O vanjskom suradniku

doc. dr. sc. Aldo Špelić

Zvanje: docent

Nastava

Životopis

Nakon završene gimnazije upisao je studij filozofije i psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je završio 1977. godine. Od 1977. do 1993. godine radio je na psihijatrijskom odjelu Medicinskog centra u Puli kao klinički psiholog. 1981. godine na postdiplomskom studiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stječe zvanje specijalista kliničke psihologije.
1990. godine stekao je zvanje supervizora psihoanalitičke psihoterapije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 1996. u okviru Sekcije za kliničku psihologiju – HPD stječe zvanje supervizora kliničke psihologije. Nakon završetka obrazovanja iz grupne analize na IGA – London 1997. postaje edukator grupne analize na Institutu za grupnu analizu u Zagrebu. Kao voditelj Povjerenstva za znanstvena istraživanja IGA – Zagreb 2001. pokrenuo je međunarodni znanstveni skup 'Motovunski dani grupne analize' koji se od tada organizira svake godine. 
Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine obranom rada 'Uloga separacije u procesu individuacija članova grupe' postao je magistar znanosti iz psihoterapije. 2004. godine obranom rada 'Spolni identitet i objektni odnosi u obitelji adolescenata' stekao je zvanje doktora znanosti iz područja psihijatrije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 
1994. zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Puli, Sveučilišta u Rijeci kao predavač Razvojne psihologije. Tijekom rada napreduje do znanstveno-nastavnog zvanja docenta 2014. 

DATUM POSLJEDNJEG IZBOR U ZVANJE

  • 2014.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • Društvene znanosti – Psihologija – Razvojna psihologija

FUNKCIJE I NAGRADE:

  1. Član uredništva (Senior Editor) u Journal of Psychology and Clinical Psychiatry (Oregon, USA)
  2. Član uredništva Hrvatskih časopisa Psihoterapija (Zagreb), Metodički obzori (Pula) 
  3. Recenzent časopisa: Journal of Psychology and Clinical Psychiatry, (Oregon, USA); te Hrvatskih časopisa Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja – HRRI (Za-greb); Croatian Journal of Education – CJE (Zagreb) i Metodički obzori (Pula)
  4. Edukator/supervizor grupne analize i voditelj Povjerenstva za znanstvena istraživanja Instituta za grupna analizu (IGA) – Zagreb
  5. Edukator/supervizor psihoanalitičke psihoterapije u Hrvatskom društvu za psiho-analitičku psihoterapiju
  6. Supervizor kliničke psihologije u Hrvatskom psihološkom društvu
  7. Organizator i voditelj međunarodnog znanstvenog skupa 'Motovunski dani grupne analize'

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.