (2015) , 2; 1-12 (članak, znanstveni).

4. Špelić, Aldo; Zuliani, Đeni; Milošević, Ivana.
Prosocijalnost i empatija u kontekstu integracijskih razreda. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 49 (2013) , 1; 135-150 (članak, znanstveni).

5. Špelić, Aldo; Košeto Martina.
Preparation of an Aurtistic Child for School. // Metodički obzori. 7 (2012) , 2; 157-172 (članak, znanstveni).

6. Špelić, Aldo; Zuliani, Đeni.
Uloga empatije u socijalizaciji djece s teškoćama u razrednim sredinama. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 47 (2011) , 2; 96-108 (članak, znanstveni).

7. Špelić, Aldo; Božić, Damir.
Metrijske karakteristike testa motoričkih znanja /TMZ/ na klasifikacijskom ispitu Visoke učiteljske škole u Puli. // Metodički obzori. I (2006) , 1; 16-25 (članak, znanstveni).

8. Špelić, Aldo; Tatković, Nevenka.
Parenting style and the socialization of children in classroom enviroment. // Scientia paedagogica experimentalis. XL (2003) , 1; 65-86 (članak, znanstveni).

9. Špelić, Aldo : Tatković, Nevenka, Zubić, Mihaela.
Roditeljski stil i socijalizacija djeteta u razrednoj sredini. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 1 (1999) ; 223-239 (članak, znanstveni).

10. Špelić, Aldo.
Uloga separacije u procesu individuacije članova grupe. // Psihoterapija. XXV (1995) , 1-2; 149-168 (članak, znanstveni).

11. Špelić, Aldo.
Narcistička osobitost u separacijskom iskustvu. // Psihoterapija. XXIV (1994) , 1-2; 45-62 (članak, znanstveni).

12. Špelić, Aldo.
Pristup problemu psihoterapijskog tretmana mentalne anoreksije. // Psihoterapija. XV (1985) ; 151-162 (članak, znanstveni).
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Špelić, Aldo.
Komponente oraliteta u psihoterapiji depresivne neuroze // 27. International Neuropsychiatric Symposium - Neurologija, Supplement 1, Vol. 36. / Barac, Boško ; Lechner, Helmut (ur.).
Zagreb, Hrvatska, 1987. 156 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Špelić, Aldo; Marčinko, Helena.
Dementni sindrom kod depresije // 27. International Neuropsychiatric Symposium - Neurologija, Supplement 1, Vol. 36. / Barac, Boško ; Lechner, Helmut (ur.).
Zagreb, 1987. 128 (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Špelić Aldo.
Psihoanalitička psihoterapija autizma danas: Ograničenja i nove mogućnosti u suvremenom znanstvenom i stručnom okruženju // Navezanost / Skodlar Borut (ur.).
Ljubljana, Slovenija : Združenje psihoterapeutov Slovenije, 2010. 82-96 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Špelić, Aldo; Kresović, Nataša.
Pupils with ADHD in Integration Classes (Učenici s ADHD-om u integracijskim razredima) // EDUCATION FOR DEVELOPMENT / Tatković, Nevenka et al. (ur.).
Pula : Jurja Dobrila University - Department of educational sciences, 2014. 249-275 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Špelić, Aldo.
Psihoanalitička psihoterapija autizma danas: Ograničenja i nove mogućnosti u suvremenom znanstvenom okruženju // Navezanost / Škodlar, Borut (ur.).
Ljubljana : Združenje psihoterapeutov Slovenije, 2010. 82-96 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Špelić, Aldo; Zuliani, Đeni; Krizmanić Morena.
Socijalizacija učenika s posebnim potrebama u razrednim sredinama // Monografija. Međunarodni znanstveni skup. Škola po mjeri / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula, Medulin : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, 2009. 175-195 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Špelić, Aldo; Zulliani, Đeni; KrizmanIć, Morena.
Socijalizacija učenika s posebnim potrebama u razrednim sredinama // Monografija 'Škola po mjeri' / Vladimir Kadum (ur.).
Pula : Sveučilište J. Dobrila u Puli, 2009. 175-196 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Špelić, Aldo.
Proces druge individuacije i rani adolescentni razvoj // Deontologija učitelja / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište J. Dobrila - Pula, 2007. 235-250 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Špelić, Aldo.
Psihološka prilagodba studentica tijekom prve godine studija // Novi komunikacijski izazovi u obrazovanju / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : VUŠ - Pula, 2006. 195-208 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Špelić, Aldo; Božić, Damir; Tkalčec, Zlatko.
Istraživanje udjela motoričkih sposobnosti u Testu motoričkih znanja - TMZ // Novi komunikacijski izazovi u obrazovanju / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : VUŠ - Pula, 2006. 175-184 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Špelić, Aldo; Božić, Damir; Tkalčec, Zlatko.
Psihički mehanizmi i usvajanje motoričkih znanja // Novi komunikacijski izazovi u obrazovanju / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : VUŠ - Pula, 2006. 185-194 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Špelić, Aldo; Božić, Damir.
Istraživanje važnosti primjene sportskih programa u predškolskim ustanovama za kasniji razvoj motoričkih sposobnosti // 2. Međunarodni znanstveni skup 'Dani Mate Demarina': 'Kvalitetna edukacija i stvaralaštvo' / Tatković, Nevenka ; Daudbegović, Aida (ur.).
Pula : VUŠ - Pula, 2002. 145-154 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Špelić, Aldo; Božić, Damir.
Istraživanje uloge sportskih programa u predškolskim ustanovama u sprenosti djeteta za školu i uspjehu u početnom školovanju // 2. Međunarodni znanstveni skup 'Dani Mate Demarina': 'Kvalitetna edukacija i stvaralaštvo' / Tatković, Nevenka ; Muradbegović, Aida (ur.).
Pula : VUŠ - Pula, 2002. 125-138 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Špelić, Aldo; Tatković, Nevenka; Krbavčić, Nataša.
Uloga razine savjesnosti u socijalizaciji djece u razrednoj sredini i školskom uspjehu // Međunarodni znanstveni kolokvij 'Nastavnik čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju' / Rosić, Vladimir (ur.).
Rijeka : Pedagoški fakultet u Rijeci, 1999. 403-416 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Tatković, Nevenka; Špelić, Aldo.
Istraživanje važnosti odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama za kvalitetno uključivanje djeteta u redovno obrazovanje // Međunarodni znanstveni kolokvij 'Kvaliteta u odgoju i obrazovanju' / Rosić, Vladimir (ur.).
Rijeka : Pedagoški fakultet u Rijeci, 1998. 294-306 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Špelić Aldo.
The genesis of autism in the light of the concept of primary narcissism // Psychological Therapies for Psychosis in the 21st Century - Influencing Brain, Mind and Society / Urlić Ivan, Šrtrkalj-Ivezić Slađana (ur.).
Dubrovnik : ISPS Croatia: 16th School of Psychotherapy of Psychosis, 2011. 45-45 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Špelić Aldo.
New perspectives in psychoanalytic psychotherapy of autism // Psychological Therapies for Psychosis in the 21st Century - Influencing Brain, Mind and Society / Urlić Ivan, Šrtrkalj-Ivezić Slađana (ur.).
Dubrovnik : ISPS Croatia: 16th School of Psychotherapy of Psychosis, 2011. 44-45 (predavanje,sažetak).

