Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Teaching Speech Communication 1


BASIC DATA

Code:

42127

ECTS:

4.0

Lecturers in charge:

doc. dr. sc. Lorena Lazarić

Lecturers:

doc. dr. sc. Lorena Lazarić - Practicum

Take exam:


DETAILED DATA

1. KOMPONENTA

  • Lectures 15
  • Practicum 30

* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)

DESCRIPTION:

LITERATURE:

  1. Čudina-Obradović, M., Igrom do čitanja: igre i aktivnosti za razvijanje vještina čitanja u djece od 3. do 10. godine života. Zagreb, Školska knjiga, 2002.;
  2. Miljak, Arjana: Uloga komunikacije u razvoju govora djece predškolske dobi, Školske novine, Zagreb, 1984.;
  3. Grupa autora: Integralna metoda, I, II, III, Alinea, Zagreb, 1995.;
  4. Čudina-Obradović, M.: Igrom do čitanja, Zagreb, Školska knjiga, 1994.;
  5. Čudina-Obradović, M., Čitanje prije škole: priručnik za roditelje i odgojitelje. Zagreb, Školska knjiga, 2002.;
  6. Grupa autora: Skrb za dijete i poticanje ranog razvoja djeteta u RH, Targa, Zagreb, 2000.;


CLASSES

5. SEMESTER

Mandatory course - Mandatory studij - Preschool Teaching


CONSULTATIONS SCHEDULE