Šifra: 41568
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nevenka Tatković
Izvođači: Mladen Bočev - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi u terminima očekivanih rezultata:
Studenti će nakon odslušanog kolegija u ovom semestru biti osposobljeni:
1.. pravilno definirati složene pojmove o komunikaciji i komunikacijskoj tehnologiji
2. koristiti informacijske i komunikacijske tehnologije u odgojno-obrazovnom radu, nastavi i učenju bilo kojeg predmeta
3. analizirati i promjenjivati moderne pristupe poučavanju i učenju
4. kreirati programsku podršku za odgojno-obrazovni rad, nastavu i učenje.
Literatura:
 1. Teaching Ideas for Primary Teachers, http://www.teachingideas.co.uk/;
 2. Edupoint, http://edupoint.carnet.hr/casopis/aktualni/;
 3. Enter, časopis + CD sa edukativnim programima za učenike;
 4. http://www.educationworld.com/, portal za nastavnike s mnoštvom linkova i materijala;
 5. http://www.kids-online.net/kidsframe.html, primjeri on-line lekcija za učenike (eng. jezik);
 6. International Society for Technology in Education, http://www.iste.org/;
 7. Computers in Education, http://www.accesswave.ca/~hgunn/computedu/computers_in_education.htm;
 8. http://www.e-learningsite.com/;
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Predškolski odgoj
Termini konzultacija:
 • Mladen Bočev :

  Srijedom od 14:45h do 15:30h uz prethodnu najavu e-poštom.

  Lokacija: 35 (FOOZ)