3. Špelić, Aldo.
Razvoj narcizma i geneza autizma // TREĆI INTERDISCIPLINARNI SIMPOZIJ O RANOM RAZVOJU I KOMUNIKACIJI.
(predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Špelić, Aldo; Jadreško, Ester, Ničiforović-Kliček, Romana.
Grupno-analitička grupa u studentskom savjetovalištu // KROSKULTURALNA PSIHOLOGIJA / Programski odbor konferencije (ur.).
Rijeka : Hrvatsko psihologijsko društvo, 2010. 92-92 (predavanje,sažetak,stručni).

5. Špelić, Aldo.
Nove mogućnosti psihoanalitičke psihoterapije autizma // 2. Hrvatski kongres socijalne psihijatrije i psihijatrije u zajednici 'Psihijatrija po mjeri čovjeka' / Štrkalj Ivezić, Slađana ; Urlić, Ivan (ur.).
Split, 2009. 13-13 (predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Šain, Ivica; Kurz-Prodan, Loredana; Špelić, Aldo.
Grupna psihoterapija adolescenata // I. Hrvatski psihoterapijski kongres 'Izazovi psihoterapije u stoljeću uma' / Gregurek, Rudolf (ur.).
Zadar, Hrvatska, 2008. 66-66 (predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Špelić, Aldo.
Mogućnosti psihoanalitičke psihoterapije autizma: Novi psihoterapijski pristup // I. Hrvatski psihoterapijski kongres 'Izazovi psihoterapije u stoljeću uma / Gregurek, Rudolf (ur.).
Zadar, Hrvatska, 2008. 67-67 (predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Špelić, Aldo.
Spolna različitost u dinamici razvoja druge individuacije // I. Hrvatski psihoterapijski kongres 'Izazovi psihoterapije u stoljeću uma' / Gregurek, Rudolf (ur.).
Zadar, Hrvatska, 2008. 90-90 (poster,sažetak).

9. Špelić, Aldo; Jadreško, Ester; Ničiforović-Kliček, Romana; Prodan-Kurz Loredana, Pernar, Mirjana; Jovanović, Paula; Stevanović, Aleksandra.
Iskustvena i/ili istraživačka grupa: Primjena male iskustvene grupe u izobrazbi studenata. // I. Hrvatski psihoterapijski kongres 'Izazovi psihoterapije u stoljeću uma' / Gregurek, Rudolf (ur.).
Zadar, Hrvatska, 2008. 94-94 (predavanje,sažetak,znanstveni).

10. Jeličić, Jandranka; Špelić, Aldo.
Experience in Balint group // X. International congress of group psychotherapy 'Encounter or alienation'.
Amsterdam : International association of group psychotherapy, 1989. 80-80 (predavanje,sažetak,stručni).

11. Špelić, Aldo.
"Oralni mehanizam" u individualnoj psihoterapiji // V. Kongres psihoterapeuta Jugoslavije / Marković Aleksandar (ur.).
Sarajevo, 1987. 33-33 (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Špelić, Aldo.
Spolni identitet i objektni odnosi u obitelji adolescenata / doktorska disertacija.
Rijeka : Medicinski, 12.01. 2004, 296 str. Voditelj: Moro, Ljiljana.
 
  Druge vrste radova
 

1. Moro, Ljiljana; Bertović, Gordana; Frančišković, Tanja; Palle Rotar, Darinka; Špelić, Aldo.
Što su stres i psihotrauma i kako ih prevladati?, 1994. (priručnik).

2. Špelić, Aldo.
Separation experience in the group process, 1994. (završni rad - grupni analitičar).