Šifra: 63578
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Nikola Vojnović
Izvođači: doc. dr. sc. Nikola Vojnović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sadržaj kolegija:
1. Opća geografija
1.Uvod u geografiju
2. Oblik. Veličina. Gibanja Zemlje
3. Predočavanje zemljine površine: Geografske karte. Globusi. Podjela karata. Mjerilo. Korištenje karata.
4. Reljef: Građa Zemlje. Litološki sastav. Geološka starost Zemlje.
5. Endogene i egzogene sile
6. Klima: Klimatski elementi i modifikatori. Atmosfera. Zračna strujanja.
7. Klasifikacija klima. Tlo. Tipovi vegetacije
8. Svjetsko more: Kemijsko-fizička svojstva mora. Dinamika mora. Vode na kopnu: Podzemne vode, rijeke i
jezera.
9. Stanovništvo: Razmještaj, Razvoj, Kretanje stanovništva (prirodna i prostorno),
10. Sastav, Populacijska politika
11. Naselja: Seoska naselja. Gradska naselja. Urbanizacija
12. I djelatnosti: Poljoprivreda, Šumarstvo, Ribarstvo
13. II djelatnosti: Energetika, Rudarstvo, Industrija, Industrijske regije
14. III djelatnosti: Promet. Vrste prometa. Turizam. Turističke regije svijeta
15.Geografski aspekt zaštite okoliša: Stanovništvo i okoliš. Gospodarstvo i okoliš
2. Geografija Hrvatske i zavičajna geografija
Problematika regionalnog razvoja Republike Hrvatske.
Prirodno-geografska obilježja Republike Hrvatske
Stanovništvo i naselja Republike Hrvatske
Prostorni aspekt gospodarstva Republike Hrvatske
Zavičajna geografija (geografija odabranih regija RH)
Geografija Hrvatske i zavičajna geografija obrađuje se na seminaru i terenskoj nastavi
3. Terenska nastava
Terenska nastava je skladu s temama opće, regionalne i zavičajne geografije i u korelaciji i suradnji sa srodnim kolegijima.
Literatura:
 1. Nejašmić I.; Osnove opće geografije; Educa, Zagreb (1998), str. 13-380
 2. Brazda M.; Terenski rad i ekskurzije u nastavi geografije; Školska knjiga, Zagreb (1985), str. 5-49
 3. Matas M.; Metodika nastave geografije; HGD, Zagreb (1996), str. 7-28; 129-142
 4. Matthews J.A., Herbert D.T.; Geography- a very short introduction; Oxford university press, Oxford (2008), str. 1-81
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Nikola Vojnović :

  Ponedjeljkom

  12 sati

  Kabinet 10

  Preradovićeva 1/1

  Konzultacije se do 9. srpnja 2020. u 12 sati održavaju isključivo putem e-maila

  Lokacija: Kabinet 10; Preradovićeva 1/1